Home » Regionaal » Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder

Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder

265

WINTERSWIJK – De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek.  Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Inge klein Gunnewiek: “Daar waar we oevers kunnen verbeteren en een impuls kunnen geven aan flora en fauna treffen we maatregelen. Het recente onderzoek geeft ons daar richtingen voor. In het eerste kwartaal van volgend jaar bepalen we met input van belanghebbenden het pakket met maatregelen en wanneer we de werkzaamheden uitvoeren.”

Afronding werkzaamheden
Vier jaar eerder dan gepland rondt de gemeente de herinrichting van de kleiput af. Uiterlijk in 2023. Afhankelijk van de hoeveelheid verbeteringen die nog kunnen worden uitgevoerd, zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd in de winter van 2021/2022 of in de winter van 2022/2023. Dit gebeurt in afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel.

Afwerking kleiput
Voor de planten en dieren in de waterplas is een goede bodem- en waterkwaliteit met variatie in bodemdiepte van belang. De gemeente gaat daarom eerst bepalen of er nog een vulperiode nodig is om de kleiput goed te kunnen afwerken. Daarbij kijkt de gemeente welke extra maatregelen ze kan treffen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Komend voorjaar neemt het college een besluit over de afwerking van de kleiput. Belanghebbenden en mensen in de omgeving krijgen daarover een bericht van de gemeente.

Gevolgen gebiedsvisie Molenveld
Het college moet op zoek naar andere middelen voor de toekomstige maatregelen in dit gebied. Nu overtollige grond van projecten niet meer afgezet wordt in de kleiput, moet de gemeente extra investeren in de afvoer van die gronden. Daarmee valt de oorspronkelijke dekking voor de uitvoering van de volledige gebiedsvisie Molenveld weg. De verwachte opbrengsten van de herinrichting zijn lager, omdat het project kleiput eerder stopt.

Project verondieping kleiput
Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) werd een ondiepere plas met flauwe oevers gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen