Foto: |

College vraagt raad om besluit haalbaarheid BMX- baan FCCL op locatie Eschpark

Wethouder Frank: “Planstudie Eschpark geeft voldoende vertrouwen in haalbaarheid.”

OOST GELRE – Het college van B&W gaat de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over de haalbaarheid van een BMX-baan op de locatie Eschpark. Volgens Wethouder Marieke Frank toont de uitgevoerde planstudie voldoende aan dat een BMX-baan hier goed in te passen is. “Als de raad het met ons eens is werken we het plan verder uit in goed overleg met alle belanghebbenden.”

Eschpark eerste keus
De FCCL koestert al lang de wens voor een nieuwe BMX-baan. In 2020 kwam de locatie Eschpark als eerste keus naar voren uit een locatiestudie. In die studie zijn diverse locaties beoordeeld op basis van een aantal criteria. Wethouder Frank: “Uiteindelijk scoorde Eschpark het hoogst en zijn we daar mee aan de slag gegaan. We zijn het gesprek aangegaan met een klankbordgroep vanuit de buurtbewoners, zwembad Meekenesch en de bedrijven op het Eschpark. Zij hebben op een constructieve manier hun belangen, wensen en zorgen ingebracht.”

Planstudie en vlekkenplan
In de afgelopen periode is een planstudie opgesteld. Met daarin een vlekkenplan waarin te zien is hoe een BMX-baan kan worden ingepast op het Eschpark. “We hebben daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met alle belangen. Het college vindt een BMX-baan haalbaar op basis van de planstudie en de eerste resultaten van de nog lopende onderzoeken. Maar we moeten het plan nog wel verder uitwerken naar een concreet bestemmingsplan. Dat gaan we doen zodra de raad een besluit heeft genomen over de locatie. En ook daar betrekken we graag de buurt, zwembad Meekenesch en de omliggende bedrijven weer bij.”

3D-impressie
De planstudie is in te zien op www.oostgelre.nl. Daar staat ook een link naar een 3D-impressie van de BMX-baan. Het geeft een goed beeld van een mogelijke inpassing van de BMX-baan op het Eschpark.

Het raadsvoorstel wordt op dinsdag 23 februari behandeld in de raadscommissie. Op dinsdag 9 maart neemt de gemeenteraad een besluit.


(QR-code naar de 3D-impressie op het Youtubekanaal van de gemeente Oost Gelre).