René Hoijtink lijsttrekker OOG

Gepubliceerd op

OOST GELRE – Onlangs heeft Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. Huidig wethouder René Hoijtink is daarbij gekozen tot lijsttrekker.

OOG heeft er het volste vertrouwen in dat zij hiermee de ingezette koers van de afgelopen periode voort kan zetten.

Alle speerpunten uit de vorige verkiezingsperiode zijn gerealiseerd of staan in de steigers. Ook de komende jaren wil OOG zich inzetten voor het belang van de burger onder het motto ‘OOG voor mens en omgeving’. René Hoijtink:”In de afgelopen jaren hebben we als OOG veel bereikt. Zo is er veel gebeurd op het gebied van verkeersveiligheid. Diverse kruispunten op de N18 zijn aangepast, gevaarlijke oversteken zijn gesloten en er is een aantal rotondes toegevoegd aan de Hamelandroute. Ook hebben wij ons ingezet voor het bijstellen van de huisvesting van het onderwijs. Zoals de nieuwbouw en verbouw van Bariet, Ni’je Veste en Marianum in Groenlo. Maar ook de voorbereidingen voor de komst van het integraal Educatief Kindcentrum in Lichtenvoorde.”

Duurzaamheid
Met de komst van de participatiewet was het nodig om de sociale werkvoorziening Hamaland te ontmantelen. René Hoijtink: “Dat is eigenlijk vrij geruisloos gegaan. Ik heb mij daarbij persoonlijk hard gemaakt voor de toekomstige juridische positie van de mensen in ‘beschut werken’. Verder hebben wij ervoor gezorgd dat de duurzaamheidsleningen in de afgelopen jaren herhaaldelijk opgehoogd en verlengd zijn. Hierdoor worden huizen in onze gemeente steeds duurzamer. Ook voor de verbouwing van het gemeentehuis hebben wij ons sterk gemaakt. Met de verbouwing werd het gemeentehuis niet alleen duurzamer maar kon ook het zogenaamde nieuwe werken worden geïntroduceerd.”