21 mei 2024
Home » Regionaal » Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor meer agrarische zonnedaken in de Achterhoek

Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor meer agrarische zonnedaken in de Achterhoek

264

ACHTERHOEK – Het aantal zonnepanelen in de Achterhoek groeide de laatste jaren hard maar nu lopen sommige delen van het elektriciteitsnetwerk tegen hun grens aan. In het buitengebied bevinden zich echter nog veel grote daken die niet benut worden voor zonnepanelen. Daarom gaat Agem in opdracht van provincie Gelderland onderzoek verrichten naar concrete en innovatieve oplossingen om ondanks de volle netten toch meer zonnestroom te kunnen produceren. Dit doen zij in samenwerking met netbeheerder Liander en andere belangrijke stakeholders binnen het Gelders Energieakkoord, zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Relevant voor de energietransitie
Voor de energietransitie in de Achterhoek is de wens dat grote geschikte daken, ook die van agrarische bedrijven, vol komen te liggen met zonnepanelen. Het voordeel van panelen op daken is dat er geen landbouwgrond voor vrijgemaakt hoeft te worden en de maatschappelijke kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet relatief laag zijn. Op plaatsen waar het net zijn maximale transportcapaciteit bereikt heeft, zogenaamde congestie, kunnen echter geen nieuwe zonnedaken aangesloten worden totdat het net is uitgebreid. Zou de netbeheerder dat wel doen, dan komt de betrouwbaarheid van het net onder druk te staan. Uitbreiding van het net duurt meerdere jaren. Door innovaties en slimme oplossingen kan het net tot dat moment efficiënter gebruikt worden dan nu het geval is. En kunnen meer zonnedaken aangesloten worden en meer groene stroom vervoerd worden. Daarnaast moet een agrariër die zijn zonnestroom aan het net wil leveren fors investeren in een grote aansluiting op het stroomnet. De kosten voor een grotere aansluiting kunnen variëren van 10.000 tot 50.000 euro en zijn nu nog voor rekening van de agrariër omdat het hier gaat om grootverbruik aansluitingen.

Netuitbreidingen en slimme oplossingen moeten voor meer capaciteit zorgen.
Provincie Gelderland laat nu onderzoeken, op welke wijze er toch meer zonnedaken gerealiseerd kunnen worden in het Achterhoekse buitengebied. Hierbij is het noodzakelijk dat er verder gekeken wordt dan de netcongestie of hoge aansluitkosten. Agem gaat dit onderzoek, genaamd ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ uitvoeren waarbij vooral gekeken wordt naar concrete en innovatieve oplossingen en de haalbaarheid daarvan. Hierbij valt te denken aan slimme combinaties van initiatieven en het toepassen van uitgestelde levering.

Zonnige Agrariërs in de Achterhoek
“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Achterhoekse agrariërs gevoeld,” zegt Jacquo Harbers, Manager Ontwikkeling bij Agem. “Om voldoende energie op te wekken, willen we ook gebruik maken van zonnedaken in het buitengebied. Dit biedt kansen voor de Achterhoekse regio. De agrarische sector staat al enige tijd onder druk. Duurzame opwekking van energie kan een aardig extra verdienmodel voor de agrariër bieden..”

In eerste instantie wordt het onderzoek alleen in de Achterhoek uitgevoerd, waarbij de gedachte is, bij positieve bevindingen, het programma in de hele provincie Gelderland uit te rollen. Het is ook mogelijk dat er eerst speciale regelingen of pilots moeten komen. Het onderzoek ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ is naar verwachting gereed voor de zomer van 2021.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!