Categoriearchief: Marienvelde

Erfgoednota Aalten, Oost Gelre en Winterswijk vastgesteld

De gezamenlijke Erfgoednota 2017-2020 met de titel ‘Wi-j doet ’t samen’ is door de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk vastgesteld. In de nota zijn de kaders vastgelegd voor het erfgoedbeleid. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma biedt een overzicht van de activiteiten en projecten, die in de komende periode worden uitgevoerd.

Ambities, doelen en activiteiten
In Aalten en Oost Gelre stelde de raad de nota vast op 18 oktober jl., de raad van Winterswijk volgde op 26 oktober 2016. In de nota zijn de ambities, doelen en activiteiten van het beleid voor de komende vier jaar opgenomen. Ook zijn er themalijnen opgesteld voor het uitdragen van het erfgoed. De ambities van de gemeenten voor de komende periode zijn:

• Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.
• Historische kwaliteit behouden, benutten, verduurzamen en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige streek.
• De identiteit van onze streek inzetten voor de beleving van erfgoed voor en door bewoners en bezoekers.
• Onze kennis vergroten en (digitaal) delen om kwaliteit te verhogen en inspiratie te bieden voor jong en oud.

Belang cultureel erfgoed
Ons culturele erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de maatschappij. Erfgoed is van belang voor het toerisme en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. De gemeenten streven ernaar om deze bijdrage zo groot mogelijk te maken. Dit is een van de uitdagingen die zij aangaan op basis van de gezamenlijke erfgoednota. Vanzelfsprekend doen zij dit graag samen met de organisaties en mensen in de streek. Om het erfgoed te versterken, zijn in de drie gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De nota is te vinden op de websites van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Achterhoek klaar voor Regiotaxi-vervoer

ACHTERHOEK –  Vanaf 1 januari 2017 neemt de Achterhoek het Regiotaxi-vervoer over van de provincie Gelderland. De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn bijna klaar met de voorbereidingen. Reizigers ontvangen medio november alle informatie persoonlijk in de brievenbus.

Vanaf 1 december 2016 kunnen er ritten voor 2017 worden geboekt. Inwoners die gebruik maken van het Regiotaxi-vervoer bellen vanaf komend jaar met een ander telefoonnummer of boeken hun rit via een andere website dan zij nu gewend zijn. “Maar het vervoer zelf verandert niet”, benadrukken de gemeenten die vanaf 2017 verantwoordelijk zijn voor het Regiotaxi-vervoer in de Achterhoek. “Inwoners die zijn aangewezen op geregeld vervoer, kunnen ook in 2017 gewoon naar hun plaats van bestemming reizen.”

Betalen per gereisde kilometer
Toch zal in 2017 niet alles ‘als vanouds’ zijn. Zo worden vanaf 2017 de pasjes afgeschaft. Reizigers hoeven vanaf komend dus jaar geen pasje meer te tonen aan de chauffeur. Daarnaast wordt vanaf 2017 het betalen per kilometer ingevoerd. Reizigers betalen vanaf dan alleen nog voor de kilometers die zij daadwerkelijk reizen. Op dit moment rekenen zij hun ritten nog in zones af. Met deze keuze sluit de Achterhoek aan op de betaalwijze in het gewone openbaar vervoer.

Nieuwe reismogelijkheden
Daarnaast komen er in 2017 nieuwe reismogelijkheden bij. Naast de huidige bestemmingen binnen en zelfs buiten de Achterhoek, wordt het vanaf komend jaar ook mogelijk om naar Duitsland te reizen. Voor het vervoer hebben de gemeenten contracten gesloten met de taxibedrijven Willemsen de Koning, Correct Monnereau, Buiting en Mekers. Zij nemen per 1 januari 2017 het Regiotaxi-vervoer over van de huidige vervoerders, van wie de contracten eind dit jaar aflopen.

Vervoercentrale start 1 december
“Onze ambitie is de Achterhoek bereikbaar te maken voor iedere reiziger”, laten de verantwoordelijk wethouders weten. De gemeenten doen er alles aan om op 1 januari 2017 de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om die reden gaat al op 1 december 2016 de nieuwe vervoercentrale van start. Via deze centrale kunnen straks de ritten worden gepland en geboekt, maar de telefonisten leveren ook reisadviezen. Als een bepaalde rit ook op een andere manier kan worden gemaakt, krijgt de reiziger dat via de Achterhoekse centrale te horen. De gemeenten hebben de realisatie en bemensing van de vervoercentrale gegund aan Munckhof.

Informatie aan reizigers
Reizigers ontvangen medio november alle informatie over hun vervoer in 2017. Dit gebeurt onder
andere via de nieuwsbrief van Regiotaxi Gelderland en via een informatiepakket dat elke reiziger
persoonlijk thuisgestuurd krijgt. Ook in de huis-aan-huiskranten en op diverse websites komt alle
informatie. Vanaf 1 december 2016 is daarnaast de nieuwe klantenservice bereikbaar voor informatie,
vragen en toelichting.

Senioren dansen samen bij BMV Mariënvelde

MARIENVELDE – Na de enthousiaste start van de eerste editie in september, wordt op woensdag 12 oktober opnieuw een dansactiviteit voor senioren georganiseerd in de regio Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld. De activiteit vindt plaats in het kader van het project Cultuur in de Wijk. Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De dansactiviteit vindt plaats in de pas geopende BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7, aanvang 9.30 uur. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig. Ook rolstoeldansers zijn van harte welkom.

De dansactiviteiten worden met veel passie begeleid door Audrey Veldkamp van dansstudio Vieberink uit Aalten. Na woensdag 12 oktober kan er op de volgende data en locaties gedanst worden: vrijdag 28 oktober vanaf 14.00 uur in dorpshuis ’t Kempken te Harreveld en dinsdag 8 november vanaf 14.00 uur in Parochiehuis Zieuwent

Brede Impuls
De dansactiviteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.

Meer informatie:
Harry ten Brinke
06 484 565 52
harry@boogiewoogie.nl

Workshop Goede Zaken bij Oost Gelrese Uitdaging

MARIENVELDE – De Oost Gelrese Uitdaging organiseert de workshop Goede Zaken voor maatschappelijke organisaties. Verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven leren op 12 oktober bij de BMV in Mariënvelde hoe ze aantrekkelijk worden voor bedrijven. De workshop is een voorbereiding op de eerste maatschappelijke Beursvloer in Oost Gelre, waar maatschappelijke organisaties vragen stellen op het gebied van menskracht, materialen en middelen. Het bedrijfsleven biedt hier oplossingen voor.

‘Verenigingen en stichtingen weten vaak niet hoe bedrijven kunnen bijdragen aan belangrijke plannen en wensen,’ vertelt voorzitter Mark Reinders van de Oost Gelrese Uitdaging. ‘En belangrijker nog: ze zien niet altijd wat zij zelf te bieden hebben aan bedrijven.’ Tijdens de workshop Goede Zaken, die aangeboden wordt door de Rabobank, krijgen ze handvatten hoe ze hun vraag concreet en aantrekkelijk kunnen formuleren. “Je kunt bijvoorbeeld een clinic aanbieden als bedrijfsuitje, daar hebben bedrijven echt wel geld voor over. Of je kunt vragen om meubilair wat over is of om juridische kennis.”

Vorig jaar was er ook al een workshop Goede Zaken. ‘Dat was een inspirerende avond! Wat we terugkregen van deelnemers, was onder andere: “Deskundige uitleg!”, “Nieuwe inzichten en praktische ideeën.” en “Er zijn leuke contacten gelegd en ik ga zeker verder praten met een aantal mensen.” Daar ben ik blij mee,’ licht Reinders toe. ‘De Uitdaging wil vooral praktische hulp bieden. Niet de zoveelste workshop, maar iets wat je direct in de praktijk kunt brengen.’

De workshop Goede Zaken is op woensdag 12 oktober van 19.30 tot 22 uur bij de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde. Aanmelden kan via info@oostgelreseuitdaging.nl Deelname is voor alle partijen gratis.

CDA fractie Oost Gelre komt naar Marienvelde

MARIËNVELDE – Raadsleden van het CDA Oost Gelre , vergaderen 2 x per maand op de dinsdagavond in het stadhuis van Groenlo. In deze vergaderingen komen de agenda’s aan de orde van de raadscommissie, raadsvergaderingen en actuele onderwerpen.

“Wij kunnen ons voorstellen dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat, waar en waarom er zo vaak vergaderd moet worden! Dit willen wij graag veranderen door de CDA Fractie vergaderingen op locatie te houden”, aldus het CDA.

Belangstellenden zijn van harte  uitnodigen. Tevens is er gelegenheid om vooraf aan de vergadering persoonlijke of plaatselijke vraagstukken met het CDA te delen.

Oost Gelre bestaat uit twee grote kernen en zes kleine kernen. Op dinsdag 11 oktober vergaderd het CDA in Mariënvelde, locatie dagbesteding BMV, Scheiddijk 22.

Diverse mogelijkheden van input zijn er mogelijk. Voorafgaand is er een inloop vanaf 19.00 uur waar u met de raadsleden in gesprek kan gaan. Ook is er de mogelijkheid om bespreekpunten of vragen voor de vergadering aan te leveren.

De fractievergadering bestaat uit 2 delen, het openbare gedeelte begint 19.30 uur en aansluitend uiterlijk 21.00 uur het besloten gedeelte.

Voor meer informatie cdaoostgelre@gmail.com of t.donderwinkel@oostgelre.nl