Informatieavond leefbaarheid in Achterhoek


GROENLO – Mensen uit Provincie Gelderland met een idee, wens of concreet plan om samen de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren kunnen op 9 februari 2017 terecht in Cultureel centrum De Bron, Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo. De inloop is vanaf 19:30, de bijeenkomst start om 20.00 uur. Vijf door de provincie gesubsidieerde organisaties, verenigd in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, zijn dan beschikbaar voor advies. De Leefbaarheidsalliantie is ingeschakeld door de provincie Gelderland, die bewoners wil stimuleren om samen aan de leefbaarheid te werken.

Ideeën verder brengen
Mensen weten zelf het beste wat de leefbaarheid in hun omgeving verbindt. Heeft u ideeën om bijvoorbeeld een voorziening open te houden, activiteiten met ouderen te ondernemen of vluchtelingen te helpen met hun integratie? Dan kunt u tijdens deze avond uw kansen verkennen. De Leefbaarheidsalliantie biedt advies en hulp bij vragen en initiatieven van bewoners. Ook is er informatie over de subsidie die de provincie hiervoor beschikbaar heeft gesteld, in totaal 1,3 miljoen in 2017. Provincie Gelderland zal de mogelijkheden die zij haar bewoners biedt om aan leefbaarheid te werken toelichten.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden: www.leefbaarheidgld.nl.

Leefbaarheidsalliantie
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vijf door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Onder de noemer ‘Wow! Leefbaarheid’ gaat de Leefbaarheidsalliantie in januari en februari heel Gelderland door, in samenwerking met de provincie Gelderland.

Gepubliceerd op