Home » Politiek » OOG: bezuinigingen brandweer Oost Gelre heroverwegen

OOG: bezuinigingen brandweer Oost Gelre heroverwegen

5962

OOST GELRE – De Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zijn het niet eens met de op stapel staande bezuinigingen bij de brandweer in Oost Gelre en willen een heroverweging.

De bezuinigingen op de brandweer zijn recent aangekondigd door het bestuur van de VNOG (de veiligheidsregio) en komen o.a. voort uit een nog uit te voeren bezuinigingsoperatie die nodig is omdat de veiligheidsorganisatie, waaronder ook de regionale brandweer valt, al jaren financieel ongezond is.

OOG vindt met name de aangekondigde halvering van de nu nog vier Oost Gelrese spuitwagens te drastisch, want in de praktijk gaat deze halvering voor de brandweerposten Groenlo en Lichtenvoorde betekenen dat in elk van deze brandweerkazernes maar één van de twee spuitwagens behouden blijft.

Raadslid van OOG, Paul Wallerbos, beaamt wel dat bezuinigingen vanwege financiële problemen noodzakelijk zijn. “Uit onderzoek blijkt ook dat huizen en bedrijven steeds beter tegen brand beveiligd worden. Hierdoor neemt de inzet van de brandweer af omdat bijvoorbeeld brand in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt. Maar om nu opeens het aantal bluswagens in Oost Gelre te halveren gaat ons als OOG te ver”.

“De brandweer van Oost Gelre bestaat grotendeels uit vrijwilligers, ook zij zetten vraagtekens bij de halvering van het aantal spuitwagens”, aldus Wallerbos. “Als OOG pleiten wij er dan ook voor dat het VNOG-bestuur een pas op de plaats gaat maken. Een bezuinigingsscenario is mijn inziens alleen verantwoord als je dat geleidelijk en stapsgewijs doet. En dan na elke stap met alle betrokkenen evalueert of het niet ten koste gaat van de veiligheid in Oost Gelre en de inzet en motivatie van de brandweervrijwilligers.

OOG staat niet alleen m.b.t. de kritiek. Deze week kwam er ook al kritiek vanuit de gemeente Aalten op de aangekondigde Achterhoekse brandweerbezuinigingen. Burgemeester Stapelbroek plaatste grote vraagtekens bij het verdwijnen van 8 van de 26 Achterhoekse spuitwagens omdat volgens hem door deze inkrimping het veiligheidsniveau in de Achterhoek wordt verlaagd.

Op 12 januari neemt het bestuur van de VNOG waarschijnlijk een beslissing over de aangekondigde bezuinigingen.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen