21 mei 2024
Home » Paasvuur Zieuwent treft maatregelen

Paasvuur Zieuwent treft maatregelen

288

ZIEUWENT – Het is nog niet zeker of het paasvuur in Zieuwent het aankomende weekend zal worden ontstoken.

De gemeente Oost Gelre heeft in overleg met de brandweer en met de organisatoren van het paasvuur Zieuwent gekeken welke maatregelen nodig zijn om het paasvuur door te laten gaan. De organisatie heeft aangegeven dat ze deze maatregelen kan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bluswater, snoeien van bermen en het vooraf nat maken van het omliggende terrein. Door het toepassen van de maatregelen kan de enige spelbreker nog de wind zijn.

Aanstaande zondag beoordeelt de brandweer of het gezien de windkracht en de windrichting op dat moment verantwoord is om het paasvuur aan te steken. Om die reden is het aansteken van het paasvuur ook verschoven naar 20.30 uur. De verwachting is dat de wind dan al meer is gaan liggen.

De actuele natuurbrandrisico in onze omgeving op 15 april opgeschaald naar fase 2 (zie www.natuurbrandrisico.nl). De komende dagen wordt geen regen verwacht maar schijnt de zon juist uitbundig. Dit betekent dat van de verleende stookontheffingen in Oost Gelre geen gebruik mag worden gemaakt. En dus ook dat alle paasvuren in Oost Gelre niet mogen worden aangestoken. Er is wel één uitzondering voor het paasvuur in Zieuwent.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!