Home » Vorden » Grootschalige herinrichting van Dorpsstraat Vorden

Grootschalige herinrichting van Dorpsstraat Vorden

1044

VORDEN – De gemeente Bronckhorst heeft ambitieuze plannen onthuld voor de herinrichting van de Dorpsstraat en nabijgelegen rotonde aan de Ruurloseweg, met als doel de omgeving groener en veiliger te maken. Het project, waarbij lokale bewoners, ondernemers en organisaties nauw betrokken zijn, zal naar verwachting starten in 2024.

Inclusieve Planvorming met Lokale Input
In juni 2023 zijn de eerste ideeën voor het nieuwe ontwerp van de Dorpsstraat verzameld tijdens vier schetssessies met direct betrokkenen uit de gemeenschap. “De betrokkenheid van de Vordenaren bij het planningsproces en hun constructieve feedback hebben sterk bijgedragen aan het ontwerp,” aldus wethouder Wilko Pelgrom. Na de presentatie van een eerste ontwerp in het najaar zijn verdere gesprekken gevoerd om tot een optimale invulling te komen.

Balans Tussen Groen en Bereikbaarheid
Het nieuwe plan beoogt een evenwichtige aanpak waarbij meer bomen en beplanting worden toegevoegd om hitte en droogte tegen te gaan, vooral geconcentreerd langs de Dorpsstraat. Veranderingen omvatten ook het verbeteren van de zichtbaarheid bij oversteken door het verwijderen van enkele parkeerplaatsen en het toevoegen van inritconstructies en oversteekpunten die het verblijfsklimaat versterken.

Openbare Inzage en Financiering
De gemeenteraad van Bronckhorst zal in september 2024 een voorstel behandelen om €150.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project. Voordat een beslissing wordt genomen, krijgen de inwoners van Vorden de kans om op 18 juni tijdens een inloopbijeenkomst in het Kulturhus de definitieve tekeningen in te zien. De opknapbeurt van de rotonde is gepland voor later in 2024, met aanpassingen aan de Dorpsstraat die volgen in 2025.

Voortzetting van Lokale Marktfunctie
Ondanks de veranderingen, blijft de functionaliteit van de lokale markt behouden, waarbij de bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte gewaarborgd blijven.

Deze herontwikkeling belooft een significante verbetering voor zowel de leefbaarheid als de esthetiek van het centrum van Vorden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de bewoners voorop staan.