Home » Samen aan de slag voor betaalbaar en prettig wonen in Oost Gelre

Samen aan de slag voor betaalbaar en prettig wonen in Oost Gelre

284

LICHTENVOORDE – Maandagmiddag 28 november zetten Vincent van Uem, wethouder van de gemeente Oost Gelre, Joop Stortelder, voorzitter van Huurdersvereniging Lichtenvoorde en Henk Meulenkamp, directeur ProWonen hun handtekening onder de Prestatieafspraken 2017. De partijen gaan samen aan de slag voor betaalbaar en prettig wonen in Oost Gelre.

Het is dit jaar voor het eerst dat Huurdersvereniging Lichtenvoorde als volwaardig partner deelneemt aan het tot stand komen van de afspraken.

De prestatieafspraken regelen onder andere de kwaliteit en de betaalbaarheid van de huurwoningen. Daarnaast hebben de gemeente, ProWonen en de huurdersvereniging afspraken vastgelegd voor het komende jaar over wonen en zorg, leefbaarheid en huisvesting met extra aandacht. Het gaat hier dan om huisvesting van vergunninghouders of mensen met een urgente woonvraag.

De rol van de huurdersvereniging is van wezenlijk belang. Zij doet en denkt kritisch mee aan het opstellen van doelen, de bijdrage van ProWonen hieraan en, vooral belangrijk, wat dit betekent voor de huurders. De huurdersvereniging spant zich in om de huurders op de hoogte te houden van en te betrekken bij de activiteiten die in de prestatieafspraken zijn vastgelegd.