Home » Lichtenvoorde » Uitspraak Rechtbank Vitelco

Vitelco-HPT Lichtenvoorde | Foto: Gemeente Oost Gelre

LICHTENVOORDE – Op 12 oktober 2021 is aan Vitelco/HPT, Aaltenseweg 4 in Lichtenvoorde een nieuwe omgevingsvergunning verleend. Voor het milieuaspect geur is op 27 oktober 2020 een maatwerkbesluit (met aanvullende geurbeperkende maatregelen) vastgesteld. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld bij de Rechtbank.

Tussenuitspraak
In een tussenuitspraak van 1 juni 2022 heeft de Rechtbank aangeven dat het maatwerkbesluit motiveringsgebreken heeft. Samengevat heeft de Rechtbank de volgende gebreken geconstateerd:

  • Beter uitleggen of de nu voorgeschreven maatregelen er toe leiden dat bij alle woningen aan de grenswaarden uit het provinciale beleid wordt voldaan;
  • uitleggen waarom bron 5 ‘finish spuitstraat 1 oplosmiddel gedragen lak’ voor 1/9 is meegewogen, waarop die weging is gebaseerd en wat dit betekent voor de te verwachten geurhinder;
  • Beter uitleggen en in de voorschriften regelen dat het pand daadwerkelijk afgesloten zal zijn om de emissies op een andere manier te voorkomen;
  • Beter uitleggen dat voldoende onderdruk kan worden gecreëerd om diffuse emissies ter plaatse van verladingsactiviteiten te voorkomen. Hiervoor in de voorschriften regelen dat aanpassingen aan het bestaande gebouw (gecontroleerde luchtinlaatvoorzieningen en het afsluiten van dakluiken) plaatsvinden en in stand worden gehouden;
  • Beter uitleggen en in de voorschriften regelen dat een reinigende techniek de lucht van de splitbunker moet afvoeren.

Herstelbesluit
De Rechtbank heeft het college van B&W van de gemeente Oost Gelre in de gelegenheid gesteld om bovengenoemde gebreken te herstellen. Op 26 juli 2022 heeft het college een herstelmaatwerkbesluit vastgesteld. Omdat in de omgevingsvergunning wordt verwezen naar het maatwerkbesluit geur, is door het college ook voor de omgevingsvergunning op 26 juli 2022 een herstelbesluit vastgesteld. De omwonenden van Vitelco/HPT zijn hiervan destijds per brief op de hoogte gebracht.

Uitspraak
Op 13 maart 2023 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. De Rechtbank concludeert dat de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken in de herstelbesluiten van 26 juli 2022 zijn hersteld. Hiermee worden de ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van de Rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na 13 maart 2023.

Wethouder Bart Porskamp: “We zijn blij met de uitspraak van de Rechtbank, omdat we nu een stap dichterbij een onherroepelijke vergunning zijn. Als die er is moet Vitelco/HPT aan de slag met de voorgeschreven maatregelen. Die maatregelen zijn bedoeld om eventuele geuroverlast te verminderen”.

Bron(nen) & Afbeelding(en)