Home » Achterhoek maakt werk van gastvrijheidsontwikkeling

Achterhoek maakt werk van gastvrijheidsontwikkeling

195

ACHTERHOEK – De VVV’s, TIP’s en Achterhoek Toerisme gaan intensiever samenwerken om de bezoekers in de Achterhoek te bedienen. Zo wordt er een gezamenlijke coördinator aangesteld, een gezamenlijk opleidings- en productaanbod ontwikkeld, wordt er actief aan kennisuitwisseling gedaan en ingezet op de vernieuwing van VVV’s.

De gast van vandaag de dag vraagt om nieuwe vormen van informatie, en heeft behoefte aan beleving en interactie. Ook andere stakeholders zoals gemeenten en ondernemers, hebben veranderende behoeften qua VVV dienstverlening. De VVV’s in de Achterhoek willen hun dienstverlening aan deze partijen versterken.

Versterken van de dienstverlening
“Door deze samenwerking willen we met elkaar de kwaliteit van de dienstverlening nog beter laten aansluiten op de behoefte van de gast. Ook willen we kijken hoe we de exploitatie kunnen versterken en VVV-locaties kunnen vernieuwen“, aldus Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme. “We willen de gasten en bewoners in de Achterhoek zo gastvrij mogelijk ontvangen in onze VVV’s en nog breder gidsen door het brede aanbod van onze mooie regio. Daartoe investeren we in gastheerschap, opleidingen, de ontwikkeling van gezamenlijk merchandise aanbod en komt er een coördinator die de VVV’s actief gaat helpen bij de doorontwikkeling van de dienstverlening.”

Dat er behoefte is aan de samenwerking blijkt wel uit het feit dat nagenoeg alle toeristische organisaties in de Achterhoek deelnemen.

Ontwikkeling inspiratiepunten
Een ander speerpunt in de samenwerking is de vernieuwing van het fysiek gastheerschap. Voor vier VVV’s worden momenteel ontwerpen gemaakt voor een eigentijds VVV Inspiratiepunt. Het doel is om in deze VVV’s de verhalen van de omgeving op een interactieve manier zichtbaar te maken.

VVV licentie
Op 2 april jl. ondertekenden Achterhoek Toerisme, mede namens de lokale VVV’s, de samenwerkingsovereenkomst met VVV Nederland. Kees van Wijk, algemeen directeur van VVV Nederland is verheugd met deze stap: “VVV Nederland is er van meet af aan intensief bij betrokken om het gastheerschap in de Achterhoek gezamenlijk op te pakken en onder regie van Achterhoek Toerisme te komen tot verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. En het mooie is dat door de nieuwe samenwerking er zelfs een nieuwe VVV bij komt in de Achterhoek: VVV Borculo.”