Home » Lichtenvoorde » Wilde bijen en honingbijen

LICHTENVOORDE – IVN Oost-Achterhoek en KNVV organiseren een Thema-avond op woensdag 9 maart 2016, in de kantine van Longa’30, Raadhuisstraat 18 te Lichtenvoorde. Aanvang 20.00 uur.

In woord en beeld zoemt deze lezing in op het leven en het enorme belang van wilde bijen en honingbijen voor onze wereld. Ook komt aan bod hoe de mens (wilde)bijen kan helpen, het waarom daarvan en hoe dat in de praktijk kan.
Het tweede onderwerp behelst de jaarcyclus van de honingbij en de vereiste taken en inzet van een hedendaagse imker om zijn volken goed te dienen.
Zowel interessant om meer te weten te komen over het doen en laten van wilde bijen als om te zien wat imkeren inhoudt.
Om uw kennis te vernieuwen en/of om u een nieuwe wereld te laten betreden zijn daar de docenten René Pruysers en Harrie Konniger. Beide natuurliefhebbers zijn lid van Imkervereniging De Heidebloem in Haaksbergen en actief als imker en bijenteeltleraar. Genoeg kennis en prakrijkervaring bij elkaar voor een prikkelende lezing.

De toegang is gratis, er wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de consumptie. Graag tot ziens op 9 maart 20.00 uur, Raadhuisstraat 18 te Lichtenvoorde.

Inlichtingen over deze thema avond bij Hans Berndsen 0545 -477222.