Categoriearchief: Aalten

De GUV Triathlon Aalten was weer genieten!

AALTEN – Vierhonderd deelnemers werkten zich in het zweet en even zoveel mensen stonden vol bewondering toe te kijken, vanaf het strand, vanaf het gras bij de wisselzone en langs de keien en het asfalt van het fietsparcours.

De hele zaterdag is er met hekken gesjouwd, zijn er verkeersborden opgehangen, boeien op het water geplaatst en werd het parcours verder van pijlen en linten voorzien. De zondagochtend, Vaderdag, start voorzichtig bewolkt. Het is net niet zo warm als de afgelopen weken. De meeste deelnemers rouwen daar niet om. Het weer is echt sportweer.

Jong geleerd
Het eerste startschot klinkt en het is slechts een klein groepje dat het water in rent. Dat zijn de kids die meedoen aan de OWM Zwemloop. Die zwemloop is in het leven geroepen, omdat je pas vanaf 14 jaar aan de GUV Triathlon mag meedoen. De zwemloopdeelnemers zijn tussen de 8 en 14. Een paar gaan pijlsnel door het water, de anderen werken zich gestaag langs de boeien om aan de andere kant weer op het strand te komen. Ze hebben in de wisselzone hun schoenen al startklaar op de handdoek staan. Een truc die ze geleerd hebben bij een eerdere clinic van triatlete Denise van der Donk. Geen sokken aan, dat kost teveel tijd. En daar gaan ze, het pad op rond de Slingeplas voor hun 2,5 kilometer loopdeel. Terwijl het overgrote deel van de jonge deelnemers uit Aalten komt, is de winnaar van verder weg: Thijmen Wender uit Haarlem. Verder is het podium wel Aaltens: Twan Meinen en Sven Meinen pakken de 2e en 3e plek.
Winnaar op de 1/8

De meest favoriete afstand is de 1/8 triathlon. Dat is 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Tussen de onderdelen liggen extra matten voor de tijdsregistratie. Zo zien de deelnemers in de uitslag ook hun tussentijd. Danny Boom uit Aalten komt als eerste uit het water, maar Eddy Lamers uit Groenlo pakt hem op het fietsen en het hardlopen terug en gaat er met de winst vandoor.

Ook op de wissels wordt getraind
Eddy is zo’n deelnemer die niet in de wisselzone zich rustig omkleed. Nee, er wordt op getraind om dat snel te doen. Deze triatleten trekken bijvoorbeeld ook niet in de wisselzone hun fietsschoenen aan, nee, die zitten al vastgeklikt op de fiets. Ze rennen op blote voeten met de fiets naar het parcours, springen erop en al fietsend wurmen ze de voeten in de fietsschoen. Dat scheelt zo een minuut.

Het hele land ontdekt GUV Triathlon Aalten
De ¼ triathlon is inmiddels ontdekt door triathleten van verder weg. Het podium word gepakt door deelnemers uit Utrecht, Eindhoven en Wolfheze. De eerste Aaltenaar is bovendien een vrouw: Cindy Brussé, op plek 15. Zij legt de afstand af in iets meer dan twee uur en een kwartier, 02:16:01. De iets minder getrainde deelnemers die deze afstand toch aandurven zijn al gauw 3 uur onderweg.

Waarom Aalten als het Bredevoort is?
Die vraag wordt nog wel eens smuikend gesteld. Niet helemaal onverwacht vooral door mensen uit Bredevoort. De triathlon is te gast in dit mooie stadje en toch heet het de GUV Triathlon Aalten. Zoals zo vaak ligt ook hier de verklaring in de geschiedenis. Deze derde GUV Triathlon is eigenlijk de herboren triathlon van Aalten. In de jaren ’80 en ’90 was de Triathlon Aalten een grote bekende, maar die ging door de MKZ-crisis ter ziele. De organisatie van deze Triathlon Aalten 2.0 heeft na wikken en wegen besloten toch te willen doorvaren op het succes van die glorietijden. En de organisatie laat deze derde editie zien, dat deze triathlon een blijvertje is. Op het terrein en langs het parcours staat alles net weer wat strakker en loopt alles net weer wat soepeler.

Bouwers en sjouwers gezocht
Op de wedstrijddag zijn er honderd vrijwilligers actief. Die zorgen dat de deelnemers hun startnummers krijgen, dat de boten en surfplanken op het water bemand zijn, ze controleren de fietsen op veiligheid, pakken op het strand de badmutsen aan, er zijn verkeersregelaars, motorrijders en juryleden. Maar er is nog een tekort aan mensen die vooraf en naderhand willen helpen met de op- en afbouw. Dus wie zich geroepen voelt dit bouwteam te versterken, meld je dan bij contact@triathlonaalten.nl.

  Burgemeester weigert vergunning dancefestival Festivication

  AALTEN – Burgemeester Stapelkamp heeft besloten een door Evenementencentrum De Hofnar aangevraagde evenementenvergunning af te wijzen. Het gaat om een aanvraag voor een voorgenomen muziek-/dancefestival onder de naam Festivication op 30 juni 2018 op het parkeerterrein bij De Hofnar aan de Polstraat in Aalten.

  De aanvraag van Evenementencentrum De Hofnar is, als gebruikelijk, getoetst aan het evenementenbeleid van de gemeente Aalten. Op dit buitenevenement zijn de regels van de in juli 2015 door de raad vastgestelde ‘Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten’  (Geluidsverordening) van toepassing.

  Burgemeester Stapelkamp: “Wij ontvingen de aanvraag op 4 april. Bij de eerste toetsing – we hebben 12 weken om een besluit te nemen – concludeerden we al dat het dancefeest de gestelde geluidsgrens (85 dB(A)) ver zou overschrijden. Reden om de aanvraag af te wijzen.” Andere vragen waren er over het verwachte aantal bezoekers (2.500) in relatie tot de beschikbare parkeerruimte in de directe omgeving, en de aan- en afvoerroutes van bezoekers. Over de verwachte geluidsoverschrijding is verschillende keren gesproken met de aanvrager. Tot een binnen het vastgestelde beleid passende oplossing is het niet gekomen.

  Uitspraak voorzieningenrechter
  “In zo’n situatie kan ik niet anders dan de aanvraag afwijzen”, legt burgemeester Stapelkamp uit. “We worden daarin bevestigd door een recente uitspraak van de voorzieningenrechter, waarin gemeente Aalten in het gelijk is gesteld voor het afwijzen van een andere evenementenvergunning. Ook hier ging het om een dancefeest. De rechter vond de door de gemeente gehanteerde methode voor de berekening van het bij het dancefeest te verwachten geluidsniveau redelijk.”

   Aalten krijgt eigen Monopoly spel

   Vanaf november verkrijgbaar

   AALTEN – Vandaag werd de allereerste symbolische editie van Monopoly Aalten gepresenteerd. Initiatiefnemer Tijn Leussink van Jumbo Leussink Aalten gaat de inwoners van de gemeente Aalten betrekken in de ontwikkeling van het spel. De bekende straten en pleinen uit de gemeente worden verwerkt in het spel. De speldoos, het bord, de Kans- en Algemeen Fondskaarten: het hele spel wordt aangepast naar Aaltens stijl.

   Tony Walvoort van Jumbo Leussink nam het eerste symbolische exemplaar trots in ontvangst van Mr. Monopoly. Inwoners uit Aalten hebben zelf ook een rol in de samenstelling van de inhoud van het spel. Zij kunnen via Facebookpagina suggesties aandragen van straten die niet in het spel mogen ontbreken.

   De spellen worden in een gelimiteerde oplage geproduceerd. Monopoly Aalten wordt ontwikkeld door Jumbo Leussink Aalten in samenwerking met Identity Games.

   Tony Walvoort krijgt de symbolische editie Monopoly Aalten overhandigd. Foto: PR

    Gemeente Aalten actief tijdens ‘Over Grenzen van Gelderland’

    AALTEN – Met haar rijke grensverleden biedt de gemeente Aalten uiteenlopende activiteiten tijdens het erfgoedfestival ‘ Over Grenzen van Gelderland’. In Aalten, Bredevoort en Dinxperlo vinden in de festivalperiode 23 mei t/m 22 juli verschillende activiteiten plaats, gerelateerd aan het thema grens en het smokkelverleden. Want als ergens de ultieme beleving te vinden is van het leven op de grens, dan is het in de gemeente Aalten door haar directe ligging aan de Duitse grens.

    Programma Aalten, Bredevoort en Dinxperlo
    Officieel beginnen de activiteiten binnen het festival 23 mei, maar al eerder vonden er noemenswaardige activiteiten rondom het thema grens plaats in de gemeente Aalten. Het programma ging 21 mei van start met de Internationale Pinksterboekenmarkt in Bredevoort. In het Nationaal Onderduikmuseum werd de presentatie ‘Mirjam & Mirjam’ getoond ter afsluiting van de Nederlands Duitse expositie ‘Waarom schrijf jij mij niet’. 24 mei werd een lezing gehouden door Joost Broersma over zijn werk als voormalig grenscommies en FIOD-rechercheur. Op 27 mei wordt er een (Meimaand) fietstocht georganiseerd door VVV Dinxperlo langs de verschillende grensovergangen. Van 26 mei t/m 22 juli is de fototentoonstelling FACadE van Roland Icking te bekijken in Bolandshof, Suderwick. De fotograaf fotografeerde Duitse en Nederlandse boerenhoeves en ontdekt grensoverschrijdende overeenkomsten. Van 1 juni t/m 16 september is de expositie “Maler, komm raus” van Max van Dam op verschillende locaties binnen de gemeente Aalten te zien, maar ook in Winterswijk. Tevens is er op 14 juni een lezing bij te wonen over het leven en werk van de Winterswijkse kunstenaar in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Op 26 juli toont het Nationaal Onderduikmuseum een aantal films over Aalten aan de grens. Op 16 juni kan de bezoeker deelnemen aan een georganiseerde fietstocht ‘Grenbelevenissen Dinxperlo/Suderwick’ over de grote invloed van de grens op de bewoners van Dinxperlo en het Duitse Suderwick.

    Naast bovenstaande genoemde activiteiten zijn er diverse grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes verkrijgbaar bij de VVV Aalten, VVV Bredevoort en VVV Dinxperlo. Ook kan de bezoeker wekelijks op woensdag deelnemen aan een smokkeltocht waarbij de gids met smeuïge verhalen vertelt over de illegale grenshandel die heeft plaatsgevonden tussen Dinxperlo en Suderwick (D).

    Alle genoemde activiteiten zijn uitgebreid terug te lezen in de gratis activiteitenfolder die verkrijgbaar is bij de VVV’s en deelnemende toeristische ondernemers. Meer informatie over de evenementen zijn ook te vinden op www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl of www.facebook.com/aaltenbredevoortdinxperlo

    Opening fototentoonstelling Ben Maandag – Grenslandmuseum
    Tijdens het Erfgoedfestival exposeert de verzamelaar en auteur, Ben Maandag, historische foto’s over de grens. Deze zijn van 5 juni t/m 31 augustus te zien in het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Op 5 juni om 13.30. wordt deze expositie geopend door wethouder Gerard Nijland.

    Over Grenzen van Gelderland
    Het erfgoedfestival ‘Over Grenzen van Gelderland’ vindt plaats van 23 mei t/m 22 juli en is een initiatief van Erfgoed Gelderland. In heel Gelderland valt er in die periode rondom het thema ‘grenzen’ van alles te beleven. Bekijk het hele programma opwww.erfgoedfestival.nl

     Raadsprogramma ‘voor een sterke democratie en een sterk bestuur’

     AALTEN – Direct na vaststelling van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen spraken de fractievoorzitters in de gemeente Aalten hun voorkeur uit om te werken vanuit een Raadsprogramma. De brede betrokkenheid en verbinding én de ruimte voor een open debat die ze daarmee voor ogen hadden, komen tot uitdrukking in het nu opgestelde Raadsprogramma met de titel: ‘Voor een sterke democratie en een sterk bestuur’. Dinsdag 15 mei wordt door alle fractievoorzitters het Raadsprogramma ondertekend.

     In het Raadsprogramma worden de belangrijkste thema’s vermeld waarover alle fracties het in grote lijnen eens zijn. Vanuit haar kaderstellende rol heeft de raad ervoor gekozen het raadsprogramma in te delen in een:
     Bestuurlijk kader: goed met elkaar (samen)werken en werken aan onderling vertrouwen en betrokkenheid van burgers bij beslissingen is een randvoorwaarde om richting te geven;
     Inhoudelijk kader: de programmatisch/inhoudelijke richting voor deze raadsperiode;
     Financieel kader: de opgave om zoveel mogelijk financieel mogelijk te maken.

     Visie gemeente Aalten 2025 e.v. als uitgangspunt
     De raad acht het van belang de visie op de toekomst van de gemeente Aalten in 2025 e.v. – die tot stand is gekomen via een interactief proces met de samenleving, de ambtelijke organisatie en de politiek – en waarin wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente Aalten zich kan ontwikkelen, te gebruiken als uitgangspunt van handelen voor de komende raadsperiode.

     De transitie in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de veiligheid zijn grote opgaven van gemeenten. Om die krachtig te kunnen oppakken zijn een sterke lokale democratie en een sterk bestuur nodig. Voor een goed lokaal bestuur geldt wel een aantal randvoorwaarden: de financiële huishouding moet in de basis op orde zijn, er is adequate wet- en regelgeving nodig en de gemeentelijke organisatie, het personeel en de ICT-infrastructuur moeten voldoende zijn toegerust om het complexer wordende takenpakket te kunnen realiseren.

     Regionale samenwerking
     De raad is ervan overtuigd dat de meeste kansen, maar ook problemen, niet ophouden bij ‘het blauwe gemeentebord’. Opvang van vluchtelingen, aanpak van criminaliteit en ondermijning, de opgaven in het sociaal domein, energievraagstukken, werkgelegenheid en bereikbaarheid, allemaal vragen ze ook regionale samenwerking. De raad vindt het van groot belang dat zij goed betrokken blijft bij dergelijke regionale vraagstukken.

     Van Raadsprogramma naar uitvoeringsprogramma
     Het voorstel tot vaststelling van het Raadsprogramma staat op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 23 mei. In dezelfde vergadering doet de informateur, dhr. P. Drenth, aanbevelingen over de formatiefase. De verwachting is dat eind mei de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt kan worden. Het is de taak van dit nieuwe college het Raadsprogramma uit te werken tot een uitvoerings-programma, met concrete planning, prioriteitsstelling en budgetten.

      Organisatie GTM-loop ‘maakt er een potje van’

      Figuurlijk, dan wel te verstaan…..

      AALTEN – De GUV Businessrun vormt een belangrijk onderdeel van de Gerard Tebroke Memorialloop, die dit jaar op zaterdag 19 mei a.s. wordt afgewerkt. De organisatie doneert jaarlijks de helft van het inschrijfgeld van de GUV Businessrun aan een goed doel met een lokaal karakter. Na Hospice de Lelie, kindertehuis Popesti en de Joanne Noordink Foundation is er dit keer gekozen voor het project ‘Er een potje van maken’. Dit prachtige sociale project

      is een dinerprogramma voor senioren uit de gemeente Aalten. Drie restaurants, Stegers, Enjoy en Herbergh d’olde Marckt, zijn betrokken bij het programma.

      ‘Er een potje van maken’ is een mooi initiatief van talentverbinder Richard Jongetjes, Zorgcombinatie Marga Klompe en Figulus Welzijn. Drie maal per jaar kunnen telkens 18 ouderen heerlijk gezellig  samen gratis eten met leeftijdsgenoten en babbelen over van alles en nog wat. Even eruit, even alle aandacht krijgen is het motto.

      Financieel wordt het geheel opgehoest door donaties en de restaurants serveren het diner tegen kostprijs.

      Inmiddels hebben zich al een recordaantal teams ingeschreven voor de GUV Businessrun  en is de organisatie van het project ‘Er een potje van maken’ met de donatie vanuit de AVA’70-Gerard Tebroke Memorialloop voor dit jaar weer verzekerd van drie mooie restaurantmomenten. Het is nog steeds mogelijk om je als bedrijf of instelling op te geven voor de businessrun. Het is goed voor de vitaliteit van de medewerker en je steunt er ook nog eens dit prachtig project mee.

      Voor meer informatie : gerardtebrokeloop.nl

       Oldtimer treffen tijdens Meifeest Aalten

       AALTEN – Op Hemelvaartsdag was het historisch centrum van Aalten toneel van het Meifeest. Er was een vrijmarkt, er konden lentebieren geproefd worden en in de straten stonden meer dan 150 klassieke oldtimers opgesteld. Later werd een tourrit met een klein wedstrijdelement in de omgeving van Aalten gereden.

        Moederdag = bloemen van Con Forza!

        AALTEN – Het is alweer bijna Mei en dat betekend: bloemen van Con Forza!

        Sinds jaar en dag verkoopt Con Forza bloemen van uitstekende kwaliteit. Op vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei komen leden en mensen die accordeonvereniging Con Forza een warm hart toedragen, huis aan huis om deze bloemen te verkopen aan u! Dit jaar bestaat het assortiment uit verschillende kleuren geraniums en spaanse margrieten. Dit voor slechts €1,75 per stuk.

        Bent u deze dagen niet thuis, maar wilt u toch bloemen van Con Forza bestellen en ons op deze manier sponsoren? Ga naar www.conforza-aalten.eu/bloemenactie en bestel online!

         Seizoenstart met nieuwe fietsroute ‘Rondje Bredevoort’

         BREDEVOORT – Het toeristenseizoen in Bredevoort kan van start. De Heerlyckheid is een namelijk een mooie fietsroute rijker. De route leidt langs de pareltjes van het middeleeuwse stadje, door het Nationaal Landschap voorbij aan een aantal mooie plekjes in gemeente Aalten en haar buurgemeenten Oost Gelre en Winterswijk.

         Fietsroute folder
         De route van 44 kilometer ( in te korten tot 27) wordt gepresenteerd in een 4-luik flyer met omschrijving van de route. Tevens worden in de omschrijving enkele bezienswaardigheden langs de route uitgelicht zoals het startpunt van de route; het historisch centrum van Bredevoort, boerderij Eskes en Havezathe ’t Walfort. Ook de Koppelkerk en de diverse gastvrije horeca van het vestingstadje worden in de folder benoemd. Voor fietsers die meer willen weten van de geschiedenis zijn via QR codes in de folder video’s met interessante informatie te bekijken. De video’s zijn ook te vinden op www.erfgoedaalten.nl

         De fietsroutefolder ‘Rondje Bredevoort’ is vanaf maandag 30 april voor € 1,95 te koop bij VVV Bredevoort, VVV Aalten en VVV Dinxperlo.


         De fietsroute ‘Rondje Bredevoort’ is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente Aalten, VVV Bredevoort en Stichting Achterhoek Toerisme.

          Aalten bevrijd

          Foto-expositie in het kader van de viering van de bevrijding.

          AALTEN – Het Nationaal Onderduikmuseum verzorgt een foto-expositie gebaseerd op het dagboek van Bill Eager, bevrijder van Aalten, tijdens de concerten van muziekvereniging “de Eendracht” op 5 en 6 mei 2018 in de Zuiderkerk om 20.30 uur.

          Bill Eager maakte deel uit van de tankbemanning 2nd Battalion (NO.1. Squadron) van de Irish Guards. Bill bevrijdde met zijn regiment vele dorpen en steden, waaronder Aalten. Met gevaar voor eigen leven trokken zij door voor hen onbekende velden. Een leven tussen vrees en vrijheid. De foto’s zijn geschonken door de familie van Bill Eager.

          Zie voor de meest recente informatie:  www.nationaalonderduikmuseum.nl/  en volg ons op Facebook

          Nationaal Onderduikmuseum
          Markt 12-14-16
          7121 CS Aalten
          info@onderduikmuseum.nl – tel. 0543 471797
          Openingstijden:

          Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 – 17.00 uur.
          Zondag: 13.00 – 17.00 uur.
          Maandag gesloten.

           Teken- en schilderwedstrijd: ‘Boek op boek’

           AALTEN – Kantoorboekhandel Messink & Prinsen organiseert dit jaar een teken- en schilderwedstrijd onder de noemer Boek op Doek. Prijswinnaars krijgen een plekje op de Messink & Prinsen Kunstkalender 2019. En een exemplaar van de kalender natuurlijk. Iedereen kan meedoen aan deze wedstrijd: jong en oud, beginnend en gevorderd amateurkunstenaar.

           De wedstrijd
           Lezen wakkert je fantasie aan. En ondanks dat de scènes en personages niet in film, foto of tekening verbeeld zijn, weet je tóch hoe ze eruit zien. Wij zijn reuze benieuwd wat boeken bij mensen losmaken, welke beelden er opborrelen. Zijn het de personages? De scènes? Bijzondere quotes? Of misschien het boek zelf?

           Wij vragen aan iedere amateurkunstenaar om zijn/haar fantasie op doek (en dat mag ook papier zijn) tot leven te brengen. Teken, schilder, handletter de meest bijzondere boekervaring en stuur die uiterlijk 30 september naar Messink & Prinsen.

           De Messink & Prinsen Kunstkalender 2019 wordt in een oplage van 250 exemplaren geproduceerd en is vanaf 2 november in de winkel en de webshop te koop. Kijk voor de deelnamevoorwaarden op de achterkant van de flyer (of Kijk voor de deelnamevoorwaarden op www.messink-prinsen.nl/messink-prinsen/.)

           Foto: Ben White

            De Hofnar: “The Place to be!”

            AALTEN – It all Started in The Nineties bijt op Koningsnacht het spits af in de Hofnar in Aalten. Deze spectaculaire live-act neemt je mee terug naar de jaren negentig. Het is de kick-off van twee propvolle Koningsdagen in de Hofnar, die worden afgesloten door het nieuwe toptalent Jailhouse Jimmy!

            De Hofnar in Aalten kiest voor een originele line-up waarbij het gehele uitgaanspubliek aan zijn trekken komt. Foute meezingers, snoeiharde dancemuziek, de beste coverbands en een grandioze terugblik naar de jaren negentig.

            Koningsnacht
            Op de Zwarte Cross werd het publiek weggeblazen door It all Started in The Nineties, hetzelfde staat De Hofnar te wachten. Een meeslepende discoshow waarbij de dansvloer een aanzuigende werking heeft.“Het is een feest van herkenning met de vetste muziek uit de jaren ’90, van eurodance tot (house/trance) classics, rock en hip-hop tot happy hardcore. Alle energieke dansvloerklassiekers komen voorbij!” De deuren gaan op Koningsnacht om 22:30 uur open en er wordt GEEN entree gevraagd.

            Legendarische coverbands slaan handen ineen
            Twee toonaangevende coverbands vullen op Koningsdag het podium. Onder de noemer Trip to Trip / Fasten your Seatbelts all..’the reunion’ vertonen deze twee legendarische bands af en toe nog hun kunsten. De doorgewinterde artiesten staan tegenwoordig op de bühne met mannen als Marco Borsato en Guus Meeuwis maar af en toe is er nog de heimwee naar vroeger. Als kers op de taart komt One Two Trio langs. Deze gasten maken een feestje voor jong en oud. Met hun hit ‘Juffrouw Toos’ zetten ze gegarandeerd de tent op z’n kop.

            Jailhouse Jimmy
            Een nieuwe ster in de dj-wereld is reizende: Jailhouse Jimmy. Van deze nieuwkomer worden in de toekomst grootse dingen verwacht. In de Hofnar neemt hij vanaf 19.00 uur de zaal op sleeptouw. De diehard feestgangers kunnen bij dit optreden nog even uitrazen. Het credo luidt: een op-en-top vrouwvriendelijke sound, doordrenkt van credible guilty pleasures en commerciële hits in een eclectische jas.” Deze excentriek figuur is de beste afsluiter die De Hofnar zich kan wensen.
            Om 14:30 uur gooit De Hofnar, op Koningsdag, de poort open. Geweldig nieuws: ook op deze dag hoef je geen entree te betalen!

             15.000 leerlingen in actie tegen zwerfvuil

             Week van Mooi Schoon zwerfvuilopruimactie van 16 april tot en met 20 april

             AALTEN – op maandag 16 april heeft wethouder Gerard Nijland het startsein gegeven voor de Week van Mooi Schoon op BSO Babbeleboe in Aalten. De school gaat samen met 15.000 andere leerlingen uit 17 ROVA-gemeenten de straten op om de omgeving van hun school vrij te maken van zwerfvuil. Van maandag 16 april tot en met vrijdag 20 april doen er 200 scholen mee aan de Week van Mooi Schoon, een initiatief van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA.

             Voorzien van opvallende hesjes en handschoenen en gewapend met knijpertjes en vuilniszakken, hebben de kinderen in de omgeving van de school zwerfvuil opgeruimd. Ze werden daarbij begeleid door leerkrachten en ouders. Het ingezamelde zwerfvuil wordt door ROVA opgehaald.

             Startsein door wethouder Gerard Nijland
             In Aalten deden deze week 5 scholen mee. Wethouder Gerard Nijland is speciaal om het startsein te geven voor de Week van Mooi Schoon naar de school gekomen. “Iedereen voelt zich fijner in een schone omgeving, daarom is het heel goed dat jullie je hiervoor inzetten. Om jullie te bedanken voor jullie inzet krijgen jullie allemaal een speciaal cadeau”, aldus de wethouder.

             Cadeau voor alle leerlingen
             Alle leerlingen die dit jaar meededen met de Week van Mooi Schoon ontvingen een bijzonder cadeau. Het Grondstoffen kwartetspel, vol interessante weetjes over grondstoffen, zwerfvuil en afval.

             Week van Mooi Schoon
             De Week van Mooi Schoon is samenwerkingsproject dat geïnitieerd is door ROVA. In samenwerking met 17 ROVA-gemeenten en scholen uit het basisonderwijs wordt zwerfvuil opgeruimd en worden de leerlingen bewustgemaakt van het belang van een schone leefomgeving.

              Op zoek naar fietsfanaten die hun tochtjes filmen

              AALTEN – Als het aan Richard Jongetjes ( talentverbinder) en Roel Braamskamp ( Foto Garretsen) ligt dan rijden er binnenkort zowel in Dinxperlo, Bredevoort als in Aalten fietsteams met een camera rond. Samen met Figulus welzijn, zorgcombinatie Marga Klompe en Careaz gaan ze aan de slag.De bedoeling is om mooie tochten op film vast te leggen die straks in de woonzorgcentra worden getoond. Mooie (herkenbare) routes waarbij ouderen het gevoel krijgen dat ze het meebeleven. Vanuit de luie stoel “ meefietsen” langs de oude bekende plekjes waar ze helaas niet altijd meer de mogelijkheid voor hebben om ze zelf te bezoeken.

              Daarnaast is het de bedoeling om een zogenaamde duofiets in te zetten zodat de fietsende cameraman/vrouw  een oudere ,die slecht ter been is, kan mee nemen op avontuur. Per dorp ( Dinxperlo, Bredevoort en Aalten) zoekt de organisatie  3 tot 4 personen die een plaatselijk team vormen. Elk team wordt voorzien van een mooie actioncamera met alle toebehoren die nodig zijn. Ook krijgt het fietsfilmteam van het bedrijf Foto Garretsen een cursus filmen en een cursus videobewerking. In de toekomst is het de bedoeling de gemaakte filmpjes op Youtube te plaatsen zodat ouderen die nog thuis wonen , eventueel met hulp van anderen, ze te kunnen bekijken. Deelnemers kunnen geheel vrij hun gang gaan, mits er maar maandelijks een leuk filmpje op de plank ligt.

              Mensen die het leuk lijkt om deel uit te maken van een plaatselijk fietsfilmteam kunnen zich aanmelden bij Richard Jongetjes ( talentverbinder). Ook voor informatie kan men bij hem terecht. Mailadres: Richard@talentverbinder.nl  Mobiele telefoon: 06-10514101

               Open Nederlands Kampioenschap Poker

               AALTEN – Vrijdag 13 april 2018 is Partycentrum ’t Noorden de locatie van een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Verspreid over heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld met als doel het halen van de landelijke finale. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een laagdrempelig toernooi.

               De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van de gemeente Aalten’ dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. Niet alleen de winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel pokerspelers zich plaatsen voor de halve finales.

               Laagdrempelig toernooi.
               Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts twaalf euro vijftig aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi in een professionele setting te spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker.

               De voorronde in Aalten begint om 19.30 uur.

                Slag om de Grebbeberg bij ADW

                VARSSEVELD – Bernier Cornielje vertelt op dinsdag 17 april over de verdedigingslinie Grebbeberg in Rhenen, tijdens de meidagen van 1940. Hij doet dit op uitnodiging van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten – Dinxperlo – Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij De Radstake in Heelweg. De toegang is gratis.

                Tijdens de eerste oorlogsdagen van mei 1940 was de Grebbeberg het toneel van een bloedige strijd tussen het Nederlandse leger en de soldaten van het Duitse rijk. De Grebbelinie, een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, werd aangelegd in de 18e eeuw. Tijdens de slag om de Grebbeberg sneuvelden meer dan 400 Nederlandse militairen, vooral in de strijd om het zuidelijkste gedeelte van de linie.

                ADW gaat op zaterdag 26 mei op excursie naar de Grebbeberg tussen Rhenen en Wageningen. Dan is er onder leiding van een gids een drie uur durende wandeling over het voormalig slagveld. Daarnaast wordt het militaire ereveld op de Grebbeberg bij Rhenen bezocht, de laatste rustplaats van de Nederlandse militairen. Een flink deel van de soldaten dat op de Grebbeberg en in de voorlinies vocht, was afkomstig uit de Achterhoek en Twente.

                Boek Huis Sinderen
                Tijdens de avond bij de Radstake is er ook gelegenheid om het nieuwe boek over Huis Sinderen, de geschiedenis van een verdwenen landgoed, aan te schaffen. Deze uitgave van ADW is op zaterdag 7 april officieel gepresenteerd in het Buurtschapshuis van Sinderen. De prijs van het boek is 17,50 euro. De belangstelling voor het boek is groot, omdat in de voorverkoop meer dan de helft van de oplage al is verkocht.

                 Winnaars Oost-Gelders Streektaaldictee 2018

                 AALTEN – Vele streektaalliefhebbers bogen zich over woorden als bosschoppe (boodschap), hassemassen (martelen) en smiesterd (gemenerik, smeerlap). Deze woorden kwamen voor in het 11e Oost-Gelderse Streektaaldictee dat op 22 maart jl. werd gehouden in De Gouden Karper te Hummelo.

                 Dit jaar was het thema van het dictee ‘Sport’ en de beginregel was “Zitten is ’t ni-je roken,” zeien ze op tillevisie. Dus mo’w meer staon en bewaegen. En zo bu’j an ’t päölen op ’n loopband en stao’j met halters veur grote spiegels te hassemassen.”

                 Rita van Arkel uit Aalten was de winnaar van het dictee met 10 fouten. Toon Hebing behaalde de tweede plaats met 11 fouten en Greetje Lammers en Gerda Bussink deelden de derde plaats met 12 fouten.

                 Uit de categorie oud-winnaars kwam als beste naar voren Gerard Bomers met 6 fouten, gevolgd door Berd Westerveld met 7 fouten. Ook hier een gedeelde derde plaats voor Gerda ter Maat en Antoon Driessen met 9 fouten.

                  Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing

                  AALTEN – Vrijdagochtend 23 maart is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 bekend gemaakt door het hoofdstembureau. Er zijn 21 maart 12690 kiesgerechtigden naar de stembureaus geweest om hun stem uit te brengen. Dat is een opkomstpercentage van 59,15%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was dat 59,02 %.

                  Nieuw dit jaar was de Stembus. Een mobiel stembureau reed langs verschillende locaties in de gemeente waar geen stembureau was én gaf reizigers de gelegenheid extra vroeg te stemmen: om 6.15 uur ’s morgens stond de Stembus al bij het station in Aalten. Vooral in Dale was de Stembus een succes. Hier brachten maar liefst 100 mensen hun stem uit. In totaal hebben 262 mensen hun stem uitgebracht in de Stembus.

                  Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
                  Lijstnr. Partijnaam Aantal stemmen Aantal zetels Zetelwinst/-verlies
                  1. CDA 3.536 6 -1
                  2. GemeenteBelangen 3.063 5 +1
                  3. Progressieve Partij 1.658 3
                  4. VVD 1.543 3 +1
                  5. HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging 678 1 -1
                  6. ChristenUnie 939 1 -1
                  7. Democraten 66 1.186 2 +2
                  Totaal geldige stemmen 12.603
                  Blanco stembiljetten 52
                  Ongeldige stembiljetten 35
                  Totaal stembiljetten 12.690

                   

                  Referendum

                  De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is:

                     
                  Aantal geldige stemmen voor de wet of het verdrag 5974
                  Aantal geldige stemmen tegen de wet of het verdrag 5118
                  Aantal blanco stemmen 594
                  Aantal ongeldige stemmen 35

                   Roemrijk verleden op Sinderen

                   SINDEREN – Op Sinderen zijn de rustiek gelegen Antoniuskapel en de daar achter liggende begraafplaats stille getuigen van een roemrijk verleden. Ooit heeft daar op een steenworp afstand het Huis Sinderen gestaan. De veelal adellijke bewoners vervulden een belangrijke rol in het Sinderense leven van alledag als werkgever en landheer.

                   Dat verleden is terug te vinden in het boek “Huis Sinderen – Geschiedenis van een verdwenen landgoed”. Het boek is een uitgave van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW) en bundelt de resultaten van nieuw historisch onderzoek naar het verdwenen Huis Sinderen en zijn bewoners.

                   De presentatie van het boek vindt plaats op zaterdag 7 april vanaf 14.00 uur in het Buurtschapshuis Sinderen.

                   Vanaf zaterdag 14 april is het boek te verkrijgen bij Boekhandel Rutgers in Varsseveld waar twee van de schrijvers tussen 13.30 en 15.30 uur u meer over Sinderen kunnen vertellen.

                   Het boek Huis Sinderen bundelt alle nieuwe onderzoeksresultaten en reeds eerder gepubliceerde artikelen van Willem Meijerman, Herman Hofs en Willem Ormel. De laatste geeft, als onderzoeker van gebouwde historische structuren, een samenhangende visie over de schaarse archeologische sporen.

                   In 2008 slaagde Willem Meijerman erin om contact te leggen met nazaten van de laatste bewoners van Huis Sinderen, de familie Ruebel, in Duitsland. Hij ontdekte daarbij de enig bekende foto van het Huis Sinderen, die nu de voorzijde van het boek siert. Dit was aanleiding voor het oprichten van de Werkgroep Huis Sinderen die zich ten doel stelde om nieuw historisch materiaal te verzamelen over Huis Sinderen en dit te publiceren in een boek. De werkgroep nodigde de nazaten van de familie Ruebel uit voor een bezoek aan hun voormalige familiebezittingen in Sinderen, Anholt en in de omgeving van Kleef.

                   Tijdens hun bezoek werd in Sinderen een drukbezochte ontmoetings- en informatieavond georganiseerd. De contacten met enkelen van de nazaten zijn sindsdien verstevigd en hebben geleid tot een regelmatige informatie-uitwisseling. Zij zullen dan ook aanwezig zijn bij de presentatie van het boek op 7 april.

                   Meer weten over Sinderen? Dan is het boek over de geschiedenis van Huis Sinderen en zijn bewoners iets voor u. In het boek zijn de resultaten te vinden van wat er aan onderzoek is gedaan naar Huis Sinderen in de laatste tien tot vijftien jaar. Moge dit boek aanzetten tot enthousiasme voor die lokale geschiedenis en tot het zorgvuldig omgaan met de historische restanten van een voorbij verleden.

                    Info avond fondsen werven voor cultuur, welzijn -en zorginstellingen

                    AALTEN – Op dinsdagavond 22 Mei vindt er een avond plaats over fondsen werving in De Ahof in Aalten.

                    Veel stichtingen of verenigingen die werken binnen de cultuur of welzijn en- of zorg vinden het lastig om voor hun ( nieuwe) activiteiten extern geld te generen. Het enthousiasme binnen deze organisaties stokt op moment ze het idee moeten omzetten in een plan dat voldoet aan de inhoudelijke en financiële eisen van de diverse geldschieters , vaak  fondsen. Daarnaast zijn veel organisaties niet op de hoogte van de duizenden fondsen die er bestaan en kiezen vaak voor de paar bekende fondsen die veelal overvraagt worden waardoor een goed plan alsnog niet gehonoreerd wordt. Op deze avond zal Richard Jongetjes, talentverbinder Aalten, een algemeen verhaal over succesvol funding presenteren. Richard Jongetjes heeft veel ervaring in het werven van extern geld ( zowel binnen de cultuur als binnen de welzijn & zorgsector). Al met al heeft hij voor de projecten die hij (mede) heeft opgezet zo’n acht  ton aan subsidies gehonoreerd gekregen. Ook in het beoordelen van subsidies heeft hij ruime ervaring, hij zat jaren lang in diverse adviescommissies zoals het fonds voor podiumprogrammering & marketing in den Haag en de commissie subsidiering culturele activiteiten in Zwolle.

                    De tweede spreker is Steffen de Wolff van het VSB fonds. Het VSB fonds ondersteunt financieel activiteiten die vallen binnen het thema Mens & Maatschappij  en het thema Kunst & Cultuur. Deze spreker zal kort uitleggen wat het VSB fonds inhoudt en waar men aan moet voldoen en hoe men het VSB fonds kan overtuigen om financieel ondersteunt te worden. De avond is (deels) interactief met basisvragen en ideeën  die uit het publiek voorgelegd worden.

                    De avond start om 20.00 uur ( 19.30 uur inloop met koffie) en eindigt om ongeveer 22.00 uur. De kosten zijn € 5,- p.p. ( inclusief koffie).  Opgave via de mail, met vermelding contact info organisatie en aantal deelnemers inclusief de namen. Opgeven via Richard@talentverbinder.nl

                    Locatie de Ahof ( Figulus welzijn) Polstraat 9 te Aalten.