21 mei 2024
Home » Regionaal » GGD NOG presenteert resultaten vijfde coronapeiling

GGD NOG presenteert resultaten vijfde coronapeiling

268

“Ik ben vaker somber door het coronavirus met alle beperkingen die het leven momenteel heeft, met daarbij meer angst om het te krijgen of mensen te verliezen.” Dit zei een 25-jarige deelnemer aan het corona vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio. Van 5 – 11 november vond een vijfde peiling plaats. Bijna 3200 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste vier peilingen deed de GGD in maart, april, juni en september.

Welbevinden
Het percentage mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15% in april tot 20% in november. GGD NOG ziet vooral een sterke toename in psychische ongezondheid onder jongvolwassenen. Zij ervaren vaker dan de oudere leeftijdsgroepen gevoelens van angst, stress, verveling en eenzaamheid. Acht op de tien jongvolwassenen geven aan dat ze ‘het allemaal lang vinden duren’. Ze missen het afspreken met familie en vrienden en het (erop) uitgaan. Tevens blijkt dat door corona de financiële situatie van jongvolwassenen vaker dan gemiddeld is verslechterd (18% vs. 11% gemiddeld).

Uit het onderzoek blijft eveneens dat psychische ongezondheid vaker voorkomt bij laagopgeleiden (28%) en alleenwonenden (26%). “Sociale contacten en uitjes gaan toch steeds meer gemist worden. Het leven wordt een beetje saai.”, geeft een alleenstaande 29-jarige vrouw aan. Alleenstaanden geven ruim twee keer zo vaak aan zich eenzaam te voelen ten opzichte van mensen die samen wonen met een partner en/of een gezin hebben (40% vs. 17%).

Maatregelen Rijksoverheid
Met het toenemen van het aantal besmettingen, zien we in november een groter draagvlak voor de maatregelen. De groep die de maatregelen overdreven vindt, is relatief klein (15% t.o.v. 25% in juni). We zien ook dat het in november meer mensen lukt zich aan de maatregelen te houden dan in de zomer. Zo geeft in november 67% aan dat het (zeer) goed lukt om de anderhalve meter afstand te houden terwijl dit in juni slechts 47% was. Vrouwen en ouderen houden zich over het algemeen beter aan de maatregelen dan mannen en jongeren.

Testbereidheid
Van de respondenten die in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek last hadden van  milde of ernstige griepachtige verschijnselen (zoals koorts, keelpijn, verkoudheid en/of hoesten) heeft 49% zich laten testen. Dit is een aanzienlijk groter deel dan in juni en september. Toen liet respectievelijk 12% en 29% van de mensen met klachten zich testen. Desondanks heeft 51% zich dus niet laten testen bij klachten. Veel mensen laten zich niet testen omdat ze denken dat de klachten ergens anders door komen, als ze de klachten niet ernstig genoeg vinden of als de klachten snel weer over zijn.

Vaccinatiebereidheid
“Ik zal niet de eerste zijn om me te laten vaccineren, maar als een grote groep het heeft laten doen en er zijn geen problemen, dan vind ik het geen probleem”, geeft een van de deelnemers van het onderzoek aan. Ten opzichte van juni is de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren afgenomen. Toen was 60% nog bereid zich te laten vaccineren, nu geeft 51% van de mensen aan zich te willen laten vaccineren. 36% van de respondenten weet het nog niet. Uit het onderzoek blijkt dat 65-plussers het meest bereidwillig zijn om zich te laten vaccineren (69%), de groep 28-44-jarigen het minst (35%). De vaakst genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is twijfel aan de veiligheid van het vaccin.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!