Home » Gem. Bronckhorst » Bestedingsplan kinderarmoede Bronckhorst in overleg met kinderen bepaald

Bestedingsplan kinderarmoede Bronckhorst in overleg met kinderen bepaald

278

BenW van Bronckhorst stelden het bestedingsplan armoedebestrijding kinderen vast. Het gaat hier om de verdeling van de zogenaamde Klijnsmagelden, bedragen die door het Rijk aan gemeenten worden gegeven om armoede onder kinderen te bestrijden. De gemeente vroeg aan kinderen hoe zij het beschikbare budget zouden besteden. De aanbevelingen van de kinderen zijn verwerkt in het plan. Het bestedingsplan is bedoeld om kinderen die opgroeien met armoede te helpen met voorzieningen, waardoor zij gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen als kinderen die niet met armoede opgroeien.

Kinderen denken mee
De inbreng van de kinderen is opgehaald via een sessie met de jeugdburgemeester van Bronckhorst en andere 11-jarige kinderen. Zij dachten na over hoe kinderen in armoede het beste geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er gastlessen gegeven aan de onderbouw van het Kompaancollege. De vraag die daar voorlag was ‘wat zou jij het meest missen als jij in armoede zou opgroeien’. Veel ideeën kwamen overeen met de opgenomen bestedingsdoelen in het conceptplan. Nieuw zijn bijv. kosten van schooluitjes en schoolkamp, een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp, schoolspullen: rugtas, etui etc. Ook gaven de kinderen aan dat maatwerk belangrijk is, dus ook dat is nu veel specifieker benoemd in het plan.

Voorzieningen
De volgende zaken kunnen door gezinnen met weinig geld aangevraagd worden (alle zaken worden alleen in natura of via een cadeaubon verstrekt):

  • Een laptop voor school (12 tot 17 jaar)
  • Een mobiele telefoon (12 tot 17 jaar) bijvoorbeeld om je rooster op te kunnen zien en in de appgroep van de klas te kunnen meedoen
  • Dagje(s) uit: bijdrage voor entree of abonnement op een museum, pretpark of dierentuin (4-17 jaar)
  • Een fiets (12-17 jaar)
  • Vanaf september 2020: Nieuwe kleding (zomer, en winter) (0-17 jaar)
  • Vanaf september 2020: Verjaardagsbox (4-11 jaar)
  • De kosten van schooluitjes (en schoolkamp groep 7/8 basisonderwijs) (4-17 jaar)
  • Een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp voor kinderen van (12-17 jaar)
  • Bioscoopbon met drinken en een snack (voor kinderen tot 12 jaar ook een bioscoopbon voor een ouder/ begeleider) (4-17 jaar)
  • Schoolspullen: rugtas, etui etc. (4-17 jaar)

De aanvragen gaan via de sociale teams van Bronckhorst (www.bronckhorst.nl/sociateams). Ouders/verzorgers, jeugdzorgprofessionals, leerkrachten, trainers die met kinderen werken of het kind zelf kunnen (altijd met toestemming van de ouders/verzorgers) een aanvraag doen. Sommige voorzieningen, zoals uitjes, zijn nu door de coronamaatregelen niet beschikbaar.