Categoriearchief: Gemeente

Weekmarkt alleen als iedereen zich aan de regels houdt

OOST GELRE – Veel kramen op de weekmarkt in Groenlo (vrijdag) en Lichtenvoorde (zaterdagmorgen) dragen bij aan de eerste levensbehoeften van onze inwoners. Daarom wordt er alles aan gedaan om de markt door te laten gaan. De kramen staan verder uit elkaar, er is toezicht en er hangen borden om bezoekers bewust te maken van de maatregelen. Toch merkt de gemeente Oost Gelre dat het drukker wordt, vooral in Lichtenvoorde. En daarmee komt de 1,5 meter maatregel in het geding.

Aanvullende maatregelen
In samenwerking met de marktmeester zijn er aanvullende maatregelen opgesteld. Maar dat helpt alleen als iedereen zich er ook aan houdt. Daarom wordt de oproep nog eens herhaald:
– Bezoek de markt alleen, maak er geen familie-uitje van.
– Houd 1,5 meter afstand.
– Schud geen handen.
– Betaal met uw bankpas.
– Vermijd de drukste momenten (dit is in Lichtenvoorde van 10.30 uur tot 11.30 uur en in Groenlo tussen 12.00 uur en 13.00 uur)
– Plaats je fiets rondom de markt. Neem je fiets niet mee over de markt, ook niet aan de hand.
– Nuttig etenswaren thuis.
– Verkouden en/of koorts? Blijf thuis!

Verder is er contact met Stichting Ondernemersfonds Lichtenvoorde (voorheen Lichtenvoordse Ondernemers Vereniging). Hen is gevraagd de reclame-uitingen en verkoopwaar tijdens de weekmarkt niet buiten op straat te zetten. Dat geeft meer ruimte op straat om de 1,5 meter maatregel te hanteren.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

OOST GELRE – Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Dit jaar doen we het anders dan anders, door het coronavirus, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Normaal gesproken zijn wij als college van B&W aanwezig bij de verschillende herdenkingen in onze gemeente. Helaas kan dat dit jaar niet. We herdenken nu in kleine kring. Met elkaar thuis, via de tv en sociale media. Maar dat maakt het niet minder waardevol. Het gaat om de intentie.”

4 mei herdenking Oost Gelre
We volgen bij de 4 mei herdenking de lijn van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op maandag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de militairen die gesneuveld zijn. Maar ook de burgers de het leven lieten omdat zij in verzet kwamen. Ook in onze gemeente. We herdenken de slachtoffers die vielen door doelbewuste en systematische vervolging en moord. En we herdenken de Nederlanders die namens ons land uitgezonden zijn naar conflictgebieden en daar in de uitoefening van hun werk zijn omgekomen.

Videoboodschap burgemeester Annette Bronsvoort 4 mei om 19.00 uur
Dit jaar herdenken we in Oost Gelre op een andere manier. We hebben gekozen voor een online videoboodschap. Burgemeester Annette Bronsvoort spreekt een videoboodschap in voor heel gemeente Oost Gelre. Daarbij komen ook de wethouders aan het woord. Ook ziet u beelden van de verschillende herdenkingsmonumenten binnen onze gemeente. De videoboodschap kunt u op maandag 4 mei vanaf 19.00 uur bekijken via de gemeentelijke website, onze facebookpagina en andere social media kanalen. Ook de andere herdenkingscomités en dorpsbelangenorganisaties krijgen de video tot hun beschikking.

Bloemen-/kranslegging zonder publiek
De lokale herdenkingscomités en/of de dorpsbelangenorganisaties leggen op een zeker moment op de dag bloemen bij de herdenkingsmonumenten. Dit gebeurt zonder publiek. Daarnaast kan iedereen zelf een geschikt moment kiezen om de monumenten te bezoeken en bloemen te leggen. Zorg er daarbij voor dat u met niet meer dan 2 personen bent.

Vlaggen op 4 mei: de hele dag
U kunt op 4 mei de gehele dag de vlag half stok hangen. Normaal gesproken is het vlaggen op 4 mei pas vanaf 18.00 uur. Dit jaar mag dat eenmalig de hele dag

Film Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde
De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde heeft een speciale film gemaakt met indrukwekkende oorlogsverhalen en beelden uit Oost Gelre. Deze film kunt u vanaf 4 mei ’s avonds online bekijken. Elders in deze krant vindt u daar meer informatie over.

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
‘s Avonds kunt u op TV of online de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam volgen. Met o.a. een kranslegging door koning Willem-Alexander en Koning Maxima. Naast een oproep tot het meezingen van het Wilhelmus omarmt het Nationaal Comité het idee van de Oranjevereniging uit Etten-Leur om in heel Nederland vanaf het balkon of in de deuropening mee te blazen met de taptoe, het signaal voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur.

Bevrijdingsdag 5 mei
Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. En vieren we de vrijheid. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Activiteiten doorgeschoven naar volgend jaar
Ook het vieren van Bevrijdingsdag gebeurt heel anders dan dat we van plan waren. In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk moment waar in Nederland en de rest van Europa uitvoerig bij stil zou worden gestaan. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ook in Oost Gelre zouden we extra aandacht besteden aan 75 jaar vrijheid. Een groot aantal bijzondere activiteiten om te herdenken, te vieren en vrijheid te koesteren, stonden in de steigers. Daar waren vele vrijwilligers al tijden vol enthousiasme mee bezig. Een groots bevrijdingstheater, exposities, concerten, samen eten, fiets- en wandeltochten, een boek, en natuurlijk het Bevrijdingsvuur dat door estafettelopers vanuit Wageningen naar Oost Gelre zou worden gebracht. Helaas kunnen de meeste van deze activiteiten niet doorgaan. Maar in goed overleg is ervoor gekozen om de initiatieven door te schuiven naar volgend jaar. Een moeilijk maar onvermijdelijk besluit. Gezondheid gaat boven alles. Laten we in kleine kring, thuis, onze vrijheid nog eens extra koesteren.”

Vlaggen op 5 mei
Wat wel kan is vlaggen op 5 mei! Sta ook stil bij 75 jaar vrijheid. En hang de vlag op als eerbetoon aan onze bevrijders en om stil te staan bij vrijheid.

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
Op 5 mei zijn er diverse uitzendingen op televisie en online te volgen. Bijvoorbeeld het 5 mei-concert in Amsterdam. En op www.vrijheid.nl kunt u verhalen en informatie vinden die inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van 75 jaar vrijheid. U kunt ook uw eigen vrijheidsvuurkaarsje ontsteken.

Gemeente wil investeren in binnensport Bronckhorst

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst willen investeren in de binnensport in de gemeente. Daarom vragen ze de raad een bedrag van 9,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een binnensportaccommodatie in Vorden (deelgebied Noord), een binnensportaccommodatie in Hengelo/Keijenborg (deelgebied Midden) en een uitbreiding bij sporthal de Pol in Zelhem (deelgebied Oost). De raad beslist hierover bij de perspectiefnota in juli.

Dit is het resultaat van  een onderzoek naar de binnensport in de gemeente Bronckhorst.
B en w willen inzetten op bereikbare, toekomstbestendige duurzame binnensportaccommodaties passend bij het gebruik in de gemeente. Voorop staat dat iedere inwoner binnen redelijke afstand gebruik kan maken van een sportaccommodatie. Dat betekent dat er voldoende kwalitatief goede accommodaties moeten zijn, verspreid over de ‘deelgebieden’ van de gemeente. De gemeente wil daarom investeren in duurzame accommodaties op de juiste plekken.

Plannen
In deelgebied Oost sluiten de gymzalen in Halle en Zelhem per januari 2024. Het gebruik van deze accommodaties is onvoldoende en kan met enige aanpassingen aan sporthal De Pol in Zelhem worden toegevoegd. De capaciteit van sporthal de Pol wordt uitgebreid, door het sportoppervlakte te vergroten en de huidige zaal functioneler in te richten.

In deelgebied Midden zijn plannen voor het toevoegen van een extra zaaldeel. In dit gebied is het binnensportgebruik hoog, waardoor er sprake is van een tekort aan zaalcapaciteit. De meest geschikte locatie voor het extra zaaldeel wordt nog onderzocht.

In deelgebied Noord loopt op dit moment een onderzoek naar de combinatie van een nieuwe sportaccommodatie met de VO-school in Vorden. Daar worden verschillende opties nog afgewogen, met directe gevolgen voor de sportaccommodatie. Investeringen in de overige sporthallen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, gebeurt op natuurlijke momenten zoals bij vervanging of beschikbare subsidies.

Evert Blaauw: “De leefbaarheid in Bronckhorst en de gezondheid van onze inwoners zijn enorm belangrijk. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. We willen onze inwoners en sportverengingen daarom graag blijven faciliteren, met een duurzame sportaccommodatie in elk deelgebied. Bij de perspectiefnota in juli weegt de raad af of deze investeringen financieel haalbaar zijn, of dat we toch andere keuzes moeten maken.”

Open oproep aan verenigingen voor het Wilgenpark Groenlo

GROENLO – De fusie van S.V. Grolse Boys en S.V. Grol is in december 2019 definitief geworden. In het nieuwe sportseizoen van 2020-2021 speelt de gefuseerde club voortaan op sportpark Den Elshof. Voor sportpark het Wilgenpark aan de Beltrumseweg in Groenlo zoeken we een andere invulling. Daarvoor doen wij een oproep aan verenigingen in Oost Gelre.

Huidige faciliteiten sportpark het Wilgenpark
Door de fusie van de 2 Groenlose voetbalclubs komen de gebouwen en het voetbalveld op het Wilgenpark vrij. De gemeente is straks eigenaar van het voetbalveld met bijbehorende gebouwen. De huidige gebouwen bestaan uit een kantine, kleedkamers en bestuurskamer. Er zijn plattegronden beschikbaar. Het is de bedoeling dat de geïnteresseerde vereniging(en) de gebouwen en de velden in de toekomst beheert en onderhoudt. De bestemming van de locatie is sport. Maar wij staan ook open voor andere initiatieven.

Heeft uw vereniging interesse of wilt u meer informatie?
Wij zijn benieuwd of andere verenigingen interesse hebben om zich (deels) op deze locatie te vestigen. Zo ja, laat dat vóór 22 april weten. Dat kan door een mail te sturen naar Michiel Krabbenborg: m.krabbenborg@oostgelre.nl.