Home » Harreveld » Plan “Woningbouw Looweg” Harreveld

Plan “Woningbouw Looweg” Harreveld

503

HARREVELD – Op 16 juni start de inschrijving voor een bouwkavel aan de Looweg in Harreveld. Wilt u een woning bouwen in het plan “Woningbouw Looweg” in Harreveld? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven.

Verkaveling via inschrijving/loting
De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 16 juni 2021 en duurt tot en met dinsdag 29 juni 2021. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel(s) uw voorkeur uitgaat.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar vanaf 16 juni 2021
Vanaf 16 juni kunt u het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden afhalen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Vanaf die datum vindt u ook alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Ook kunt u dan daar het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden.

Korting voor starters
Starters kunnen een korting krijgen van 10% op de grondprijs, o.a. onder de voorwaarde dat:
– de kavel niet groter is dan 200 m2
– de jongere niet ouder is dan 35 jaar en
– de jongere voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt.

Toetsing bouwplannen
Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 8 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Herziening woningbouw Looweg Harreveld” en beeldkwaliteitsplan “Erve ’t Loo”.