Home » Politiek » Zeer belangrijke agendapunten in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.

Zeer belangrijke agendapunten in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.

439

OOST GELRE – Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 16 maart kwamen er nog enkele belangrijke agendapunten voorbij. Nu de optie op de grond voor de megamestvergister op de Laarberg is verlopen is het zaak om stappen te ondernemen om te voorkomen dat een soortgelijk bedrijf zich alsnog hier kan vestigen. Zoals iedereen waarschijnlijk weet hebben wij vanaf het begin grote moeite gehad met deze megamestvergister.

Het college kwam met een voorstel voor een voorbereidingsbesluit Regionaal bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark. Er is nu tijd gewonnen om te komen tot herziening van het bestemmingsplan voor die gedeelte van de Laarberg. Wij hebben dit van harte ondersteund. Hopelijk is de megamestvergister nu definitief van de baan.

De breed gedragen motie om ons als Oost Gelre uit te spreken tegen de plannen voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de Noordtak door de Achterhoek hebben wij graag ondersteund. Ook wij vinden dat deze Noordtak niet door de Achterhoek moet worden aangelegd.

Het agendapunt over de aanleg van een zonnepark bij Zieuwent heeft ook onze goedkeuring gekregen.Ondanks dat het wel heel dicht bij de woningen ligt denken wij toch dat dit initiatief vanuit Zieuwent onze steun verdient. Onze eis dat de zonneparken in Oost Gelre goed gespreid moeten worden over het grondgebied van is hiermee voldaan.

In het kader van verduurzaming kwam ook de verordening voor de afkoppeling van het hemelwater en grondwater langs. Het is een goede zaak dat nu eindelijk is geregeld hoe de burger op een verantwoorde manier deze afkoppeling kan uitvoeren. Uiteraard hebben daarna ook ingestemd met de subsidieregeling om dit mogelijk te maken.

Wij waren ook blij met de voorliggende kerkenvisie Oost Achterhoek waarbij geregeld is hoe om te gaan met monumentale kerkgebouwen die op termijn mogelijk leeg komen te staan. Om 20 minuten na middernacht werd deze interessante vergadering afgesloten en hopen wij na de verkiezingen van 16 maart weer voor onze inwoners klaar te staan.

Namens D66 / Democraten Oost Gelre
Van der Meulen democratenoostgelre@gmail.com
06 – 40 60 61 71

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen