Werkplaats voor kunst en cultuur

LICHTENVOORDE – Het college van B&W stelt ruimte beschikbaar voor een werkplaats voor kunst en cultuur in Lichtenvoorde. Eind september benaderde initiatiefnemer Arthur Lurvink het college met zijn idee voor een broedplaats / ateliercollectief / werkplaats voor designers en kunstenaars uit de regio. Het college heeft enthousiast gereageerd en besloten om de voormalige basisschool aan de Frans Halsstraat 35 beschikbaar te stellen voor het initiatief. Dit middels een pilot voor de periode van twee jaar.

Wethouder René Hoijtink is tevreden met het besluit: “In 2015 en 2016 is de voorbereiding gestart voor Programma Lichtenvoorde. Uit de verschillende reacties die zijn gegeven en de gesprekken die zijn gevoerd blijkt dat creativiteit en Lichtenvoorde sterk met elkaar verweven zijn. Creativiteit, kunst en cultuur, passen bij de identiteit van Lichtenvoorde. Zo is het ook in Programma Lichtenvoorde opgenomen. De laatste maanden zijn er vanuit de samenleving verschillende initiatieven gekomen. Het initiatief voor deze werkplaats is een heel mooi voorbeeld dat we zo goed mogelijk willen ondersteunen. Met de initiatiefnemer maken we afspraken over het gebruik van het pand.”

Plek voor designers en kunstenaars
Het idee van de initiatiefnemer is het realiseren van een gezamenlijke werkplek voor designers en kunstenaars uit de omgeving van Lichtenvoorde. Arthur Lurvink: “Het wordt een plek waar jonge creatieve mensen actief met hun passie aan de slag kunnen. Er is een grotere groep startende Lichtenvoordenaren actief op het brede vlak van de creatieve industrie. Daarbij kun je denken het ontwerpen van huisstijlen en maquettes tot fotografie en het maken van tafels en lampen van oude materialen. Zij missen een betaalbare werkruimte. We zijn blij dat we de kans krijgen om hen te faciliteren. Zodra een startersbedrijf groter groeit, moet iemand op zoek naar een reguliere locatie.”

Meerwaarde voor Lichtenvoorde
Arthur Lurvink vervolgt: “Door de vestiging dicht bij elkaar kunnen we gebruik maken van elkaars talenten. Op die manier ontstaan ongetwijfeld mooie samenwerkingen. We gaan iets neerzetten met een hoge kwaliteit, waarbij we echt wat willen betekenen voor Lichtenvoorde en de regio. We vinden het belangrijk om een goede relatie te hebben met de buurtbewoners. Vandaar dat we binnenkort een presentatie voor de buurt houden.”

Samenwerking met andere initiatieven voor het verbinden van jong talent
Het initiatief draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor terugkerende jonge inwoners en ondernemers die elders hebben gestudeerd. Afhankelijk van hoe het vervolg verloopt bekijkt de gemeente of er samenwerking kan ontstaan met andere initiatieven zoals Innovate Achterhoek en Starters4communities Achterhoek.