UWV verwacht herstel Gelderse Arbeidsmarkt

Deel dit bericht

GELDERLAND – In mei daalden de WW-uitkeringen in de Gelderse regio’s opzichte van april in vrijwel alle sectoren. Ook vergeleken met mei 2020 was er een afname. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt; werkzoekenden hebben meer kansen op werk en werkgevers komen moeilijker aan nieuw personeel. Voor 2021 verwacht UWV eerst een toename van het aantal gewerkte uren in Nederland. De banen dalen dit jaar nog wel licht; zowel landelijk als in de Gelderse regio’s. Alleen in Rivierenland is de verwachting dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Sommige sectoren groeien echter al in 2021, zoals de uitzendbranche en het openbaar bestuur. In 2022 stijgt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen in Nederland.

WW-uitkeringen in Achterhoek dalen in mei in alle sectoren
Eind mei 2021 verstrekte UWV 3.161 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,8% (-195 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 6,1%. In alle sectoren daalde de WW. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 22,9%, oftewel 941 uitkeringen. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-17,6%).

Herstel arbeidsmarkt zet in: eerst meer uren, daarna meer banen verwacht
De arbeidsmarkt in de Gelderse regio’s blijkt zich te herstellen van de coronacrisis. De WW-uitkeringen nemen af en het aantal vacatures groeit. Daarmee neemt de spanning toe; er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers kunnen moeilijker nieuw personeel vinden. Er zijn echter wel verschillen tussen sectoren en beroepen. Dat blijkt ook uit de arbeidsmarktprognoses die UWV voor 2021 en 2022 opstelde. Door de coronacrisis zit er een grote mate van onzekerheid in de arbeidsmarktprognose.

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022 aantrekt. In 2021 neemt eerst het aantal gewerkte uren toe; landelijk met 2%. Het aantal banen van werknemers daalt dit jaar nog wel. In het algemeen gaat het om een zeer lichte krimp van 0,1% tot 0,8% in de Gelderse regio’s. Enige uitzondering is Rivierenland, de verwachting is hier dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Landelijk is er sprake van een krimp van 0,2%. Die afname doet zich vooral voor in sectoren die vorig jaar ook al krompen, zoals de horeca en cultuur, sport & recreatie. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche: de uitzendbanen stijgen dit jaar het hardst, na een sterke krimp in 2020. Deze sector reageert vaak als eerste bij een omslag op de arbeidsmarkt. Ook enkele andere sectoren groeien dit jaar, zoals het openbaar bestuur.De steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en de stijging van WW- en bijstandsuitkeringen zorgen voor een groter beroep op gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals UWV. In 2022 neemt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen weer toe in Nederland.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.


Dit bericht is 50x gezien