Category Archives: Oost Gelre

Gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk starten met uitkering eenmalige energietoeslag voor minima

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking. 

Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag
De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden. 

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder
Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder. Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen (0544) 47 42 00.

Koninklijke- en Gemeentelijke Onderscheidingen uitgereikt

GROENLO / OOST GELRE – Vanavond 29 maart zijn tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de huidige raad twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan raadsleden die aftreden. Ook werd door burgemeester Annette Bronsvoort aan 10 aftredende raadsleden een Gemeentelijke Onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding kregen zij voor hun werk als volksvertegenwoordiger. De twee raadsleden werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla Heming-Borgijink uit Groenlo stopt na ruim 12 jaar raadswerk verricht namens het CDA. Binnen haar fractie is zij constant volksvertegenwoordiger geweest met gezondheidzorg als haar specialiteit. Zij ontving naast de Koninklijke Onderscheiding ook een Gemeentelijke Onderscheiding.

Jerry van der Meulen uit Lichtenvoorde is in januari 2005, direct na de gemeentelijke herindeling, in de gemeenteraad gekomen namens D66. Lang heeft hij de eenmansfractie geleid. Naast de Koninklijke Onderscheiding ontving hij ook de Gemeentelijke Onderscheiding.

Raadsleden die een Gemeentelijke Onderscheiding hebben ontvangen:
Niek Bragt (CDA), 2014 tot heden
Theo Krabben (CDA), 2014 tot heden
Ruud Krabbenborg (CDA), periode 2018 tot heden
Ard Schenk (CDA), periode 2021 tot heden
Gerard Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen OG), periode 2014 tot heden
Fiona Algera-Dorenbos (VVD), periode 2018 tot heden
José Konings–Penterman (OOG), periode 2014 tot heden
Annelies Donderwinkel (PvdA), periode 2018 tot heden

Aftredende raadsleden die al een Gemeentelijke Onderscheiding ontvangen hebben:
Alfred Wopereis (VVD), 2010 tot heden
René Hoitink (OOG), 2018 tot heden

Opvang vluchtelingen in gebouw De Rank Groenlo

GROENLO / OOST GELRE – De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Oost Gelre wil vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten in opvanglocaties voor korte en langere termijn. Vanuit de gemeente is samen met Marveld Recreatie in Groenlo noodopvang beschikbaar gesteld voor ongeveer 65 vluchtelingen uit Oekraïne. Marveld heeft deze noodopvang verlengd tot half mei.

Opvang voor langere tijd: gebouw De Rank
Voor langdurige opvang heeft de gemeente een locatie op het oog die voldoet aan alle eisen waaronder (brand)veiligheidseisen. Het betreft het gebouw De Rank aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo. Dit is de voormalige verpleegstersflat en kantoorgebouw van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Samenwerking om het gebouw aan te passen
De afgelopen dagen zijn de gemeente en Marga Klompé hierover met elkaar in gesprek geweest. De samenwerking verloopt heel plezierig en is van beide kanten gericht op het goed voorbereiden van de locatie. De voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor bewoning voor langere periode worden deze week opgestart. We verwachten dat halverwege de maand mei het gebouw gereed is om ongeveer 80 mensen te kunnen huisvesten. De opvang vindt plaats binnen de looptijd van de op te stellen overeenkomst, van medio mei 2022 tot uiterlijk september 2024.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We zijn blij dat de verkennende gesprekken hebben geleid tot deze samenwerking. Het gebouw wordt gereedgemaakt om 80 vluchtelingen voor langere tijd een veilige plek te kunnen bieden. Hierdoor kunnen we onderwijs voor de kinderen gaan organiseren en kunnen mensen waar mogelijk ook aan het werk. Dat is belangrijk om hun leven weer op te kunnen pakken, zolang ze in Nederland verblijven.”

Bestuurder Marcel Duvigneau: “We voelen ons solidair met de vluchtelingen uit Oekraïne in deze voor hen moeilijke en onzekere tijd. Dus we zetten in goede samenwerking met de gemeente de schouders eronder om opvang in de Rank te bieden aan de vluchtelingen die deze hulp zo hard nodig hebben.”

Informeren van omwonenden en bewoners
Omwonenden van De Rank en bewoners in de gebouwen van zorgcombinatie Marga Klompé zijn inmiddels op de hoogte gebracht over het aanpassen van het gebouw en het in gebruik nemen per medio mei.

Aan het begin van de maand mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd, waar omwonenden en bewoners meer informatie kunnen krijgen en waar vragen worden beantwoord.

Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen

OOST GELRE – Sinds vorige week worden bij Marveld Recreatie ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente voorziet hiermee de vluchtelingen van noodopvang, de zogenaamde ‘bed-bad-brood’-regeling. De noodopvang tot 8 april is hiermee voor de volledige capaciteit benut. Daarnaast ligt de opgave om binnen de gemeente opvang te organiseren voor minimaal een halfjaar. De mogelijkheden daarvoor worden nu onderzocht.

Diverse locaties voor langdurige opvang
Inwoners laten de gemeente weten dat er vluchtelingen in leegstaande scholen en bedrijven opgevangen kunnen worden. Bij de gemeente zijn verschillende gebouwen in beeld voor de opvang, waaronder de scholen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland moeten panden aan bepaalde veiligheidseisen en geschiktheid voldoen, voordat ze ingericht kunnen worden voor langdurige opvang.

Andere eisen dan aan noodopvang
Omdat het om opvang gaat van minimaal een halfjaar moeten de gebouwen en de ruimtes aan andere eisen voldoen dan aan noodopvang. Zo mogen het geen grote ruimten zijn waar meerdere bedden neergezet gaan worden. Er moet voldoende privacy geboden kunnen worden, zodat gezinnen samen kunnen zijn en mensen zich in een ruimte kunnen terugtrekken. Ook worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van badkamers/douches en keukens/kookmogelijkheden.

Panden geschikt maken voor wonen
De gemeente onderzoekt diverse locaties. Zodra de Veiligheidsregio de check heeft gedaan op veiligheid en geschiktheid, moet bekeken worden of en zo ja hoe de panden ingericht kunnen worden voor wonen gedurende langere tijd. Verwacht wordt dat eind maart meer duidelijk is.

Marveld Recreatie biedt noodopvangplekken voor vluchtelingen in Oost Gelre

GROENLO – Door de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Gemeenten in Nederland bieden plekken aan voor noodopvang. In de zoektocht van de gemeente naar noodopvang, heeft Marveld Recreatie direct ongeveer 40 tijdelijke opvangplekken aangeboden.

Een aantal huisjes is de komende weken vrij voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Hiermee wordt een rustige, veilige plek geboden voor de eerste opvang. De gemeente bereidt samen met Marveld Recreatie het opvangen van de vluchtelingen zorgvuldig voor.

Vluchtelingen krijgen via een centraal punt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een plek toegewezen voor de korte termijn.
Voor de middellange en lange termijn is de gemeente bezig om andere opvangplekken te bepalen en in te richten. Zodra daar meer over bekend is, zal dat onder andere op de website oostgelre.nl bekend worden gemaakt.