Home » Politiek » Versnellen

Het CDA heeft versnelling aangebracht bij twee agendapunten van de afgelopen raadsvergadering. Beide goede voorstellen verdienden nog extra aandacht in de uitvoering om het gewenste doel te behalen. En daar doen we het tenslotte voor.

Economie voorop
Hoewel een gemeente niet direct invloed op de economie kan uitoefenen, is het faciliteren ervan wel van groot belang. Deze rol is vastgelegd in de economische visie.

Het CDA is blij dat deze visie er nu eindelijk ligt. Ons motto is immers: werk, werk en nog eens werk. Voor Oost Gelre en de regio is een gezonde/sterke economie het beste medicijn om de gevolgen van demografische ontwikkelingen te beperken. Wanneer het economisch goed gaat heeft dat een positieve doorwerking in de hele samenleving. De visie is samengesteld door de gemeente, burgers en ondernemers.

Een voorbeeld voor andere toekomstige visies.
De visie geeft duidelijk de doelen aan, waarvoor we moeten gaan. Het geeft ook aan wat er dan moet gebeuren om het doel te halen. Dus een goede richting voor een sterke/gezonde economie in oost Gelre. Een visie is nog mooier wanneer die ook uitgevoerd wordt. Hiervoor heeft het CDA een motie ingediend om het college te vragen met een plan van aanpak of projectplan te komen.
Immers de vragen: hoe-, wanneer-, en wat kost het, moeten ook beantwoord worden. Zowel de economische visie als ook de CDA motie kreeg een brede steun in de raad. Duurzaamheid en non-profit Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn en er moeten nog een aantal stappen genomen worden. Particulieren kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hun woning duurzamer te maken. Deze regeling is een succes en al enkele malen is het budget verhoogd en heeft een forse impuls gegeven aan de verduurzaming. De non-profit organisaties, zoals sport verenigingen etc, konden hier geen gebruik van maken. Zij hebben ook belang bij het verduurzamen van hun gebouwen, maar dat is financieel niet altijd even makkelijk. Het college is met een regeling gekomen om de lening ook voor deze organisatie open te stellen. Dit is natuurlijk positief en draagt bij aan de doelstelling.
Daar zat echter 1 kronkel in, naar mening van het CDA. De sportverenigingen moesten eerst bij de bank langs. Deze remmende regel wilde het CDA niet en heeft daarom een amendement ingediend. Overigens kwam ook de PvdA met amendement van dezelfde strekking.

De raad heeft het amendement aangenomen en nu kunnen dus alle verenigingen etc. een beroep doen op die lening. Versnelling van de duurzaamheid.

Stop Maut
Afgelopen vrijdag heeft de Euregioraad vergadert in Groenlo. In de raad werd het initiatiefgenomen dat de Euregio een protestbrief stuurt naar de Duitse verkeersminister om de plannen met betrekking tot de Maut (tolheffing) te staken. Juist binnen onze Euregio zijn we succesvol om grensoverschrijdend werken, toerisme en verkeer te bevorderen. Daarin past geen Maut.

Soms moet je iets stoppen om te kunnen versnellen.

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

Bron(nen) & Afbeelding(en)