Nieuwe parallelweg in december open

GROENLO – Tijdens de informatieavond bij Marveld Recreatie werden aanwonenden van de N18 geïnformeerd over de gang van zaken omtrent de nieuwe weg bij Groenlo. De bouw van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede gaat een nieuwe fase in. Het werk van aannemer Noaber18 verschuift steeds meer van grootschalige transporten en heiwerkzaamheden naar het daadwerkelijk bouwen en afmaken van definitieve bruggen, viaducten en fietstunnels. De functies van de bouwweg, de tijdelijke bruggen en tijdelijke fietsonderdoorgangen veranderen daardoor.

Beide rijbanen van de nieuwe N18 zijn inmiddels onderdeel van het landschap en hebben deels een eerste laag asfalt. Het onderliggend wegennet is bijna helemaal klaar en in gebruik. De bouw van alle viaducten, bruggen en fietstunnels vordert in een enorm tempo. Het grootste deel van het zand voor de taluds van deze bouwwerken is aangevoerd. Alle 785 heipalen zijn geslagen en van veel bouwwerken zijn de liggers inmiddels gelegd. De weg en alle bouwwerken daarin krijgen steeds meer hun definitieve vorm. Hierdoor hoeven minder transporten over de gehele bouwweg te rijden. De tijdelijke hulpbruggen voor het bouwverkeer en de tijdelijke fietsonderdoorgangen zijn daardoor niet overal meer nodig. Met het weghalen van de hulpbruggen en fietsonderdoorgangen verdwijnt het doorgaande karakter van de bouwweg en verdeelt Noaber18 het tracé in kleinere bouwterreinen.

Bypasses
De fietsonderdoorgang bij de Ruiterweg in Groenlo zijn inmiddels afgebroken en ook de hulpbrug over de Slinge is al verwijderd.

Open
De brug over de Slinge is nu gereed voor gebruik. Begin december kan daardoor de nieuwe parallelweg (Maarsevonder) tussen de Vredenseweg en Marhulzenweg in Groenlo open voor het verkeer. Begin volgend jaar zal al een gedeelte van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Eibergen opengesteld worden voor het verkeer. Uiteindelijk krijgt de hele weg ook nog een definitieve laag asfalt. Voor de zomer van 2018 zullen weggebruikers tussen Groenlo tot Enschede over de nieuwe N18 kunnen rijden.