24 april 2024
Home » Ontwikkelkader woningbouw Zieuwent ter inzage

Ontwikkelkader woningbouw Zieuwent ter inzage

675

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

ZIEUWENT – Het college van B&W heeft positief besloten over het Ontwikkelkader voor woningbouw in Zieuwent. Het betreft hier de woningbouw op een perceel tussen de Werenfriedstraat en de Dorpsstraat. Het Ontwikkelkader geeft een beeld van de circa 26 woningbouwplekken weer en tevens de plek van het zonnepark. Het plan ligt met ingang van 5 februari vier weken ter inzage.

Woonvisie kleine kernen
De leefbaarheid van de dorpen staat onder druk, mede doordat er weinig tot geen woningaanbod is voor jongeren en ouderen. Daarom heeft de gemeente samen met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen onderzocht welke mogelijke locaties in aanmerking komen voor woningbouw. Dit heeft geresulteerd in de woonvisie kleine kernen. In de woonvisie is voor Zieuwent de zoekzone ‘omgeving Werenfriedstraat’ aangeduid.

Zonnepark onderdeel van de planvorming
In juli 2019 is een verzoek ingediend voor principemedewerking aan een zonnepark nabij de zoekzone voor woningbouw. Het college heeft in 2019 besloten in principe mee te werken aan de ontwikkeling van een zonnepark. En daarbij de voorwaarde gesteld dat het zonnepark onderdeel wordt van de woningbouwplannen aan de Werenfriedstraat. Het moet dus een integraal plan worden.

Ontwikkelkader ter inzage
De gemeente heeft samen met Zieuwents Belang, perceeleigenaren en de buurt onderzocht binnen welke kaders we initiatieven kunnen inpassen. Dit heeft geleid tot een ontwikkelkader. Het ontwikkelkader geeft een grof beeld van de woningbouwplekken weer en tevens de plek van het zonnepark. Ook beschrijft het de landschappelijk en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied. Het ontwikkelkader ligt van 5 februari t/m 4 maart ter inzage. U kunt het ontwikkelkader digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl