‘Wij gaan weer naar school!’

Gepubliceerd op

Bovenstaande ‘kop’ staat aan het begin van het schooljaar veelvuldig te lezen op grote spandoeken in de nabijheid van basisscholen. Alleen is over een paar jaar de vraag: naar welk schoolgebouw dan? Want door de bevolkingskrimp zullen er basisscholen moeten sluiten. In de raad van 27 januari jl. discussieerde de raad over het integraal educatief kindcentrum in Lichtenvoorde. Een eerste opmaat van een gevoelig en ingewikkeld onderwerp, namelijk: basisschoolsluiting.

Kindcentrum
Door de bevolkingskrimp zijn de basisschoolbesturen begonnen met het zoeken naar oplossingen voor het probleem dat er straks te veel basisschoolgebouwen zijn. Men is begonnen in Lichtenvoorde, omdat daar het probleem het grootst is vanwege de slechte bouwkundige staat van de Ludgerusschool en de Hamelandschool. De schoolbesturen en het college stellen voor dat het probleem opgelost kan worden door de bouw van een nieuw gebouw waarin het integraal educatief kindcentrum gevestigd kan worden. De schoolbesturen vragen € 40 mille aan de gemeente om te onderzoeken hoe en waar dat kindcentrum kan komen, en welke basisscholen er dan gesloten zouden moeten worden.

In een educatief integraal kindcentrum wordt naast basis onderwijs, ook speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs aangeboden. Ook voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang maakt er onderdeel van uit. Het CDA vindt het idee van een integraal educatief kindcentrum een goed idee!

De ouders/verzorgers vergeten!
Basisschoolsluiting is een gevoelig punt, dat weten we allemaal.
Dit proces moet je uiterst zorgvuldig doen en alle betrokkenen daarin goed meenemen.
Maar uitgerekend de ouders/verzorgers van de kinderen zijn tot nu toe niet bij de voorstellen betrokken. Door het college en de schoolbesturen werd aangegeven dat die later in het proces wel een keer inschuiven. Maar dan is de basis al gelegd, de richting al bepaald. Dat moet je bij een dergelijk gevoelig proces niet willen! Het CDA is van mening dat juist ook de ouders/verzorgers bij de uitwerking van plannen voor het kindcentrum betrokken moeten worden.

Een nieuwe schoolgebouw?
Het voorstel van de schoolbesturen en college ademt uit dat voor het kindcentrum in Lichtenvoorde er hoe-dan-ook een nieuw gebouw van € 5,8 miljoen euro moet komen. Maar er zijn in Lichtenvoorde acht basisscholen, waarvan er twee bouwkundig gezien helemaal ‘op’ zijn. Maar zijn vanwege de krimp zes schoolgebouwen dan niet voldoende? Natuurlijk begrijpen we dat één gebouw voor het concept van een integraal educatief kindcentrum het meest ideaal is. Maar we willen op z’n minst ook onderzocht hebben hoe zonder grootschalige nieuwbouw, met de bestaande basisschoolgebouwen, ook invulling gegeven kan worden aan dit concept.

Amendement
Het CDA heeft tijdens de raadsgevergadering een amendement ingediend waarmee vastgelegd wordt dat de ouders/verzorgers er nu ook bij betrokken worden én dat onderzocht wordt of het kindcentrum ook zonder grootschalige nieuwbouw plaats kan vinden. De voltallige raad steunde het amendement. En dat is een heel goed en helder signaal. De schoolbesturen kunnen nu aan de slag met het onderzoek. Onderzoek waarvan uiteindelijk het resultaat moet zijn dat onze basisschoolkinderen ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs krijgen binnen acceptabele afstand.

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282