Home » Bredevoort » Meet Up over de talenten van onze kinderen

Meet Up over de talenten van onze kinderen

332

BREDEVOORT – Op vrijdag 3 september staat in de Meet Up van de Koppelkerk in Bredevoort het onderwijs centraal op basis van de documentaire ‘Het advies dat bij je past’ uit de serie ‘Klassen’ van HUMAN. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel te vroeg een keuze moeten maken, dat de kwaliteit van de lessen immens impact heeft op hun ontwikkeling en dat er te weinig aandacht is voor de sociaal-maatschappelijke context en de thuissituatie. Talent en potentie van een kind zijn meer dan de som kwantitatieve waarden uit het leerlingvolgsysteem.

Het advies dat bij je past
De HUMAN-documentaire ‘Het advies dat bij je past’ laat zien hoeveel druk er al op hele jonge kinderen ligt, hoe zij zichzelf vaak als grafiek – en niet als mens – terugzien in hun rapporten. Er wordt opgetekend hoe complex het onderwijsstelsel is, dat er in theorie mogelijkheden zijn voor persoonlijke ontwikkeling, maar dat deze wegen in de praktijk maar schoorvoetend worden toegestaan. Wat begrijpt een 10-jarig kind ervan, wanneer er wordt gezegd: ‘We hebben onderzoek gedaan naar je sociaal-emotionele achterstand’?

Gasten
Drie interessante sprekers zijn uitgenodigd om vanuit hun deskundigheid aan de discussieavond deel te nemen. René Peeters is landelijk ambassadeur samenwerking (passend)onderwijs, jeugd en zorg. Hij bepleit deze samenwerking zodat kinderen meer de kans krijgen zich te ontwikkelen naar hun eigen vermogen. Bert Wienen, associate lector Jeugd bij Hogeschool Windesheim, is de tweede gast en promoveerde op het onderzoek ‘Inclusief onderwijs: aandachtverschuiving van individu naar context.’ Tot slot is Will van der Zanden te gast, directeur van Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Het IEKC is een kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO ineen. Kindgericht onderwijs staat er centraal: niet de leerstof, maar het kind is uitgangspunt van het onderwijs.

De weg naar meer persoonlijke ontwikkeling
Samen hopen we de blik te richten op hoe kinderen in hun ontwikkeling beter kunnen worden begeleid zonder meteen het hele bestaande systeem overboord te zetten. Wat kan iedereen in het klein (of groot) doen? Hoe mooi zou het zijn, wanneer kinderen gewoon lekker in hun vel zitten, op natuurlijke wijze kunnen leren en ontwikkelen? En niet heel wat van hun potentieel voor henzelf én de maatschappij verloren gaat?

Praktische informatie
Om 20:00 uur start aan de hand van fragmenten uit de documentaire ‘Het advies dat bij je past’ de Meet Up. Naast de genoemde gasten kan iedereen die zich aanmeldt meepraten onder leiding van moderator Anke Sitter. De Meet Up vindt plaats in de Koppelkerk en is ook te volgen via livestream. U kunt zich aanmelden via de website van de Koppelkerk.

In samenwerking met Gemeente Aalten
De Gemeente Aalten faciliteert deze Meet Up omdat men de discussie over de rol van het onderwijs in het sociaal domein een impuls wil geven. De wethouders Hans te Lindert (Onderwijs, Sport, Jeugd) en Joop Wikkerink (sociaal domein, werk en inkomen) hebben de Koppelkerk gevraagd om deze meet up te organiseren. En daarbij speciaal na te gaan hoe het onderwerp kansenongelijkheid leeft binnen de onderwijswereld, ouders en beleidsmakers.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: vrijdag 3 september 2021
Aanvang: 20.00 uur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Entree: een vrije gift wordt op prijs gesteld