Home » Lichtenvoorde » College stemt in met ontwerpbestemmingsplan BMX-baan Eschpark Lichtenvoorde

College stemt in met ontwerpbestemmingsplan BMX-baan Eschpark Lichtenvoorde

1101

LICHTENVOORDE – Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de BMX-baan op het Eschpark in Lichtenvoorde. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 25 februari zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Belanghebbenden zijn betrokken bij de plannen
In de afgelopen periode is met belanghebbenden gesproken over de uitwerking van deze locatie. De belanghebbenden zijn: de klankbordgroep, bedrijven locatie Eschpark, Zwembad Meekenesch en alle buurtbewoners.

Wethouder Marieke Frank: “Het is goed dat het ontwerpbestemmingsplan met alle belanghebbenden is besproken. Natuurlijk kun je niet 100% aan ieders wensen voldoen, maar zo hebben betrokkenen tijdig kennis kunnen nemen van de plannen en hun ideeën kunnen geven. We zijn benieuwd naar de definitieve uitwerking van het ontwerp.”

De Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL) heeft in samenwerking met de architect een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Dit ontwerp is besproken met de klankbordgroep. Verschillende bezwaren zijn besproken en er is in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast is ook rekening gehouden met resultaten van onderzoeken.

Wethouder Bart Porskamp: “Met deze plannen werken we toe naar een mooie BMX-baan, die goed in de omgeving past. De club kan hier weer jaren vooruit met hun fietscross-sport!”

Terugkijken digitale bijeenkomsten
In januari konden alle buurtbewoners live kijken naar de presentatie van het voorlopig ontwerp. Ze konden ook vragen stellen, die zoveel mogelijk live zijn beantwoord. Het overzicht van alle vragen en antwoorden is te lezen op de website www.oostgelre.nl/locatie-eschpark-fccl. De twee digitale bijeenkomsten zijn hier ook terug te kijken.

Van voorlopig naar definitief ontwerp BMX-baan
In afwachting van mogelijke zienswijzen en beantwoording werkt FCCL intussen toe naar een definitief ontwerp. Op basis van dit definitieve ontwerp wordt het benodigde budget voor realisatie duidelijk. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juni of juli 2022 het definitieve voorstel in behandeling. Daarna is er opnieuw 6 weken inzagetermijn. We informeren de belanghebbenden over de besluitvorming en het definitieve ontwerp.