Home » Plannen voor geschiedenis in speurtochtvorm

Plannen voor geschiedenis in speurtochtvorm

618

GROENLO – De 80-jarige oorlog is een belangrijke tijd geweest voor Nederland. Willem van Oranje en zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik zijn als bekende militairen uit die oorlog tevoorschijn gekomen. Waarom is die oorlog zo belangrijk geweest voor Nederland? En wat gebeurde er in die tijd in het gebied dat  nu omschreven wordt als Oost Gelre?

De 80-jarige oorlog is in Groenlo heel anders verlopen dan in Lichtenvoorde. VVV Oost Gelre wil graag informatieve puzzelspeurtochten ontwikkelen in zowel Lichtenvoorde alsook in Groenlo, om kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar op een actieve manier hiervan een beeld te geven. Door geschiedenis en speuren te koppelen, leren kinderen wat geschiedenis voor hen persoonlijk betekent.

In groepjes kunnen kinderen door Groenlo of Lichtenvoorde lopen en verschillende vraagstukken oplossen. Daarbij ontstaat een spanningselement: welk groepje weet als eerste alle letters van de juiste oplossing te vinden?

Om hiervoor het beste resultaat te bereiken, gaat het team van de VVV samenwerken met oudheidkundige kenners, scholieren en enthousiaste vrijwilligers. De VVV streeft ernaar om de puzzelspeurtochten in het komende voorjaar in gebruik te kunnen nemen.

Als dienstverlenende instantie is de VVV heel blij met de bijdragen van de VVV-leden en de gemeente Oost Gelre. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten is de VVV heel content met financiële ondersteuning. Elke bijdrage is welkom en wordt weloverwogen benut.

Rabo Clubsupport biedt verenigingen en clubs financiële support. Tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht . Op alfabetische volgorde worden alle deelnemende clubs en verenigingen vermeld. Rabobankrekeninghouders die nog geen lid zijn, kunnen zich aanmelden via:   https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

VVV Oost Gelre hoopt,  met een bijdrage van Rabo Clubsupport, leerlingen in Lichtenvoorde en Groenlo binnen enkele maanden uitdagende puzzelspeurtochten over de 80-jarige oorlog te kunnen bieden.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen