Veel belangstelling voor agendapunt megastallen

Gepubliceerd op

GROENLO – Een kleine driehonderd belangstellenden kwamen dinsdagavond 7 maart naar de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre. Centraal stond het agendapunt mogelijke vestiging van twee agrarische bedrijven aan de Kroosdijk in Mariënvelde en Schurinkweg in Harreveld. De bedrijven zijn megastallen voor 12.000 varkens en een stal voor 240.000 kippen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG)

Het college heeft deze avond de raad om advies gevraagd. Tevens waren er ook vijf insprekers. De buurt laat weten zich onder andere zorgen te maken over veiligheid voor zichzelf maar vooral voor hun kinderen door het toenemende vrachtverkeer.

Wethouder van Uem beantwoord vragen van de raad en geeft aan hoe verder: “Het college heeft principe medewerking verleend. Op dit moment wordt onderzocht of de initiatiefnemers aan de voorwaarden kunnen voldoen. Als aan de voorwaarden kan worden voldaan dan wordt het ontwerpplan samen met MER zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Dus de positie van de buurt is dat ze nog volledig aan zet komen”, vertelde de wethouder.

De wethouder vervolgt: “Na zes weken wordt het plan en de MER vastgesteld. Als het wijzigingsplan wordt vastgesteld wordt deze weer zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en indieners van zienswijze kunnen dan in beroep bij de raad van state. Ook moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd en ook hier kan nog bezwaar tegen gemaakt worden”, aldus de wethouder.

OOG had nog een motie ingediend om de procedure stop te zetten, maar deze heeft het niet gehaald . Zeven stemmen waren voor en veertien tegen.

Na het agendapunt werd de raadsvergadering geschorst en vervolgd in de raadszaal van het Stadhuis in Groenlo.

Foto: Marcel Houwer