Home » Landelijk » Relatief veel Gelderlanders werken: cijfers per gemeente

Relatief veel Gelderlanders werken: cijfers per gemeente

688

Vorig jaar had 70,9% van de Gelderse beroepsbevolking een betaalde baan. De arbeidsparticipatie in Gelderland ligt hiermee iets boven het landelijk gemiddelde: van alle Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar werkt 70,4%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van CVster.nl op basis van data van CBS en Eurostat.

Relatief meeste werkenden in Scherpenzeel
In Scherpenzeel is – naar verhouding – het grootste deel van de inwoners actief op de werkvloer. Van alle Scherpenzelers tussen de 15 en 75 jaar is namelijk driekwart werkzaam: nergens in Gelderland is het aandeel werkenden zo hoog. De top 5 gemeenten binnen de provincie met de hoogste arbeidsparticipatie is als volgt:

  1. Scherpenzeel: 75%
  2. Barneveld: 74,9%
  3. Neder-Betuwe: 74,6%
  4. Oost Gelre: 74,2%
  5. Nijkerk: 73,9%

In de gemeente Doesburg ligt de arbeidsparticipatie het laagst: hier werkt slechts 64,7% van de beroepsbevolking. Ook in Rheden (67,4%) en Zutphen (67,6%) werkt een relatief klein deel van de inwoners ten opzichte van andere gemeenten.

Grote verschillen tussen mannen en vrouwen
De arbeidsparticipatie op de Gelderse arbeidsmarkt verschilt sterk per geslacht. Van de mannelijke bevolking werkt driekwart (75,3%), terwijl het bij vrouwen om een veel kleiner deel gaat (66,5%).

Gemeenten waar vrouwen het vaakst een baan hebben zijn Scherpenzeel (70,4%), Oost Gelre (70,4%) en Barneveld (69,9%). In Doesburg hebben relatief gezien de minste vrouwen betaald werk (59,5%).

40% meer werkenden onder 50- tot 64-jarige Nederlanders
Van alle 50- tot 64-jarige Nederlanders werkt inmiddels ruim driekwart. Vergeleken met twintig jaar geleden gaat het om een toename van 40,3%. Met dit aandeel oudere werkenden staat Nederland in de Europese top 10 werkende 50-plussers.