Category Archives: Politiek

GroenLinks presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen

Sinds de huis-aan-huis flyer van december 2019 hing het al een tijdje in de lucht. En in mei van dit jaar werd het definitief bekend. GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre. Inmiddels is ook de kandidatenlijst vastgesteld.

Kandidatenlijst
Op 3 november stelde de Algemene Leden Vergadering van GroenLinks voor de gemeente Oost Gelre de volgende(voorlopige) kandidatenlijst vast:
1.Jan Dirk Focker (Vragender)
2.René Jansen (Groenlo)
3.Maria Huibers (Groenlo)
4.Hans van der Boor (Lichtenvoorde)
5.Christine Milius (Groenlo)

De nummers 1 tot en met 3 zijn beschikbaar voor een zetel in de gemeenteraad. Eventueel kunnen er onderaan de lijst nog namen worden bijgeplaatst.

Links versterken                                                                                                                Oost Gelre is één van de weinige gemeenten in de Achterhoek, Gelderland en Nederland waar  GroenLinks op geen enkele manier in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Jan Dirk Focker: “Daar moet vanaf 16 maart 2022 een eind aan komen! Politiek Oost Gelre mist een fris, groen en links geluid. Het linkse geluid in de gemeenteraad van Oost Gelre moet wat ons betreft versterkt worden.”

Doe je mee?                                                                                                                                Doe je mee? Er kunnen ook nog kandidaten aan deze lijst worden toegevoegd. Dit kan tot begin december.  Of meld je je aan als lid van GroenLinks? Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com

Gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw De Molenberg in Groenlo

GROENLO – Marga Klompé heeft plannen om woonzorgcentrum De Molenberg aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo te her ontwikkelen. De wens is om, met behoud van de kapel, op de huidige plek van De Molenberg nieuw te gaan bouwen. Het bestaande gebouw kenmerkt zich mede door de ligging aan de gracht. Een mooie en unieke ligging die Marga Klompé wil behouden.
De bedoeling is dat hetzelfde aantal zorgappartementen wordt teruggebouwd.

Herontwikkeling biedt kansen voor openbare ruimte
Wanneer het gebied wordt her ontwikkeld biedt dit kansen om de gedateerde openbare ruimte te verbeteren. Zo kan het vestingstadkarakter, zoals al aan de oostzijde van de stad (bij Scouting) is gebeurd, mogelijk worden versterkt, de verkeersstructuur worden verbeterd en kan er meer worden ingezet op het creëren van een groene binnenstad. Marga Klompé en de gemeente willen hierin graag samenwerken.

De raad neemt op 6 juli een besluit
Op dit moment is geen budget beschikbaar voor het maken van de plankosten. De planvorming voor de openbare ruimte is begroot op € 100.000. Het college heeft ingestemd met het voorstel en stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen. De raad beslist hierover op 6 juli.

GroenLinks doet mee aan verkiezingen in Oost Gelre

Aanmelden voor de kandidatenlijst kan tot 18 juni

OOST GELRE – Sinds de huis-aan-huis flyer van december 2019 hing het al een tijdje in de lucht. Maar inmiddels is het definitief. GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre.

Links versterken
Oost Gelre is één van de weinige gemeenten in de Achterhoek, Gelderland en Nederland waar  GroenLinks op geen enkele manier in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Volgens de initiatienemers moet daar vanaf 16 maart 2022 een eind aan komen! Politiek Oost Gelre mist een fris, groen en links geluid. Het linkse geluid in de gemeenteraad van Oost Gelre moet versterkt worden. Daarom wordt er hard gewerkt aan de komst van een GroenLinksfractie in Oost Gelre! Er wordt gewerkt aan een partijprogramma en een kandidatenlijst en er worden ‘fractievergaderingen’ gehouden.

Doe je mee?
Doe je mee en wil je misschien ook op de kandidatenlijst komen te staan? Of meld je je aan als lid van GroenLinks? Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com

Drie CDA Kamerleden komen naar de Achterhoek

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen komen drie CDA Kamerleden naar de Achterhoek. Ze gaan in gesprek met lokale bestuurders over Achterhoekse thema’s, hoe die verbinden aan de landelijke politiek en het verkiezingsprogramma van het CDA.

Op vrijdag 5 februari vindt het eerste gesprek plaats met Pieter Omtzigt. Pieter is momenteel kamerlid voor het CDA en houdt zich onder andere bezig met pensioenen, belastingen en buitenlandse zaken. Hij is de laatste tijd volop in nieuws over het aan de kaak stellen van misstanden rond de toeslagen.

Het gesprek start om 19.00 uur. Vanuit CDA Aalten-Dinxperlo zal CDA-wethouder Hans te Lindert gesprekspartner zijn, vanuit CDA Winterswijk Wim Wassink, fractieleider.

Op vrijdag 26 februari om 19:00 uur zal Evert-Jan Slootweg te gast zijn en op vrijdag 5 maart 19:00 uur Jaco Geurts. Zowel Evert-Jan als Jaco hebben nu zitting in de Tweede Kamer en zijn de kandidaten uit Gelderland. Deze drie live-streams zijn georganiseerd door CDA Winterswijk, CDA Aalten-Dinxperlo en CDA-Regio Achterhoek.

De gesprekken zijn in livestream te volgen op www.onlineliveevent.nl/cda . Tijdens het gesprek kunnen vragen gestuurd worden. In de livestream wordt bekend gemaakt hoe dat gaat. Iedereen is van harte welkom om deze digitale bijeenkomst mee te beleven.

Vooraf kunnen er vragen gemaild worden naar cda-livestream@outlook.com 

CDA- en VVD- Oost Gelre houden alsnog vertrouwelijk N18- rapport Groenlo achter.

Verbijstering bij de fractie van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) tijdens de afgelopen raadsvergadering. Het openbaar maken van een vertrouwelijk rapport over de gevolgen van een trajectverlegging van de 2×2 N18 rondom Groenlo en Lichtenvoorde werd namelijk alsnog door het CDA en de VVD gedwarsboomd doordat deze twee partijen tegen een motie stemden die om openbaarheid van het N18-rapport vroeg.

In dit vertrouwelijke N18- rapport, dat is opgesteld door de Regio Achterhoek, staat volgens raadslid Paul Wallerbos een N18-variant die grote gevolgen heeft voor tientallen Groenlose omwonenden en bedrijven, met name rondom de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. Eerder gaf directeur Edwin Bomers namens Marveld Recreatie in de pers al aan dat zijn bedrijf niet zal gaan wijken voor een trajectwijziging van de N18.

In de raadsvergadering van november had OLW zich al uitgesproken tegen de vertrouwelijkheid van het rapport, waarna alle partijen in Oost Gelre, inclusief het destijds aarzelende CDA en VVD, zich uitspraken voor openbaarheid van het N18- rapport. Aangezien het rapport echter in december nog steeds niet openbaar werd gemaakt diende OLW, samen met OOG en D66, dit keer een motie in waarbij wethouder Karel Bonsen de Regio Achterhoek moest opdragen om het vertrouwelijke rapport alsnog openbaar te maken.
Maar CDA en VVD draaiden nu opeens 180 graden en stemden tegen de motie. PvdA-fractievoorzitter Richard Klein Tank stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken: “Bespottelijke dat de partijen CDA en VVD, die het hardst lobbyen om een 2 x2 N18, niet aan de burgers durven te laten zien wat de eventuele consequenties kunnen zijn” aldus Klein Tank.

Maar Niek Bragt, fractievoorzitter van het CDA vond het “niet het juiste moment om openheid van zaken te geven richting de Groenlose burgers”……

Het is al langer bekend dat een 2 x 2-baans N18 grote consequenties kan hebben voor op zijn minst een tiental omwonenden en bedrijven in Groenlo, omdat de huidige bocht tussen de Nedap en woonwijk De Horst te scherp is. Om namelijk met de nieuw beoogde snelheid (100km/h) door Groenlo te kunnen rijden moet de aanloop vanaf Lichtenvoorde, en de bocht zelf, waarschijnlijk deels verplaatst worden. Daardoor zal het N18-traject voor een deel mogelijk richting de Horst opschuiven en deels over Marveld Recreatie worden gelegd.

Raadslid Paul Wallerbos geeft aan het er niet bij te laten zitten. “Een wijziging van het N18 traject heeft voor Groenlo enorme gevolgen. Het CDA en de VVD lobbyen met dit rapport in de hand in Den Haag voor honderden miljoenen, maar durven de bewoners van Groenlo niet de waarheid te vertellen. Ik vind dat Achterkamertjespolitiek en zal evt. zelf een beroep doen op de Regio Achterhoek. Want de huidige coalitie van VVD en CDA en het College van Oost Gelre doet schijnbaar mee met het achterhouden van belangrijke informatie voor de Grollenaren”, aldus Wallerbos.