Category Archives: Oost Gelre

Enquête aardgasvrij wonen Oost Gelre

Wat vinden inwoners van de overstap naar aardgasvrij wonen?

Wij willen graag weten hoe inwoners van Oost Gelre aankijken tegen de overstap naar aardgasvrij wonen. Wat vinden ze ervan om in de toekomst geen aardgas meer te gebruiken? Wat zijn kansen en wat zijn belemmeringen? In welke volgorde moeten woonwijken van het aardgas af? Hiervoor hebben we een (online) enquête uitgezet.

Alle gebouwen in Nederland aardgasvrij in 2050
De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen
Hiermee maken gemeenten het tijdpad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af? De resultaten van de enquête gebruiken we bij het opstellen van die Transitievisie Warmte.

Invullen van de enquête kan t/m 12 maart
Ga daarvoor naar http://bit.ly/aardgasvrijwonenOG. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Een papieren versie is aan te vragen via (0544) 39 35 35.

Vragen of opmerkingen?
Contactpersoon is Marleen Brus, tel. (0544) 39 34 49, e-mail: m.brus@oostgelre.nl.

Gratis online workshop ‘Maak je eigen pixelpuzzel’ bij BIEBlab Kunstwijs

Op woensdag 17 en woensdag 24 februari organiseert BIEBlab Kunstwijs twee gratis online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van het maken van een pixelpuzzel. Momenteel is het niet mogelijk om de BIEBlab-bijeenkomsten te laten plaatsvinden in onze vestigingen Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde, maar online deelnemen kan dus wel. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

De online aanmelden kan via (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab). Deelnamekosten: gratis. Wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

Maak je eigen pixelpuzzel
Vind je het leuk om te puzzelen en om creatief bezig te zijn? Dan is deze workshop waarbij je op papier zelf een eigen pixeltekening gaat omzetten in een soort puzzel die je aan een ander kunt geven of sturen vast iets voor jou!
Lukt het de ontvanger om met jouw “aanwijzingen” de afbeelding tevoorschijn te “toveren”?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’
Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.

Oost Gelrenaren ontvangen brief over invullen keuze Donorregister

Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Oost Gelre die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiterlijk 30 januari een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 10.000 Oost Gelrenaren.

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar komt in het Donorregister. Je kunt je keuze zelf invullen op www.donorregister.nl. Maak je geen keuze? Dan kom je in het register met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Minister van Ark van het ministerie van VWS: “Orgaandonatie is geen makkelijk onderwerp om over te praten, maar het is belangrijk dat iedereen bewust zijn of haar keuze invult in het Donorregister. Op dit moment hebben 9 miljoen volwassenen dit al gedaan.”

Brieven van het Donorregister
Om mensen die nog een keuze moeten invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van VWS brieven. Bij de brieven zit een formulier waarop je je keuze kan invullen. Als je al weet welke van de vier mogelijkheden je kiest, hoef je niet op de brief te wachten. Je kunt je keuze op ieder moment invullen óf wijzigen via www.donorregister.nl.

Inwoners van de gemeente Oost Gelre die nog geen keuze hebben ingevuld, ontvangen de eerste brief rond 30 januari. Als je zes weken na ontvangst van de brief geen keuze hebt ingevuld, krijg je een tweede brief. Onderneem je daarna nog steeds geen actie, dan kom je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hierover ontvang je een bevestigingsbrief. Bekijk hier de Nederlandstalige brief en de brief in andere talen.

Dit vulden inwoners van Oost Gelre in
Tot 1 januari 2021 vulde 58,6% van de Oost Gelrenaren vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 64,2% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 23,4% wil geen orgaandonor worden en 12,4% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Verhalen van keuzemakers
Welke keuze je maakt over het doneren van organen en weefsels, bepaal je zelf. Ook kun je je keuze altijd veranderen in het Donorregister. Vind je het lastig om een keuze te maken? Dan kan het helpen om de verhalen van mensen die al een keuze maakten te lezen.

Meer weten?
Ga voor meer informatie in het Nederlands en andere talen naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Bel voor vragen over het Donorregister of hulp bij het invullen van je keuze naar 0900 – 821 21 66. Het Donorregister is ook bereikbaar per e-mail via het contactformulier op de website.

Steunfonds maatschappelijke organisaties Oost Gelre operationeel

OOST GELRE – Het college van B&W van Oost Gelre heeft eind 2020 een aantal steunmaatregelen afgekondigd voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Van een aantal steunmaatregelen wordt inmiddels al gebruik gemaakt, constateert wethouder Karel Bonsen. “Eén maatregel moest nog verder worden uitgewerkt, maar is inmiddels ook operationeel. Dit betreft het Steunfonds maatschappelijke organisaties. In dit fonds zit € 300.000,- waar organisaties die in acute financiële nood zitten of dreigen te komen een beroep op kunnen doen.”

De aanhoudende coronacrisis heeft grote impact. Ook in financiële zin. Het Rijk voorziet daar deels in door het aanbieden van landelijke steunmaatregelen. Ook de gemeente probeert binnen haar mogelijkheden op lokaal niveau steun aan te bieden, aldus wethouder Bonsen: “Maatschappelijke organisaties zijn van enorm groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan verenigingen, dorpshuizen, culturele centra, wijk- en speeltuinverenigingen of sportclubs. We willen  voorkomen dat deze organisaties door de coronacrisis in acute financiële nood komen en daardoor in hun voortbestaan bedreigd worden. Voor het steunfonds is een bedrag van € 300.000,- gereserveerd. Maatschappelijke organisaties kunnen middels een aanvraagformulier op onze website een beroep doen op dit steunfonds.”

500 x 500 subsidie
Een maatregel waar al gebruik van wordt gemaakt is de 500 x 500 subsidie voor vrijwilligers van verenigingen. Het  gaat  om zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die vrijwilligers inzetten. “Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Wij willen alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500,- die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers. Inmiddels hebben als zo’n 140 verenigingen de 500 euro aangevraagd, maar ik hoop natuurlijk dat dit aantal nog fors zal oplopen. Het geld is immers voor hen bedoeld.”

Steunmaatregelen voor ondernemers/bedrijven
De gemeente heeft hiervoor twee maatregelen. Eén maatregel betreft de compensatie van het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijven die verplicht minimaal 4 maanden moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. De andere maatregel is een mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor een periode van 3 jaar. Ondernemers die hier een beroep op willen doen kunnen dit aanvragen via de website van de gemeente. Wethouder Bonsen: “Het Rijk is natuurlijk vooral aan zet als het om het steunpakket gaat. Maar als gemeente doen wij ons best om binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben onze ondernemers toch door deze maatregelen een hart onder de riem te steken.”

Alle informatie rond de steunmaatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties staan op Oost Gelre

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Oost Gelre

OOST GELRE – “We staan op de drempel van het nieuwe jaar. Een jaar achter ons latend zoals we dat eigenlijk nog nooit gekend hebben. De coronamaatregelen beheersen nu al bijna een jaar ons dagelijks leven. We ervaren allemaal zó de impact en hardnekkigheid van het virus dat het moeilijk is 2021 zorgeloos tegemoet te treden.

Er is veel onzekerheid. Maar er is ook absoluut hoop. Daarom willen we graag met u vooruitkijken. Helaas niet tijdens de traditionele Oost Gelre-Nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Maar we doen dat dit jaar online. Met een videotoespraak van burgemeester Annette Bronsvoort. En graag heffen we daarbij symbolisch met u het glas op 2021, op betere tijden, op uw veerkracht en betrokkenheid en op een mooi perspectief voor Oost Gelre”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort in de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.