Home » Regionaal » Vierde coronapeiling laat stijging bezorgdheid zien

Vierde coronapeiling laat stijging bezorgdheid zien

303

“Altijd nadenken over afstand houden, voorzichtig zijn, een kuchje en meteen denken: moet ik me laten testen? Het idee dat je besmet kan zijn zonder het te weten. Dat levert bij mij veel stress op.” Dit zei één van de deelnemers aan het corona vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Corona treft ons allemaal. Daarom doet GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio. Van 7 tot 14 september vond een vierde peiling plaats. Bijna 2200 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste drie peilingen deed de GGD in maart, april en juni.

Bezorgdheid neemt wat toe
Nu het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt, zien we ook dat de bezorgdheid onder de bevolking stijgt. In juni gaf 43% van de mensen aan bezorgd te zijn door de situatie rondom corona. In september is het gestegen naar 49%. “Ik ben bezorgd omdat mensen lak hebben aan de regels en doen alsof het virus niet bestaat,” zo zegt één van de deelnemers. Mensen die bezorgd zijn, hebben (nog steeds) vooral zorgen over de gezondheid van zichzelf en naasten en nu vooral ook over de komst van een tweede coronagolf. Ook zien we dat ruim de helft van de bezorgde mensen zich zorgen maakt, omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.


Draagvlak voor de maatregelen stijgt

“Ik maak me wel zorgen over de vele besmettingen van de afgelopen dagen. Als dat doorzet vind ik dat er meer maatregelen moeten worden genomen,” geeft een deelnemer aan. Twee derde van de mensen vindt dat er voldoende maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het aandeel dat vindt dat er te weinig maatregelen worden getroffen is toegenomen van 8% in juni naar 17% in september. Ondanks dat het draagvlak voor de maatregelen hoog is, houden mensen zich in september een stuk minder goed aan de maatregelen. Zo lukte het in maart nog 74% van de mensen om zich (zeer) goed aan de anderhalve meter maatregel te houden. In september is dat nog 46%.

Saamhorigheid in de samenleving neemt verder af
Aan het begin van de coronacrisis ervaarde bijna twee derde van de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland meer saamhorigheid in de samenleving. Dit gevoel is aanzienlijk gedaald van 64% in maart tot 30% in september. “Meer saamhorigheid zou het voor iedereen beter te verdragen maken. Doordat niet iedereen zich aan de afspraken houdt, ben ik genoodzaakt mij nog steeds terug te trekken uit het openbare leven,” geeft een deelnemer aan.