Home » Regionaal » Week van de Alfabetisering krijgt nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven

Week van de Alfabetisering krijgt nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven

273

Van maandag 7 tot en met zondag 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Daarmee krijgt de bekende Week van de Alfabetisering een nieuwe en toegankelijke naam. Stichting Lezen en Schrijven organiseert de themaweek voor het zestiende jaar op rij. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt de organisatie samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties, extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Begrijpelijk
Stichting Lezen en Schrijven kiest bewust voor een nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven. Die naam is toegankelijker en dekt de lading beter. Iedereen begrijpt voortaan waar de themaweek over gaat: kunnen lezen en schrijven. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan lezen en schrijven. Partnerorganisaties, media en vooral laaggeletterden zelf gaven de voorbije jaren met regelmaat aan dat de naam Week van de Alfabetisering ongeschikt is. Het woord ‘alfabetisering’ is moeilijk om te lezen, te schrijven en uit te spreken. Bovendien geeft die naam juist een verkeerd beeld van het onderwerp. Te vaak is er verwarring met analfabetisme.

Webpagina
Stichting Lezen en Schrijven roept ook dit jaar het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op om taalactiviteiten te organiseren tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Zodat we met elkaar het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Iedereen kan op weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden over de themaweek. Op de webpagina staan suggesties voor uiteenlopende activiteiten, zoals voorleesmiddagen, taallunches, digitale taalquiz, theater-, muziek- en filmavonden over laaggeletterdheid en minisymposia. Ook is er op de pagina een stappenplan voor het organiseren van activiteiten. Belangstellenden kunnen banners, flyers, posters en stickers van de Week van Lezen en Schrijven downloaden. De materialen zijn zowel online bruikbaar als voor drukwerk.

Dennie, laaggeletterde:
“Het woord ‘alfabetisering’ is erg lastig voor mij. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Dat lukt zelden in één keer. En ik weet ook helemaal niet wat het betekent. Ik heb al mijn hele leven moeite met lezen en schrijven. Daar heb ik mij jarenlang voor geschaamd. Ik durfde het niet te vertellen aan mijn meisje, mijn familie en al helemaal niet aan vrienden en collega’s. Vorig jaar verzamelde ik al mijn moed en zette ik die schaamte opzij. Inmiddels heb ik taalles en gaat er een wereld voor mij open.
Dáár gaat het om in deze themaweek. Dat ik en velen met mij er niet alleen voor staan. Maar dat heel Nederland weet wat laaggeletterdheid is. En hoe we dat kunnen stoppen.”

Antoinette de Graaf-Driesen, adjunct-directeur Stichting Lezen en Schrijven:
“Met de nieuwe naam Week van Lezen en Schrijven zeggen we in begrijpelijke taal waar de themaweek over gaat. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat kan alleen als iedereen kan lezen en schrijven. Bij vrijwel alles in ons leven, hebben we die basisvaardigheden nodig. Stichting Lezen en Schrijven zet zich dan ook in voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In deze themaweek sluiten ieder jaar honderden bedrijven en duizenden mensen zich aan bij ons werk.”