Home » Gem. Bronckhorst » Vergunning verleend voor een nieuw zonnepark in Halle

Vergunning verleend voor een nieuw zonnepark in Halle

666

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst hebben vergunning verleend voor de aanleg van een nieuw zonnepark aan de Nijmansedijk in Halle. Het park wordt ongeveer 3 ha groot en levert jaarlijks voor ongeveer 800 huishoudens groene energie. Nu de vergunning is verleend kan de initiatiefnemer starten met de SDE-subsidieaanvraag.

De gemeente Bronckhorst wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarom wordt, naast het stimuleren van energiebesparing en zon op het dak, zoveel mogelijk ingezet op de opwek van duurzame energie. Het plan voor een nieuw zonnepark aan de Nijmansedijk in Halle draagt bij aan deze duurzame doelstellingen.

Aanleg en exploitatie
IZEN renewable energy BV zorgt voor de aanleg en de exploitatie. Agem heeft ervoor gezorgd dat omwonenden zijn betrokken bij het opstellen van het plan en biedt omwonenden de mogelijkheid om mee te profiteren, door bijvoorbeeld (deel-) eigenaar te worden van het zonnepark. Door de aanleg van het zonnepark wordt een intensief bemeste maisakker omgezet naar een terrein waar groene energie wordt geleverd. De biodiversiteit wordt vergroot en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing.

Inspraak
De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen en hier zijn zienswijzen op binnen gekomen. Dit heeft op enkele onderdelen geleid tot enkele aanpassingen in de vergunning.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen