Category Archives: Oost Gelre

Openbare verlichting Oost Gelre over 10 jaar geheel energiezuinig

1e fase: nieuwe led-verlichting o.a. in centrum Lichtenvoorde

OOST GELRE – De komende 10 jaar wordt alle openbare verlichting in Oost Gelre voorzien van led-verlichting. Dat gebeurt in verschillende stappen. In de 1e fase vervangen we 400 armaturen door energiezuinige led, o.a. in het centrum van Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp ontving donderdag 3 december uit handen van Jeroen Wentink, projectleider bij aannemer Heijmans Infra B.V., een nieuwe led-verlichtingsarmatuur.

Wethouder Porskamp is blij met de vervanging: “We zitten midden in de zogenaamde energietransitie. Deze vervanging van onze openbare verlichting past daar goed in. Het levert een grote besparing op. En hoe minder stroom we nodig hebben, hoe minder stroom we (duurzaam) hoeven op te wekken. Het is onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze besparing helpt mee die ambitie te realiseren. En natuurlijk hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. Daarom ben ik erg blij met deze vervanging.”

Energiebesparing door grootschalige led-vervanging
De nieuwe led-armaturen in het centrum van Lichtenvoorde zijn 28% zuiniger dan de oude armaturen. Daarnaast dimt de verlichting ’s avonds laat en ’s nachts en neemt de besparing toe tot 50%.

Vervanging in 1e fase
Naast het centrum van Lichtenvoorde pakken we in de 1e fase ook andere locaties aan. Het gaat o.a. om de Vragenderweg, Lievelderweg en Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde. En om de Ruurloseweg en Industrieweg in Groenlo.

Volgend deelproject
De komende jaren volgen meer deelprojecten. De voorbereidingen voor het deelproject in 2021 zijn al opgestart. Bedoeling is om volgend jaar rond de 500 armaturen te vervangen.

Oost Gelre heeft ongeveer 6.600 openbare verlichtingsarmaturen
Ongeveer 1/3 van de openbare verlichting is in de afgelopen 8-10 jaar al vervangen door led-verlichting. Over 10 jaar moet ook het resterende 2/3 deel (ongeveer 4.500 armaturen) van de verlichting vervangen zijn. En dan is al onze openbare verlichting energiezuinig.

Gemeenteraad: 2,5 miljoen voor energiezuinige verlichting
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsagenda Energietransitie voor de periode 2018-2021 vastgesteld. De grootschalige led-vervanging is een van de projecten uit deze agenda. Binnen 10 jaar moet alle openbare verlichting duurzaam zijn. Daarvoor heeft de raad voor een periode van 10 jaar jaarlijks € 244.750,= beschikbaar gesteld. In totaal kost de vervanging dus bijna 2,5 miljoen euro.

25 november: start Orange the world

Oost Gelre: 2 kerken kleuren oranje en programma via social media

OOST GELRE – Oost Gelre zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen! De gemeente sluit zich voor het 2e jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren de Sint Werenfriduskerk Zieuwent en de Calixtusbasiliek Groenlo tussen 25 november en 10 december oranje.

Programma via sociale media, met informatie, kunst en een gedicht
Ook op sociale media besteed gemeente Oost Gelre tot 10 december aandacht aan Orange the Word. Door het delen van informatie. En met bijdrages van 3 beeldend kunstenaars uit Oost Gelre: Natasja Scharenborg uit Groenlo, Astrid Vredegoor uit Lichtenvoorde en Cynthia van Wijngaarden uit Zieuwent. Het gaat over de kwetsbare vrouw, de sterke vrouw, de rol van de vrouw in een familie, maar ook over geweld tegen vrouwen. Daarnaast schreef Mark Ebbers uit Groenlo een gedicht speciaal voor Orange the World.

Campagne is belangrijk
Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt het belang van de campagne: “Orange the World, 16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne is hard nodig, want ook in onze gemeente komt dit helaas voor. Daarom ook mijn dringende oproep: Ben je slachtoffer van geweld? Of komt het in je omgeving voor? Meld het! Want dan kunnen we hulp bieden!” Wethouder Jos Hoenderboom sluit zich hierbij aan: “Intimidatie en geweld tegen vrouwen en meisjes door een partner, een familielid, een bekende, een collega, een klasgenoot of door wie dan ook, is onacceptabel, altijd! Als je slachtoffer bent of je ziet het bij anderen, meld het, dan kunnen wij jou of anderen helpen.”

Oranje kleuren van gebouwen
Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Thema 2020: Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd
Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is "Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie, en zijn vaak al vele geweldsincidenten gebeurd voor dit gebeurt. Gemeente/provincie/organisatie wil helpen het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld.

Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie

Mooie fietsroutes per kleine kern tonen de kwaliteiten van de kerkdorpen

OOST GELRE – De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

De Leefbaarheidsvisie 2.020 vertelt wat er sinds 2017 is bereikt. Zoals de aanleg van glasvezel, de BMV in Mariënvelde, behoud van de basisschool, het vaststellen van de Woonvisie en mooie initiatieven op het gebied van zorg. En met de aanstelling van een programmamanager én een regisseur kleine kernen omarmde ook het college van B&W de leefbaarheidsvisie.

Woonvisie kleine kernen
Een van de belangrijkste thema’s voor de kleine kernen is op dit moment de woningbouw. Daar zijn belangrijke stappen in gezet. In elke kern liggen nu concrete plannen voor woningbouw. Ook in de herijkte Leefbaarheidsvisie 2.020 is wonen een belangrijk speerpunt. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, (zorg)voorzieningen, landschap, economie, duurzaamheid en behoud en werving van vrijwilligers. Maar ook een actueel thema als middelengebruik door jongeren wordt benoemd.

Fietsroutes
De kleine kernen hebben veel te bieden. Om dat onder de aandacht te brengen is naast de Leefbaarheidsvisie een boekje met fietsroutes per kern uitgebracht. Aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulisselandschap en over de kerkenpaden. Maar die ook de kwaliteiten van elke kern naar voren brengt en de ontwikkelingen die er spelen.

Aanbieding aan de raad
Op dinsdag 24 november om 19.00 uur overhandigen de kleine kernen de Leefbaarheidsvisie 2.020 aan de raad. Dat gebeurt digitaal en is te volgen via de livestream (www.oost-gelre.raadsinformatie.nl/live).

Inwoners van de kleine kernen en het buitengebied krijgen de visie en het boekje met fietsroute thuisbezorgd. Mocht dat niet het geval zijn (bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er exemplaren in de dorpshuizen en in het gemeentehuis. De fietsroute ligt ook bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde.

Bekijk de Leefbaarheidsvisie en fietsroute

Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

Corona beheerst nu nog ons leven, maar er komen betere tijden

Het coronavirus beheerst ons leven. Het treft iedereen hard, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk of in de dagelijkse bezigheden. Volgens wethouder financiën Karel Bonsen is het college van B&W zich daar zeer van bewust. “We zien de grote impact van de crisis. Maar er komen ook betere tijden en een beter perspectief voor onze inwoners en ondernemers. Nu de Programmabegroting is vastgesteld kunnen we verder met de plannen die juist dat perspectief bieden.”

Volgens wethouder Bonsen is het college overtuigd van de veerkracht van onze inwoners en bedrijven. “Ondernemerschap en organisatiekracht zijn kernkwaliteiten van onze inwoners en ondernemers. We kennen een kwalitatief hoogstaande bedrijvigheid. We zijn een evenementengemeente. We hebben veel vrijwilligers die zich inzetten voor de evenementen, maar ook voor het verenigingsleven en in de zorg. Die kwaliteiten helpen ons nu in deze moeilijke periode, maar zeker ook straks als we na de crisis de draad weer oppakken zoals we vóór deze crisis gewend waren.”

Wonen en werken
Belangrijk voor het college is dat die kwaliteiten tot hun recht kunnen komen in een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, met zorg en aandacht voor elkaar. “Dat zijn voor ons de speerpunten uit de programmabegroting. Woningbouw in alle kernen voor jong en oud. Het faciliteren van innovatieve bedrijvigheid op onze industrieterreinen en op Laarberg. Versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. En zorg voor iedereen die dat nodig heeft, het project Samen aan het stuur is daar een belangrijke ontwikkeling in. In de programmabegroting staan veel plannen die deze onderwerpen versterken.”

Veel te doen
Veel projecten staan al in de steigers, zoals het Programma Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur. In de kleine kernen staan veel woningbouwprojecten al op het punt van uitvoering. In Lichtenvoorde vordert de bouw van het IEKC en in Groenlo krijgen de plannen voor de bouw van een sporthal bij het Marianum steeds meer vorm. “Maar we gaan ook aan de slag met belangrijke onderwerpen als biodiversiteit en de toekomst van ons landschap en het buitengebied. En ook een energieneutraal Oost Gelre blijft een belangrijke uitdaging. Allemaal zaken die de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van onze gemeente versterken.”

Perspectief na corona
Het coronavirus beheerst nu nog ons leven. “We zien het leed dat het virus veroorzaakt, de druk op de zorg en de zorgmedewerkers. Maar ook ondernemers die hard geraakt worden omdat inkomsten wegvallen en werknemers die ontslagen worden. De impact is groot, aldus wethouder Bonsen: “Maar de vraag hoe we na corona de draad weer oppakken is al beantwoord door onze inwoners en ondernemers. Alle plannen en goede bedoelingen uit de programmabegroting komen alleen maar tot stand vanuit hun veerkracht en ondernemerschap. En onze verantwoordelijkheid als college is om dat perspectief te bieden vanuit een sluitende begroting, goedgekeurd door de raad. Nu dat is gebeurd kunnen we door en op naar betere tijden.”

College Oost Gelre wil zich niet meer verder inspannen voor terugkeer fonteinen Grolse gracht.

Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

 

Afgelopen week diende OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) tijdens de raadsvergadering vergeefs een voorstel in waarbij de gemeente werd opgeroepen om zich actief in te zetten voor de terugkeer van de fonteinen in de Grolse Gracht. Want wethouder Bart Porskamp antwoorde dat hij geen extra inspanning zal gaan doen om de fonteinen terug te plaatsen. Porskamp vindt dat een initiatief voor de terugkeer van de fonteinen uitsluitend vanuit de bevolking zelf moet komen.

Paul Wallerbos hekelde namens OLW de gemeentelijke beslissing (van bijna 10 jaar geleden) om zonder goede redenen zomaar de fonteinen uit de Grolse Gracht te verwijderen. Wallerbos: “Die fonteinen, geliefd bij vele Grollenaren en toeristen, waren destijds een geschenk van o.a. de Rabobank, de GHV en aanwonenden van de gracht. Maar vervolgens werden de fonteinen door de gemeente opeens uit de gracht verwijderd omdat ze zogenaamd niet in het Vestingstadbeleid zouden passen. Dit hebben vele inwoners van Groenlo destijds als een onbegrijpelijk kromme beslissing ervaren, en daarom zou de gemeente zich nu moeten inspannen om de fonteinen weer terug te plaatsen. De fonteinen zullen daarnaast ook de toch al beroerde waterkwaliteit van de gracht ten goede komen”.

Wethouder Porskamp beargumenteerde zijn “nee” tegen het fonteinenplan o.a. met het argument dat hij met de GHV had gepraat en dat die hengelsportvereniging het vele onderhoudswerk niet meer kan en wil uitvoeren.
OLW reageerde daarop geïrriteerd door te stellen dat de wethouder zich eens wat actiever naar buiten moet opstellen. “Waarom kunt u niet, net als bij de vandalismeproblemen met de Muziekkoepel aan de Maliebaan, tijdelijk een ambtenaar inzetten die polst of er dan bij het Groenlose bedrijfsleven, verenigingen, omwonenden en burgers wel belangstelling is om in natura of geldelijk bij te dragen aan de terugkeer van de fonteinen“, aldus OLW.

Opvallend was dat OLW vervolgens ook geen politieke steun kreeg van de overige politieke partijen. Zelfs de VVD, die een jaar geleden bij monde van Kees Porskamp nog tijdens een raadsvergadering bij hun eigen VVD- wethouder Bart Porskamp aandrong op een spoedige terugkeer van de fonteinen, stemde nu tegen het fonteinenplan.

Fractievoorzitter Wallerbos van OLW reageerde daarom verbaasd: “In deze donkere coronatijd had deze motie een mooi lichtpuntje voor de inwoners van Groenlo kunnen zijn. Ook de aanschafkosten van een aantal fonteinen vallen relatief mee, en het is goed voor het toerisme, maar OLW staat er nu schijnbaar opeens alleen voor……En dat is spijtig voor Groenlo”, aldus OLW.