Category Archives: Doetinchem

Inschrijving Achterhoek Open Innovatieprijs 2022 geopend

DOETINCHEM – De inschrijving voor de 2022-editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs is geopend. Ondernemers uit heel Nederland kunnen tot en met 20 april hun technologische innovaties, producten, diensten en procesinnovaties, aanmelden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Traditiegetrouw opent een deelname aan de competitie de deuren naar een groot, zakelijk netwerk.

De uitreiking vindt op 1 juni plaats in Doetinchem. Om kans te maken op de prijs moet een inzendingen uit een aantoonbare samenwerking ontstaan zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame, circulaire toekomst.

Nieuwe investeringen
Henk Janssen is voorzitter van de Stichting Achterhoek Open Innovatieprijs, de organisatie achter het initiatief.
“Ondernemers met technologische innovaties uit heel Nederland maken kans op deze prijs”, legt Janssen uit. “De Achterhoek en Liemers zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve startups en andere ondernemingen onder deze naam graag de kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

Landelijke open competitie
De Achterhoek Open Innovatieprijs is een open landelijke competitie. Iedere ondernemer die technologisch innoveert maakt kans op de prijs, mits hij daartoe in openheid samenwerkt met een of meer partners. Immers, een belangrijke doelstelling van de award is open innovatie te bevorderen vanuit de overtuiging dat die wijze van innoveren het concurrentievermogen van de industrie vergroot. Om kans te maken moet de innovatie naast technisch ook duurzaam en aantoonbaar functioneren.

Eisen voor inzending
Om kans te maken op de winst moet de inzending aan de volgende eisen voldoen:

  • Het is technologisch, duurzaam en levert een impactvolle bijdrage aan onze circulaire economie.
  • Het is ontstaan uit een aantoonbare (keten)samenwerking.
  • Het wordt ingezonden door de ondernemer uit deze samenwerking.
  • Minimaal één prototype hebben óf aantoonbaar goed kunnen functioneren. In het geval van een dienst: al aantoonbaar toegepast zijn in het bedrijfsleven door middel van een pilot.

Prijsuitreiking
De grote prijsuitreiking vindt op 1 juni plaats in de Schouwburg Amphion te Doetinchem. Er is een compleet middagprogramma gerealiseerd waarin alle genomineerden de kans krijgen om hun innovatie te presenteren.

Aanmelden
Ondernemers uit heel Nederland worden opgeroepen om zich aan te melden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Kanshebbers hoeven dus zeker niet in de Achterhoek gevestigd te zijn. Met andere woorden: ‘Ben jij de entrepreneur die het idee van voormalig winnaar Nijhuis Saur Industries weet te overtreffen? Kom maar op!’ Inschrijven kan op www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl.

Seesing Flex en De Graafschap werken samen aan re-integratie van gedetineerden

DOETINCHEM – Seesing Flex en voetbalclub De Graafschap slaan de handen ineen voor De Graafschap Inside: een re-integratieprogramma dat als doel heeft gedetineerden na hun gevangenisstraf succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Dit door een gericht arbeidstraject te bieden in combinatie met sporten bij de PI Achterhoek. 

Het idee is niet nieuw: in Engeland draaien voetbalclubs als Fulham FC, Tottenham Hotspur en Chelsea met enige regelmaat re-integratieprogramma’s binnen de muren van een gevangenis. De projecten blijken keer op keer een succes, veel gedetineerden zijn voetballiefhebber en het grote aantal aanmeldingen zorgt dan ook standaard voor lange wachtlijsten. Daarbij worden er goede resultaten geboekt; vrijwel alle deelnemende kandidaten blijven gemotiveerd en behalen een sportcertificaat.

Ook in Nederland houden betaald voetbalorganisaties zich sinds een aantal jaren bezig met het opzetten van arbeidstrajecten voor gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten. Daarbij worden eveneens mooie resultaten geboekt, deelnemers stromen via het netwerk van de voetbalclub door naar betaald werk en ontwikkelen een eigen nieuwe sociale kring.

PI Achterhoek
Reden voor De Graafschap en Seesing Flex om een Achterhoekse variant te starten onder de naam Graafschap Inside, dit in nauwe samenwerking met de penitentiaire inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen. ‘We gaan aansluiten bij andere BVO’s die zich al inzetten voor deze doelgroep met een Inside project in diverse gevangenissen in Nederland’, aldus Michael Ogubai, manager MVO namens De Graafschap Verbindt, een stichting dat zich vanuit de club inzet voor sociaal maatschappelijke initiatieven. ,,We hebben een heel mooi traject ontwikkeld waarbij de doorstroom richting werk of een werkervaringsplek het doel is en waarbij sport een belangrijk middel is. Sport verbroedert, activeert en verbindt mensen met elkaar.’’

Programma
De Graafschap Inside loopt gedurende acht weken, een groep van tussen de acht en veertien gedetineerden wordt hiervoor geselecteerd. In deze acht weken worden zij begeleid naar een passende betaalde baan, werkervaringsplek, stage of opleiding. Wekelijks wordt er getraind onder leiding van De Graafschap trainer en de sportinstructeur van de PI Achterhoek. Aan het einde van het traject is er een wedstrijd tegen de Businessclub van De Graafschap en volgt de uitreiking van het certificaat.

Seesing Flex, de specialist in de Achterhoek als het gaat om arbeidsbemiddeling in uiteenlopende vakgebieden en met een groot zakelijk netwerk in de regio, verzorgt de gesprekken. Allereerst wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld: wat kan en wil de gedetineerde en wat zijn duurzame opties? De gedetineerden leren zich voor te bereiden op een sollicitatie, hoe een goed cv op te stellen of een motivatiebrief voor een opleiding te schrijven. ,,Dit is een manier om mensen een tweede kans en een nieuwe toekomst te bieden op de arbeidsmarkt’’, aldus Sander Kolkman, directeur van Seesing Flex. ,,Dat lukt alleen door te denken in mogelijkheden en niet in barrieres.’’    

Aftrap
Vrijdag 18 maart, voorafgaand aan de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen MVV, is de aftrap voor De Graafschap Inside gegeven. Dit gebeurde met het ondertekenen van een intentieverklaring door alle betrokken partijen: Seesing Flex, De Graafschap (Verbindt) en de Dienst Justitiële Inrichting PI Achterhoek.

Voor meer informatie: Yildiz Pasman, Consulent Sociaal Domein Seesing Flex, 0544 – 35 37 39, of kijk op de website De Graafschap Inside | Seesing Flex

Beurtbalkjes brengen streektaal in de supermarkt!

DOETINCHEM – Vanaf nu vraag je niet meer waar het brood ligt, maar waar de ‘stoete’ ligt. Dat is de bedoeling van de streektaaldeskundigen van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), de IJsselacademie, het Twentehoes, de Stellingwarver Schrieversronte, Centrum voor Groninger Taal & Cultuur (CGTC) en het Huus van de Taol. Door in het hele Nedersaksische taalgebied beurtbalkjes te introduceren in de streektaal, willen ze dat mensen vaker in aanraking komen met hun eigen moedertaal en het hopelijk meer gaan spreken. Beurtbalkjes worden in de supermarkt gebruikt voor het scheiden van de boodschappen op de kassaband.

“Hoe mooi is het als mensen door leuke streektaalteksten op de beurtbalkjes met elkaar in gesprek gaan? Het liefst in het dialect natuurlijk!”, vertelt ECAL-streektaalfunctionaris Marije Stomps. De bedoeling is dat de beurtbalkjes gratis in supermarkten door het hele Nedersaksische gebied worden verspreid. Van Groningen en Drenthe, via de Stellingwerven tot in Overijssel, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Drentse streektaalorganisatie het Huus van de Taol legde de beurtbalkjes vorig jaar januari al in bijna 40 supermarkten. Met mooie Drentse teksten als ‘Hier kuj Drents praoten’ of ‘Aj lacht, staoj maor even in de wacht’. Zij hoopten dat zich ongeveer tien supermarkten zouden melden en werden aangenaam verrast door het grote aantal dat meedeed aan de actie. Op de Achterhoekse en Veluwse beurtbalkjes staat onder meer ‘Tied veur ’n präötjen?’, ‘Weerkommen’ en ‘A’j tied van laeven hebt’.

In navolging van de succesvolle Drentse actie gaan de samenwerkende Nedersaksische streektaalorganisaties nu de beurtbalkjes in het hele gebied introduceren. Supermarkten in de Achterhoek en Veluwe kunnen zich via m.stomps@ecal.nu  aanmelden om de vrolijke toevoeging op hun kassaband helemaal gratis aan te vragen. Dit kunnen ze nog de hele maand maart, de streektaalmaand, doen.

Wielren- en mountainbikeclub bundelen krachten in Doetinchem Cycling Club

DOETINCHEM – Wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur gaan verder als Doetinchem Cycling Club (DCC). De twee Doetinchemse fietsclubs bundelen hun krachten waardoor er meer draagkracht en groei ontstaat voor een toekomstbestendige vereniging. De fusie wordt dit jaar verder uitgewerkt en het streven is dat op 1 januari 2023 de fusie rond is. Met de samenvoeging zijn er rond de 220 leden. Naast wielrennen en mountainbiken wordt gravelen aan het aanbod van de fietsvereniging toegevoegd.

Volwaardige fietsclub
Bij beide verenigingen is een groot draagvlak voor de fusie. Interim-voorzitter Hans Epping: “We willen doorgroeien naar één grote recreatieve fietsclub in de gemeente Doetinchem. In een stad met een groeiverwachting naar 70.000 inwoners hoort natuurlijk een stevige fietsvereniging te bestaan. Met de Doetinchem Cycling Club hebben we veel variatie te bieden met de drie fietsonderdelen. De toevoeging van gravelen is daarbij een mooie aanvulling als steeds populairder fietssport.”

Eind 2020 is gestart met de verkenning van de samenwerking en bleek er veel vertrouwen te zijn voor verder onderzoek. Dat resulteerde in verschillende werkgroepen op het gebied van financiën, kleding, communicatie en sponsoring. Tijdens de algemene ledenvergadering van beide clubs stemden de leden eind vorig jaar definitief in met het samengaan van de clubs. Vervolgens konden alle leden een nieuwe naam aandragen voor de nieuwe fietsclub. Beide clubs gaan verder als Doetinchem Cycling Club (DCC).

Ontwikkelingen
De besturen trekken samen op in de vergaderingen. Elk fietsonderdeel (mountainbike, race en gravel) krijgt zijn eigen coördinator die zitting heeft in het bestuur. Met de stimuleringsprijs van de gemeente Doetinchem wordt een nieuwe website ontwikkeld. Ook de eerste sponsoren zijn inmiddels verbonden aan DCC. Naast het nieuwe logo is in samenwerking met de kledingcommissie een duurzaam tenue ontworpen door voormalig profwielrenner Tom Leezer. De kleding is gemaakt van recyclebare petflessen. Epping: “Dit tenuepast goed bij onze visie om bewust omte gaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. ‘Riding for the planet’ staat daarom opde kraag van het nieuweshirt om dit uit te dragen.”Ambities

Op termijn wordt verdere samenwerking onderzocht, zoals het toevoegen van handbikers en de skeeler- en schaatsvereniging als onderdeel van DCC. Het streven is om een volwaardige mobiliteitsclub te zijn waarbij inclusief fietsplezier vanzelfsprekend is.

VVN-quiz voor gemeente Doetinchem

DOETINCHEM – De lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland Doetinchem wil inwoners van Doetinchem een speciaal instrument aanreiken om de verkeersveiligheid in de buurt te bevorderen. 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) beschikt over een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Bewoners uit gemeente Doetinchem melden daar regelmatig gevaarlijke locaties. Vrijwel altijd hebben deze meldingen te maken met te snel rijden. De lokale afdeling VVN-Doetinchem bedacht quizvragen bij bekende lastige verkeerssituaties.

Wethouder R. Steintjes: “Verkeersveiligheid is toch vooral rekening houden met elkaar. Belangrijk is dat iedereen in ieder geval weet wat de regels zijn. Ik ben blij dat de lokale VVN-afdeling binnen onze gemeente daarom op basis van binnengekomen meldingen van verkeersonveilige situaties deze quizvragen heeft bedacht. Door educatie en bewustwording werken we samen aan veiliger gedrag in het verkeer. Doet u mee?”

Test je kennis met de verkeersquiz