Category Archives: Regionaal

Bredevoortse boekenmarkten weer van start

BREDEVOORT – Anderhalf jaar was het stil in boekenstadje Bredevoort vanwege de coronapandemie, maar zondag 29 augustus is het eindelijk zover: dan vindt er weer een Internationale Boekenmarkt plaats. Zo’n veertig boekhandelaren uit Nederland en Duitsland veranderen het buitenterrein van culturele vrijplaats de Koppelkerk weer in een boekenwalhalla.

Pasen is normaal gesproken het startsein van het boekenseizoen in Bredevoort met een Internationale Boekenmarkt, maar de coronapandemie vroeg veel van het uithoudingsvermogen van liefhebbers van boekenstadje Bredevoort. In het najaar van 2019 vond namelijk de laatste boekenmarkt in Bredevoort plaats.

Gelukkig komt daar na anderhalf jaar verandering in: na zorgvuldig overleg met de gemeente en een coronaproof testopstelling van de boekenmarkt heeft de organisatie van de Bredevoortse boekenmarkten – Stichting Koppelkerk – geconcludeerd dat er op verantwoorde wijze weer boekenmarkten kunnen worden georganiseerd.

Op zondag 29 augustus is het zover. Dan staat het buitenterrein van de Koppelkerk vol boekenkramen van zo’n 40 boekhandelaren uit Nederland en Duitsland. De bezoekersstroom zal worden gereguleerd, met één ingang en één uitgang. Bezoekers wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Gelijktijdig vindt in de Koppelkerk de expositie Kunst | Ambacht plaats, waarin acht kunstenaars exposeren die qua vakmanschap uitblinken in acht verschillende disciplines. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie aangeboden. In de bovenzaal van de Koppelkerk exposeert Béa Verheul met monoprints, die zijn geïnspireerd door haar wandelingen door Achterhoekse bossen of door wandelingen aan zee. Op deze zondagmiddag is Béa Verheul aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over haar werk. Voor het bezoeken van de tentoonstellingen en/of rondleidingen wordt aangeraden om een tijdslot te reserveren via de website van de Koppelkerk. Voor het bezoeken van de boekenmarkt hoeft men zich niet aan te melden.

Locatie: Koppelstraat, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: zondag 29 augustus
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Entree boekenmarkt: gratis
Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee
Reserveren tijdslot Koppelkerk: www.koppelkerk.nl

Criminaliteit Oost Gelre gedaald.

GELRDERLAND – Recent zijn de gegevens over 2020 verstrekt door het CBS en de politie en heeft beursgids.com een onderzoek opgesteld. Hieronder staat een overzicht van alle misdrijven van Gelderland. De data is uitgesplitst per gemeente in Gelderland. Ook is er data gepresenteerd per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Gelderland
De gemeente Aalten, Bronckhorst, Oost Gelre en Berkelland behoren bij de gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Arnhem staat op de 8e plaats met het hoogste aan misdrijven van Nederland.

Voor meer informatie kijk dan op https://beursgids.com/onderzoek-criminaliteit-in-gelderland/#oost

Fietstocht van de maand augustus

BREDEVOORT – Deze keer een fietstocht van de maand dichter bij Bredevoort. Er is dan ook een iets kortere route uitgestippeld. Iets meer dan 40 km. gaat het door de naaste omgeving van het Achterhoekse stadje. De bedenker heeft er weer alles aan gedaan om er een leuke tocht van te maken en opnieuw plekjes en paadjes te ontdekken waar je normaal gewoon aan voorbij fietst.

Laat u ook deze maand verrassen op deze tocht door de directe omgeving van Bredevoort en wie weet ziet u in de prachtige omgeving van het Meddose Veen wel een schaapskudde grazen op een romantisch stukje natuur langs de route.

Vanaf nu ligt de route klaar bij VVV Bredevoort. Vanzelfsprekend zijn ook de voorgaande routes nog beschikbaar. Kosten bedragen 2,50 per routeboekje, verkrijgbaar bij VVV Bredevoort, Markt 8 in Bredevoort, tel. 0543-452380 of vvvbredevoort@gmail.com

‘Loeren bij de boeren’ op zestien VKA-melkveebedrijven

ACHTERHOEK – Zestien melkveebedrijven stellen op woensdag 8 september aanstaande hun bedrijven open tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). VKA-leden, -partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen lid zijn kunnen op deze dag twee themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en één ’s middags. Vooraf aanmelden is verplicht.

Vanuit het hoofdthema ‘Voeding’ zijn vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen.

Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen
Sturen op een laag aandeel ruw eiwit (RE) in het rantsoen heeft een economisch voordeel. Daarnaast betekent een laag RE in het rantsoen een lagere stikstofexcretie van de veestapel en minder ammoniakemissie. Bedrijven die niet alle mest kunnen plaatsen op eigen percelen hoeven met minder RE in het rantsoen minder mest af te voeren. Ook heeft een lager RE in het rantsoen effect op diverse duurzaamheidskengetallen. Hoe realiseren de melkveehouders op de themabedrijven een laag RE?

Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen. Kruiden zijn beter bestand tegen droogte en dragen in positieve zin bij aan de biodiversiteit onder en boven de grond. De meeste mengsels voor kruidenrijk grasland bevatten klavers. Klavers binden stikstof uit de lucht waardoor minder mest nodig is. Maar wat betekent kruidenrijk grasland voor opbrengsten en voederwaarde en hoe teel je kruidenrijk grasland? De opengestelde bedrijven geven deelnemers antwoorden op deze vragen.

Bemesting
Een goed bemestingsplan levert veel voordelen op. Bewust een plan maken voor je bemesting kan je helpen bij

het behalen van je doelen. Worden de meststoffen goed benut en hoe stem je ze op elkaar af? En welke effecten hebben mest verdunnen met water en het tijdstip van bemesten op de benutting en de ammoniakuitstoot? Van de thema-bedrijven zijn enkele aangesloten bij de BES-pilot. In deze pilot streven deelnemers naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest waarmee ze kunstmest vervangen. De BES pilot gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen.

Alternatieve voedergewassen
VKA is mede met het oog op klimaatverandering samen met onder andere Agro-innovatiecentrum De Marke bezig met de verkenning van de teelt van alternatieve voedergewassen. Ook gezien het streven naar het telen van meer voer van eigen land kan de teelt van eigen krachtvoervervangers een interessante optie zijn. De themabedrijven hebben ieder ervaring met alternatieve voedergewassen, zoals veldbonen, voederbieten, granen en sorghum.

Aanmelden
VKA-leden hebben zich inmiddels via hun VKA-studiegroep aangemeld voor de Inspiratiedag. Boeren uit de Achterhoek en Liemers die geen lid zijn van VKA, zijn van harte welkom om kennis te maken met VKA. Aanmelden voor de Inspiratiedag is verplicht. Dit kan via de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl. VKA maakt op basis van de aangegeven thema-voorkeuren bekend bij welk themabedrijf deelnemers ’s ochtends en ’s middags welkom zijn.

Over VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ging in 2013 als project van start. Doel was  en is om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden  partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins werken we aan onze gezamenlijke doelen.

Muziek Centraal vanuit de Jacobskerk

WINTERSWIJK – Na een jaar van noodgedwongen zwijgen zijn er deze zomer weer marktconcerten in de Jacobskerk te Winterswijk. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend orgelconcert onder de noemer Muziek Centraal. Vanaf 11.45 uur wordt men welkom geheten onder de toren en naar een zitplaats begeleid. Na afloop van het concert wordt er bij de uitgang gecollecteerd.

Op woensdag 4 augustus speelt Peter Ouwerkerk. Zijn orgelspel bracht hem al in vele landen ter wereld waaronder Rusland en China. Onlangs werd hem de Henny Hogenbijl Muziekprijs toegekend voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur en zijn innovatieve plannen voor de toekomst.

Op het programma in Winterswijk staan werken van o.a. Marchand en Bach, ook zal hij improviseren.