Category Archives: Bredevoort

Collegereeks in de Koppelkerk over vrouwen in de kunst

BREDEVOORT – Vrouwen in de kunst zijn er altijd geweest, zij zijn van alle tijden. Het probleem is echter het gebrek aan documentatie. Hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe lastiger het wordt om een goed beeld te krijgen van het leven van vrouwelijke kunstenaars. Kunsthistorica Maria Driessen neemt ons vanaf donderdag 23 juni tijdens vier colleges mee door de geschiedenis van vrouwelijke kunstenaars. Wie waren deze vrouwen, wat zijn hun onderwerpen en hoe verliep hun leven als kunstenaar?

Onafhankelijke vrouwen
‘Do women have to be naked to get into the museum?’ Dat vroegen de Amerikaanse Guerrilla Girls in 1989 zich af toen bleek dat minder dan vijf procent van de kunstenaars in het museum vrouw was, maar het museum wel vol vrouwelijk naakt hing. En dat terwijl er ontzettend veel vrouwelijke kunstenaars zijn en zijn geweest. Hun werk is alleen niet gedocumenteerd of in de vergetelheid geraakt.

Tijdens de collegereeks worden diverse vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars uit de LHBTIQ+ gemeenschap samen met hedendaagse kunstenaars in de spotlights gezet. Kunstenaars als Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Marina Abramović en Cindy Sherman komen aan bod.

Vrijheid, gelijkheid en eigenheid
De collegereeks is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die momenteel te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen. Er is werk te zien van onder andere Silvia B, Marlene Dumas, Anya Janssen, Dorien Plaat en Lise Sore.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma en een lezing over financiële gelijkheid.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: donderdag 23 en 30 juni, 7 en 14 juli
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: € 50,- (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Françoise Martens exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vanaf 17 juni is de serie schilderijen ‘Homeward Bound’ van kunstenaarFrançoise Martens te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort. De serie is ontstaan naar aanleiding van haar verhuizing van het westen naar het oosten van Nederland.

Homeward Bound
Hoewel het wennen was aan deze plek, heeft Martens haar nieuwe eigen plek gevonden in de Achterhoek. Het is op vele vlakken een totaal andere omgeving. Het diepgaande proces van wennen zette haar aan tot het schilderen van de serie ‘Homeward Bound’, naar de bekende song van Simon & Garfunkel. Elk werk draagt deze titel, omdat elk werk met een verschillende beeldtaal en verschillende gevoelsuitdrukking toch een verhaalt vertelt over een en hetzelfde inhoudelijke proces.

De Achterhoek
Het Achterhoekse landschap is de inspirerende bron voor deze op naturalistische wijze vormgegeven serie werken. Martens maakt in dat landschap zelf foto’s die zij gebruikt als basis voor de uitwerking van haar schilderijen.

In elk werk bevindt zich een huis, waar men eerst goed naar moet zoeken voordat men het vindt. De weg ernaar toe blijkt niet altijd even makkelijk of duidelijk te zijn.

De context van deze werken is verbonden aan de wereldwijde actuele situatie van het loskomen van huis en haard en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vinden van een nieuw huis, een huis dat je je thuis kan noemen.

Françoise Martens
Françoise Martens studeerde Illustration Design,  Art History, Fashion Design en Textile Design aan de kunstacademie in Den Haag. Na haar diploma Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is zij zich gaan richten op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor verstandelijk beperkten, jongeren met gedragsproblemen, lichamelijk beperkten en psychiatrische patiënten. Later heeft Martens de opleiding Fine Arts in Den Haag gevolgd in de specialisaties Tekenen, Schilderen en Houtdruk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: 17 juni t/m 24 juli 2022
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur
Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Benjamin Herman: grootheid op ’n bescheiden Achterhoeks podium

BREDEVOORT – Jazzmusicus Benjamin Herman wordt een grootheid op èlk podium – dus ook op het bescheiden podium van de Koppelkerk in Bredevoort. Op zaterdagavond 11 juni laat de saxofonist zien wat hij kan in een kleinschalige opzet, samen met pianist Timothy Banchet.

De naam Benjamin Herman wordt in Nederland meteen verbonden met het New Cool Collective. En met strak gesneden pakken, want de in Londen geboren musicus (1968) kreeg al eens de titel ‘Best geklede man van Nederland’. Maar Herman is veel meer: hij is origineel èn productief, bandleider èn componist, maakte een lange rij platen èn heeft een eigen label, heeft talloze prijzen gewonnen èn maakt radioprogramma’s en podcasts. En hij speelt live en in de studio met de meest uiteenlopende musici: jazzgroepen en punkbands, Peter Maffay en gospelzangeres Michelle David, maakt filmmuziek, speelt jazz-standards en treedt op met zijn achttien musici sterke New Cool Collective Big Band.

Benjamin Herman staat vaak op het podium. Uiteraard in bekende zalen als het Bimhuis (Amsterdam) en Tivoli/Vredenburg (Utrecht), maar ook op tal van plekken in binnen- en buitenland. Aan die lange rij van indrukwekkende namen wordt op zaterdag 11 juni de Bredevoortse Koppelkerk toegevoegd.

Op dit steeds belangrijker wordende Achterhoekse podium speelt de saxofonist met Timothy Banchet. Net als de saxofonist speelt deze pianist al vanaf jonge leeftijd. Als kind kwam hij al in aanraking met jazz, soul en gospel. Op de middelbare school kwamen daar hiphop, r&b, kaseko en reggae bij. Het conservatorium rondde hij ‘summa cum laude’ af – met de hoogste lof.

Het jazzduo Herman & Banchet is veelzijdig en origineel. In Bredevoort krijgt het Achterhoekse publiek de kans om twee vakkundige musici te horen en te zien. Het concert op zaterdag 11 juni begint om 20.30 uur, de toegang kost 15 euro (excl. ticketkosten).

Kunstenaar Tinkebell geeft een lezing in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 10 juni komt Tinkebell, een van de meest besproken kunstenaars van Nederland naar de Koppelkerk in Bredevoort. Met haar sterk politiek en maatschappelijk geëngageerd werk zoekt ze de grenzen op en stelt ze diverse zaken ter discussie.

Katinka Simonse
Katinka Simonse (1979), beter bekend als Tinkebell, is een geëngageerd kunstenaar die in haar werk bezig is met fouten in systemen en met onrecht. Ze kan er niet tegen wanneer er niks tegen onrecht wordt gedaan. Ze heeft aandacht voor blinde vlekken, voor dingen die niet worden gezien.

Met haar werk zoekt ze de grenzen op en stelt ze diverse zaken ter discussie. Zo maakte ze met haar werk ‘My dearest cat Pinkeltje’, een handtas gemaakt van het bont van haar eigen kat, een discussie los over waarom het wel maatschappelijk geaccepteerd is om dieren als koeien en kippen te doden voor consumptie, maar huisdieren niet. Voor haar film ‘Save Our Children’ liet ze zich steriliseren om de consequenties van fosfaat aan te tonen. Als gevolg van de film paste de politiek het beleid rondom fosfaten aan.

Problemen oplossen
Door haar controversiële werk ontvangt ze regelmatig stormen van kritiek. Dagelijks krijgt ze haatmails en dreigbrieven inclusief doodsbedreigingen.

“Er zijn veel grote problemen in de wereld en het is natuurlijk veel makkelijker om je op boodschapper te richten, dan het probleem echt aan te pakken. Als we dat blijven doen, problemen niet oplossen maar iemand als schuldige aanwijzen en ons daar nog goed over voelen ook, dan gaat het niet goed komen”.

Daarom blijft ze met haar werk zaken uitvergroten, shockeren en op die manier mensen bewust maken. Ze voelt zich verantwoordelijk. Als kunstenaar vertel je altijd een verhaal en ze heeft gemerkt dat ze daar heel goed in is. Ze kan met haar werk het gedrag van andere mensen beïnvloeden of zoals ze het zelf noemt ‘hun brein hacken’. “Als je dat kan, en je ziet dat het belangrijk is dat er dingen veranderen, betekent het dat je verantwoordelijk bent. Ik moet het doen”.

Gendergelijkheid
De lezing van Tinkebell is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die van 27 mei tot en met 4 september 2022 te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien vrouwelijke kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen.
Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over financiële gelijkheid en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: vrijdag 10 juni
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree regulier: €12,50 excl. servicekosten
Entree studenten: €7,50 excl. servicekosten
Tickets: www.koppelkerk.nl

Tolerantie College door historicus en theoloog Leen den Besten

BREDEVOORT – De tolerantie in onze maatschappij staat onder druk. Om die reden staat de Koppelkerk dit jaar met vier prominente wetenschappers stil bij wat tolerantie betekent, en wat het van ons als burger vraagt. In het Tolerantie College op donderdag 9 juni gaat historicus, theoloog en predikant Leen den Besten in op het thema ‘Religie en tolerantie’. Hoe leven we vreedzaam samen in een samenleving met een veelvoud aan religies?

Waar in een gesprek het woord religie in relatie tot tolerantie valt, komen al gauw de verhalen los. Religie komt dan meestal niet zo best uit de bus. Gewezen wordt dan vaak op de gruweldaden van islamistische bewegingen zoals IS, Al Kaida, Taliban, Boko Haram, alle gedaan in naam van Allah. Of er wordt gewezen op de vervolging van ketters, heksen, hugenoten, dopersen en vele anderen in de geschiedenis van het christendom, alle gedaan met het oog op het behoud van de kerk en de eenheid van kerk en staat.

Religie als bron van intolerantie
De verhalen over intolerantie en religie als voedingsbodem daarbij, zijn niet uit de lucht gegrepen. Bovendien werden ze de afgelopen decennia regelmatig bevestigd door de ideologie en de daden van fundamentalistische bewegingen die geworteld zijn in een reactieve, radicale en militante vorm van vroomheid en daarbij neigen tot totalitarisme, haat en gebruik van geweld.

Religie als bron van tolerantie
Minder luid klinken over het algemeen de verhalen over religie als voedingsbodem tot verdraagzaamheid. Kijken we naar de geschiedenis van diverse religies, dan zien we naast uitingen van intolerantie ook uitingen van tolerantie. De uitingen van tolerantie kunnen bestaan uit aanvaarding van het anders-zijn van de ander omwille van de vrede dan wel conflictvermindering. Ze kunnen ook bestaan uit een passieve, ontspannen en goedwillende onverschilligheid ten opzichte van het anders-zijn. Of ze kunnen voortvloeien uit een moreel soort stoïcisme. En tenslotte kunnen ze een openheid voor de ander uitdrukken en nieuwsgierigheid, misschien zelfs respect of een bereidheid te luisteren en te leren.

De lange weg naar tolerantie
Beperken we ons tot het christendom, dan zien we hoe deze godsdienst en de cultuur waarin ze functioneerde een lange en moeizame weg gingen in relatie tot dissidenten in eigen gelederen en anders-gelovenden van buiten. Pas in de zeventiende eeuw ontstond er zoiets als godsdienstvrijheid en vrijheid van geweten.

Wat vraagt tolerantie van ons als mens?
Als we ervan overtuigd zijn dat ieder de vrijheid heeft om zijn of haar eigen overtuiging te vormen en daarnaar te leven, worden we geconfronteerd met de eis van tolerantie. Deze eis stelt moeilijke vragen: Wat is tolereren? Wat moeten we tolereren? Tot hoever mogen we gaan? Is voor een individu de eis tot tolerantie dezelfde als die voor een multinationaal rijk, de internationale gemeenschap, een natiestaat of een immigratieland?

Praktische informatie
Het Tolerantie College ‘Religie en tolerantie’ op 9 juni begint om 20.00 uur en is zowel in de zaal, als online via livestream te volgen. De entree bedraagt € 12,50. Via livestream is het college gratis te volgen. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl.

Tolerantie Colleges
De Tolerantie Colleges maken onderdeel uit van het programma ‘1572 – De Geboorte van Nederland’. In 1572 werden waarden bevochten die vandaag de dag wederom onder druk zijn komen te staan: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. In september spreekt hoogleraar Taal en Communicatie Hedwig te Molder over hoe we de dialoog tussen andersdenkenden kunnen bevorderen en in oktober sluit hoogleraar Verdraagzaamheid Bastiaan Rijpkema de Tolerantie Colleges af met een lezing over de grenzen van tolerantie in een democratische rechtsaat. De colleges worden mede mogelijk gemaakt met steun van Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en Stichting De Gaostok.