Foto: PR |

Koninklijke Onderscheiding aan de heer W.G. Derksen uit Lichtenvoorde

Deel dit bericht

DOETINCHEM/LICHTENVOORDE – Op vrijdag 2 oktober 2020 reikte locoburgemeester Maureen Sluiter van de gemeente Doetinchem een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer W.G. Derksen (1954), wonende te Lichtenvoorde. De heer Derksen ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst welke georganiseerd werd in verband met het pensioen van de heer Derksen.

Vrijwillige activiteiten
In de periode van 1979 tot 1999 was de heer Derksen voorzitter van het bestuur van Verzorgingstehuis St. Bernardus in Bredevoort. Daarnaast was hij voorzitter van het kerkbestuur van de Bredevoortse Parochie van 1980 tot 1988.

Personeelscluster Oost-Nederland
De heer Derksen was van 1999 tot 2001 werkzaam binnen het Personeelscluster Oost-Nederland. Hij heeft de vervangingspool voor leerkrachten in het primair onderwijs in de regio ontworpen en ingericht. Naast deze werkzaamheden heeft de heer Derksen ook andere taken op zich genomen welke de mobiliteit in onderwijs ten goede kwamen.

Basisschool Het Groene Licht
Sinds 2001 is de heer Derksen directeur van basisschool Het Groene Licht. Vanuit deze functie heeft hij veel werk verricht dat buiten zijn taakveld als directeur viel. Hij droeg bij aan het tot stand brengen van een fusie van drie scholen om het basisonderwijs in Wehl en Nieuw-Wehl levensvatbaar te houden voor de gemeenschap. Daarbij kwam Integraal Kindcentrum Het Timpaan tot stand.

De heer Derksen zet zich in voor de kwaliteit van de leermiddelen die gebruikt worden voor het onderwijs (niet alleen boeken, maar ook digitale hulpmiddelen, bijv. i-pads). Ook investeert hij in de kwaliteit van het docentenkorps met bijzondere aandacht voor hun ontwikkeling. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van de interne toezichthouder tot een professionele Raad van Toezicht, met een heldere functiescheiding.

Vrijwillige nevenfuncties
Naast zijn werk als directeur heeft hij meer vrijwillige nevenfuncties opgenomen. Zo zet de heer Derksen zich onder andere in voor alternatieve mogelijkheden om het schoolgebouw te gebruiken, zoals voor- en naschoolse kinderopvang en de jeugdbibliotheek. Ook spant hij zich in om samenwerking met andere scholen te intensiveren, een duidelijk HR-beleid te formuleren en een nevenvestiging van de school in Nieuw-Wehl te sluiten.

Voorbeeld
De heer Derksen is een uitstekend voorbeeld van iemand die zich, gelet op de duur en de intensiteit, geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.