Home » Doetinchem » Lezing over het Ver Huellfonds

DOETINCHEM – Op dinsdag 9 december 19.30 uur geeft Theo Rougoor een lezing over de historische achtergronden en de werking van het Ver Huellfonds, toen en nu. Dit is de laatste lezing in een serie van drie die Theo Rougoor in 2014 in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers over C. H. Ver Huell heeft gehouden. Eerdere lezingen in mei dit jaar hadden Ver Huell en Oranje en Ver Huell en Napoleon tot onderwerp.

De militair, bestuurder en politicus Carel Hendrik Ver Huell heeft veel voor Nederland en voor Stad en Ambt Doetinchem betekend. Om armlastigen te kunnen helpen, richtte de in 1764 geboren en in 1845 overleden Doetinchemmer en zijn echtgenote Maria Johanna de Bruijn een fonds op, het Ver Huellfonds. Ze bepaalden dat dit fonds beheerd en uitgevoerd moest worden door de diakenen van de toenmalige

Hervormde Gemeente van Doetinchem, het huidige College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Sinds 1858, het sterfjaar van Maria Johanna de Bruijn, is het fonds actief en zijn in en buiten Doetinchem velen financieel ondersteund.

De lezing wordt gehouden in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ‘t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. De entree voor deze lezing bedraagt € 5,– incl. koffie/thee. Men kan zich voor deze lezing aanmelden via info@ecal.nu of 0314-787078.