Home » Gem. Bronckhorst » Zelhemhuus een stap dichterbij

ZELHEM – Een toekomstbestendige voorziening in Zelhem met een veelzijdig aanbod op het gebied van cultuur, welzijn en zorg is kansrijk. Diverse organisaties en verenigingen uit het dorp zijn bereid om daarin samen te werken. Dat blijkt uit een eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek dat de werkgroep Vitale Kernen Zelhem heeft laten uitvoeren. De gemeente Bronckhorst wil nu een concreet plan zien en met de organisaties en verenigingen nadere afspraken maken over het aanbod van activiteiten, de organisatie en de benodigde ruimte. Op basis van dit totale pakket nemen b en w in het najaar een besluit over het oprichten van een Zelhemhuus.

In de rapportage komt naar voren dat de partijen graag willen samenwerken om enkele belangrijke uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld om het aanbod van activiteiten op elkaar af te stemmen en de deelname te vergroten met voldoende vrijwillige begeleiding. Of om gezamenlijk te kijken naar het invullen van bestuursfuncties. En het kan positief werken voor de financiële mogelijkheden. Volgens het onderzoek ontstaat zo een efficiënte en moderne vrijwilligersorganisatie. ‘Het rapport vormt een mooie basis, met goede analyses, waar de belangrijkste partijen achter staan. Daarmee kunnen we verder, op naar een echt Zelhemhuus’, aldus Niek Willemsen namens Vitale Kern Zelhem.

Nadere uitwerking
B en w van Bronckhorst zijn blij met de uitkomsten. Maar zij zien ook dat er nog concrete stappen moeten worden gezet om het Zelhemhuus daadwerkelijk van de grond te krijgen. Wethouder Paul Hofman: ”We vinden het belangrijk dat er dit jaar duidelijkheid komt over de haalbaarheid, daarom gaan wij met potentiële partijen nadere afspraken maken over deelname in het Zelhemhuus.”

Allereerst is een bestuur nodig om de samenwerking goed te regelen en te zorgen voor een duurzame exploitatie van een Zelhemhuus. Verder moet duidelijk worden welke activiteiten de partijen gezamenlijk gaan aanbieden en op welke locatie dat gaat plaatsvinden. Op dit moment zijn twee locaties in beeld: de Lambertikerk en de dorpsboerderij/Klokhuis. In het najaar nemen b en w het besluit.