Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

GELDERLAND – Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

Vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca, uitzendbedrijven en cultuursector
In maart ontstonden in Gelderland 3.477 nieuwe WW-uitkeringen en werden 2.858 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 27% toe ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 6% lager dan in februari 2019.

Afgelopen maand nam in Gelderland, net als landelijk, vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen
Eind maart telde Gelderland 26.348 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in deze provincie nam in maart toe met 595 uitkeringen (2,3%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland nog altijd 2.752 lager (-9,5%).

Overal in Nederland toename WW
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen
In maart nam in de meeste Gelderse arbeidsmarktregio’s het aantal WW-uitkeringen toe. Alleen in Rivierenland was sprake van een geringe daling. Ten opzichte van vorig jaar was overal in Gelderland nog een afname te zien.Bron: Streekgids.nl