21 mei 2024
Home » Regionaal » Verpleegafdeling C1 in SKB weer open voor nieuwe opnames

Verpleegafdeling C1 in SKB weer open voor nieuwe opnames

365

Vorige week heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit voorzorg besloten tot een tijdelijke opnamestop voor de verpleegafdeling C1. Dit was naar aanleiding van een aantal niet herleidbare positief geteste medewerkers en patiënten. Dankzij de getroffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de situatie inmiddels onder controle. Daardoor is het nu mogelijk om afdeling C1 weer open te stellen voor opname van nieuwe patiënten. De situatie wordt continu zorgvuldig in de gaten gehouden en als dat nodig is, nemen we aanvullende maatregelen.

Het landelijke beleid is dat mensen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand die positief getest is op corona, 10 dagen in quarantaine moeten blijven. De patiënten waarvoor dit geldt, blijven nog tot 26 november 2020 in quarantaine. Zij liggen alleen op een kamer aan één zijde van de verpleegafdeling C1. Dat betekent dat de overige kamers op deze afdeling nu leeg zijn en we weer nieuwe patiënten op kunnen nemen. Dit doen we uiteraard alleen als dit veilig en verantwoord is. De kamers worden daarom eerst zorgvuldig en volledig gereinigd en gedesinfecteerd.

Aantal bedden
Hoeveel bedden er de komende dagen beschikbaar komen, is onder andere afhankelijk van hoeveel verpleegkundigen er beschikbaar zijn om goede en veilige zorg te kunnen bieden. Voor de patiënten die op dit moment zijn opgenomen, zijn in ieder geval voldoende verpleegkundigen beschikbaar.

Bezoekers zijn weer welkom op C1
Vanaf nu zijn bezoekers ook weer welkom op afdeling C1. Hierbij geldt, net zoals op andere afdelingen, één keer per dag één bezoeker per patiënt. Bezoekers moeten zich uiteraard houden aan de geldende maatregelen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Deze beschermingsmiddelen krijgen zij op de afdeling C1.

De reden dat we ervoor hebben gekozen om bezoek weer toe te staan, is omdat we dit nu weer veilig en verantwoord kunnen faciliteren. De afgelopen dagen zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd op de afdeling C1. Daarnaast neemt het risico op besmetting af, naarmate de quarantainetijd van 10 dagen bijna is afgerond. Het niet toestaan van bezoek is voor onze patiënten een ingrijpende maatregel en daarom willen we deze periode zo kort mogelijk houden. Nu het weer veilig en verantwoord is zijn bezoekers weer welkom, mits zij zich aan de geldende maatregelen houden.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!