21 april 2024
Home » Aalten » Nieuwe techniek bij rioolwaterzuivering Winterswijk

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Waterschap Rijn en IJssel gaat de rioolwaterzuivering in Winterswijk uitbreiden met een nieuwe techniek van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Met deze techniek wordt het rioolwater van de huishoudens en bedrijven nóg beter schoongemaakt. Het schoongemaakte water gaat naar de Groenlose Slinge. Hierdoor valt de beek in de zomer niet droog én wordt het water in de beek schoner. Dit is goed voor de planten en dieren die er leven. De rioolwaterzuivering Winterswijk zuivert het afvalwater van bedrijven en huishoudens in de regio Winterswijk en Groenlo.

Waterschapsbestuurder Antoinet Looman is verheugd dat de uitbreiding van de rioolwaterzuivering Winterswijk nu werkelijkheid gaat worden: “Het water in de beken en rivieren is al relatief schoon, maar het kan nóg schoner. Door deze aanpassing zetten we een grote stap naar een nóg betere waterkwaliteit, zoals ook Europa van ons vraagt.”

Nieuwe techniek
De nieuwe techniek is een combinatie van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Deze extra ‘stap’ vindt plaats aan het einde van het huidige zuiveringsproces. Door de aanpassing worden ammonium, fosfor en medicijnresten beter uit het afvalwater verwijderd. Hiermee wordt het gezuiverde water nog veel schoner en dus ook van de beken en rivieren waar dit gezuiverde water heengaat.

Na Winterswijk gaat het waterschap ook de rioolwaterzuiveringen in Etten, Aalten, Lichtenvoorde en Ruurlo verbeteren en/of uitbreiden. Hiermee draagt het waterschap bij aan de hogere kwaliteitsnormen van Europa die na 2027 behaald moeten zijn (KaderRichtlijn Water 2022-2027).

Tijdspad
Het waterschap start vanaf april 2023 buiten met de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk zomer 2024 afgerond. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt een deel van de kosten van de uitbreiding van de RWZI via de bijdrageregeling ‘medicijnresten uit RWZI-effluent’.

Bronaanpak
Schoon water begint bij aanpak aan de bron. Er zijn namelijk ook stoffen die de werking van de riolering van de rioolwaterzuivering schaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lozing van vetten die kunnen leiden tot verstoppingen. Of giftige stoffen die bacteriën doden. Het is daarom zaak om problemen bij de bron aan te pakken; wat er niet in gaat hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Zie ook: Hier begint de Zee – Weet van Water

Bron(nen) & Afbeelding(en)