19 mei 2024
Home » Gemeente » Onderzoek wijst op behoefte aan flexwoningen voor arbeidsmigranten in Winterswijk

Onderzoek wijst op behoefte aan flexwoningen voor arbeidsmigranten in Winterswijk

1435

WINTERSWIJK – Recent onderzoek uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van de gemeente Winterswijk heeft aangetoond dat er een groeiende behoefte is aan flexwoningen voor arbeidsmigranten. Bovendien blijkt dat er lokaal draagvlak is om te investeren in een ‘flexwonenproject’ in Winterswijk.

De vraag naar arbeidsmigranten neemt toe, wat gepaard gaat met een grotere behoefte aan tijdelijke huisvesting. Op dit moment is er echter een groot tekort aan geschikte huisvesting, die vaak niet voldoet aan de vereisten. “We wilden onderzoeken hoe groot de daadwerkelijke behoefte aan flexwoningen is,” aldus wethouder Visser.

Het onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een locatie met ongeveer 150 wooneenheden. Financieel gezien is een dergelijk project haalbaar wanneer het voor minimaal 15 jaar wordt gerealiseerd.” Zowel lokale ondernemers als landelijke partijen zijn bereid te investeren in dergelijke huisvesting. Uit enquêtes onder leden van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) blijkt dat het adequaat kunnen huisvesten van tijdelijk personeel steeds meer een vereiste is voor economische groei en bedrijfscontinuïteit. “Goede huisvesting heeft een positieve invloed op het welzijn en de productiviteit van het personeel. Daardoor draagt het ook bij aan de relatie tussen de arbeidsmigranten en de lokale inwoners,” aldus wethouder Visser.

Het onderzoek heeft ook gekeken naar mogelijke locaties voor het flexwonenproject. “Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen over specifieke locaties, omdat dit invloed kan hebben op het verdere proces. Bovendien moet een initiatiefnemer, indien er daadwerkelijk een initiatief wordt genomen, eerst de buurt informeren en betrekken voordat deze informatie openbaar wordt.”

Het onderzoeksrapport dient als basis voor het ontwikkelen van beleid omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten in Winterswijk. Daarnaast zullen aanbevelingen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot arbeidsmigranten als leidraad dienen voor het nieuwe beleid in Winterswijk. Het college van burgemeester en wethouders verwacht het nieuwe beleid eind dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.